Planten op en rond de kuilhoop van natuurboer Jan Broenink.

Kuilhopen bij een boerderij kunnen een uitstekende voedselbron wezen door een hele reeks plantensoorten, en dieren die daarvan leven. Daarmee zijn ze van belang voor ondermeer patrijzen, de adoptiesoort van Twenterand. 

Om een beeld te krijgen van wat je daar dan zoal kunt verwachten, is in augustus de flora van de kuilhoop bij natuurboer Jan Broenink geïnventariseerd. Dit werd gedaan door Geert Euverman samen met HermJan Roep, specialist en karteerder van planten voor ondermeer Natuurmonumenten en Landschap Overijssel.

Er werden ook verschillende vlinders, krekels, sprinkhanen, kevers enzovoort gevonden, maar van deze is geen overzicht gemaakt. Aan planten werden 48 soorten op naam gebracht, zoals te verwachten vooral algemene. Maar door de zaden die deze voortbrengen en de insecten en andere dieren die er in leven, kunnen kuilhopen in de winter een heel waardevol biotoop vormen. Alle reden om aandacht te vragen voor deze vegetaties, die vaak uit gewoonte bestreden worden omdat dat er netter uitziet.

Hieronder het overzicht van de gevonden soorten 

Akkerdistel Engels raaigras Grote brandnetel Kropaar Varkensgras
Akkerkers Fiorin Hanenpoot Kweek Veldbeemdgras
Akkerkool Geknikte vossenstaart Harig knoopkruid Moerasdroogbloem Vogelmuur
Akkerviooltje Gestreepte Witbol Herderstasje Paarse dovenetel Windhalm
Beklierde basterdwederik Gewone paardenbloem Klein kruiskruid Perzikkruid Witte klaver
Beklierde duizendknoop Gewone raket Kleine duizendknoop Reukeloze kamille Zachte ooievaarsbek
Bijvoet Gewone spurrie Kleine ooievaarsbek Ridderzuring Zwart tandzaad
Canadese fijnstraal Glad knoopkruid Knopherik Rode klaver Zwarte nachtschade
Duizendblad Greppelrus Kompassla Straatgras  
Echte kamille Groot kaasjeskruid Korrelganzenvoet Uitstaande melde  

 

Geert Euverman :september 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina