Verslag dagexcursie naar de Ooipolder aan de Waal 10 september 2016

Het was deze zaterdag een behoorlijke warme dag om te vogelen, maar toch hadden er zich nog 10 deelnemers gemeld om mee te gaan naar de Ooipolder. Het is er een geweldig eldorado om vogels te spotten, maar door de felle zon, en de rui die ingetreden is zal het resultaat wel wat minder zijn dan bij lagere temperaturen. Na een autorit van anderhalf uur kwamen wij in Nijmegen aan nabij de Waalbrug. Van hieruit ging het over smalle dijkweggetjes richting eerste stop, een gemaal net buiten de stad. Na het uitstappen was er meteen koffie en een broodje, maar ook werden de eerste leuke soorten gespot.

Wat te denken van IJsvogel en Grote gele kwikstaart. Na deze pauze verder over de dijk. Niet veel verder een grote plas, de telescoop opgezet en kijken en he, wat zagen we daar? Een Purperreiger, prachtig! Ook een soort die je bij ons niet al te veel ziet. Er waren dan ook deelnemers die deze reigersoort nog niet op hun lijstje hadden. De tocht ging steeds in vogelaars-tempo verder door het mooie rivieren gebied met constant de zeer druk bevaren Waal op de achtergrond. Vogels werden toch nog volop gescoord met als uitschieters vele Grote zilverreigers, een Havik die roerloos in een dode eik werd ontdekt, vijf Lepelaars en vele Grauwe ganzen. Bij een observatie toren in de Groenlanden ontdekten wij een Visarend, mooi stil zittend in een dode boom wachtend op een vis die in de plas onder hem ongetwijfeld verbleven. 

Purperreiger                                                                                       Visarend 

De tijd verstreek en de temperatuur werd steeds warmer en het vogel aanbod minder. Met dit mooie weer nam het aantal fietsers op de dijkweggetjes ook sterk toe. Nabij het kleine dorpje Kekerdom pal aan de Waal besloten we een mooie wandeling te maken. Dit hadden wij te horen gekregen van Johan Bekhuis die hier woont en werkt en het gebied op zijn duimpje kent. We liepen door rivierduintjes, afgegraven land, langs zandwinplassen en langs de rivier. Vele kleine zangvogels werden hier gespot o.a. Roodborsttapuit, Tjif -tjaf, Putters zeer veel, Paapje, Vink, Groenling, Boerenzwaluw en enkele Tapuiten. Langs de Waal nog Zilvermeeuw, Bontbekplevier, Watersnip, enkele Groenpootruiters en enkele Casarca's. Aan de Waal vonden we een stuk hout met daarop de Tijgertaaiplaat, als kwetsbaar op de Rodelijst staande.

Tijgertaaiplaat

Nadat we weer bij de auto waren gingen wij terug naar Kekerdom. Hier parkeerden we in het dorp en liepen het ooibos in wat gelegen was aan de andere kant van de straat. De wandeling hier viel door de warmte tegen, weinig te spotten alleen enkele Grote bonte spechten, Canadese ganzen, Staartmezen enkele Kool- en Pimpelmezen. Na een kleine driekwartier besloten wij terug te keren naar het dorp ,en daar aangekomen ploften wij bezweet op een terras. En je mag  raden wat de dorstlesser was? Na een zeer gezellig samenzijn hier besloten we tegen de klok van half vijf  huiswaarts te keren. Eindconclusie: Eigenlijk iets te warm vandaag om vogels te spotten, maar door soorten als Visarend, Purperreiger,  Havik, IJsvogel en Bruine Kiekendieven werd er veel vergoed. En de gezelligheid was uiteraard ook weer perfect, alle deelnemers gingen bij aankomst in Vriezenveen dan ook tevreden huiswaarts. 

verslag:Gerard Spit.

Deel deze pagina