Veldbezoek wegbermen

De gemeente Twenterand beheert al enkele jaren een deel van de wegbermen op ecologische wijze. Door te maaien en het gewas dan af te voeren worden deze na verloop van tijd soortenrijker. Dat maakt ze geschikter voor insecten en andere dieren, en is daarbij veel aantrekkelijker voor de weggebruiker. Het kost echter wel meer dan het eenvoudigweg klepelen, waarbij het gemaaide materiaal blijft liggen. 

Om te kijken of het mogelijk is, letterlijk meer uit de bermen te halen met het beschikbare budget, werd op woensdag 13 juli een veldbezoek gebracht in het buitengebied van de gemeente. Wethouder Ben Engberts, beleidsmensen, maar ook de mannen van de praktijk keken samen met een ecoloog nu eens van dichtbij, wat er zoal te zien is in de groenstrook waar je normaal achteloos aan voorbij gaat. Vooral de soortenrijkdom op schrale bodems bleek een openbaring. En bijvoorbeeld ook, dat het gebruik van strooizout in de winter planten laat groeien die je eerder alleen maar aan de kust kon verwachten. Er werd levendig gediscussieerd over de manier waarop nu meestal beheerd wordt.

Een conclusie was, dat vaak gewerkt wordt uit gewoonte, het werd nu eenmaal altijd zo gedaan. Ook werd men het er over eens, dat bij een herinrichting van een wegberm deze het best meteen zo schraal mogelijk wordt afgewerkt. Dit spaart namelijk bij het latere maaibeheer, omdat er minder hoeft te worden afgevoerd. Bovendien geeft het vanaf het begin een voor het oog veel fraaier beeld. Een voorbeeld zijn de bermen van de Rusluieweg, waar dit beleid al is toegepast. Bij een andere berm die de laatste weken veel bekijks trok, de Sluiskade Noord, werden meteen spijkers met koppen geslagen.

Wies met de Patries

Twenterand heeft sinds kort nog een project om het buitengebied aantrekkelijker te maken, namelijk Wies met de Patries. De patrijs word omarmd als symbool voor het min of meer kleinschalig, ouderwetse landbouwgebied. Deze berm langs het Veenkanaal staat nu vol akkerkruiden, met heel veel zaad. Ter plekke werd besloten deze pas het komend voorjaar te maaien, zodat ze de hele winter voedsel en beschutting geeft aan allerlei zaadeters.

De avond werd afgesloten met een bezoek aan het stukje topnatuur in de gemeente, de Fayersheide. Een oud reservaatje met nog steeds veel bijzondere soorten, sinds drie jaar met een uitbreiding op een voormalig intensief gebruikt landbouwgebied. De deelnemers aan de expeditie hebben het bezoek als heel zinvol ervaren.

 

 

Deel deze pagina