Verslag excursie naar Friesland buitendijks op 16 januari 2016

Voor in de week leken de weersverwachtingen in het noorden van Friesland nog goed. Maar naarmate de datum dichterbij kwam werden ze minder. Zaterdagmorgen  om 07.00 u. waren toch nog 12 deelnemers bereid de door de K.N.M.I. geplande winterse buien te trotseren. Een kwartier later dan bedoeld (iemand had een unieke uitgave van het Uitpluizertje), reden we met 3 auto’s heen over Heerenveen richting afsluitdijk, Kornwerderzand.

Hier aangekomen met sneeuw en hagelbuien, 2ºC. en een strakke Noorden wind kracht 6, waagden we ons niet buiten de auto. De gevoelstemperatuur lag héél ver beneden het aangename. Vanachter de autoraampjes en in de luwte heel even het raampje open, zagen we  toch nog wel aardige soorten. Grotere. Kleiner dan formaat Kauw werd weggeblazen en/of zat in de dekking. O.a. Stormmeeuw, grote Zaagbek, Slobeend, Brilduiker en Toppereend. In de haven nog Nonnetje en Dodaars. Dan via Zürich (ook in Friesland) naar de “Stenen Man” bij Harlingen, waar het even droog was. Benen strekken, de dijk over en  het strand, vloedlijn en waddenzee afspeuren. Hier o.a. Sneeuwgors, Steenloper en Drieteenstrandloper.

Verder van Roptazijl, via Koehool, Westhoek, en Nij Altoena, (vanaf Westhoek  huisnummers met getallen van 4 cijfers aflopend) naar Zwarte Haan. Waarnemingen langs dit traject o.a. grauwe Gans, Brandgans, Kolgans, Rietgans, Rotgans en Zilverplevier, alles in grote aantallen. Honderden.  Hazen en Reeën.

Bij de Zwarte Haan opnieuw de dijk over. Hier werden we getrakteerd op zon, honderden Kluten, Scholeksters en bonte Strandlopers en verder Eidereend, Steenloper, Pijlstaart en Wintertaling. Nieuwe Biltzijl, Zanglijster, “Ma”- en Fazant.

De stop bij het “tempeltje”, nabij Marrum, bracht de soorten Buizerd en Ruigpootbuizerd, Torenvalk, blauwe Kiekendief  ♂en♀, honderden Wulpen en 1 Kanoetstrandloper. Dit monument van de kunstenaar Ids Willemsma is in 1993 geplaatst ter herinnering van het op deltahoogte brengen van Friese zeedijken. Op naar Holwerd. Helaas hoog water (niet wij maar de zee). Op een paar Meeuwen in de lucht na, geen andere vogels te zien. Dan willen we nog even naar de “hwvp” bij Peassens/Moddergat. Weinig. Met een paar Bergeenden, een grote Mantelmeeuw en een aantal Zilvermeeuwen waren we hier ook gauw uitgekeken.

Nog even “de Keeg” aandoen. Kan nog net, voor de lamp uitgaat. Ook hoog water (en sommigen van ons ook) maar 3 nieuwe soorten. Een vlucht Graspiepers, 20 grote Zilverreigers en 2 kleine Zilverreigers. (Ladies with golden feet). En 13 Reeën.

16.30 u. Einde oefening. Terug via Groningen en totaal 60 soorten op de teller en in de buurt van Assen 60 op de kilometerteller i.v.m. sneeuw op de weg. Met af en toe een (waterig) zonnetje en af en toe getrakteerd op een winterse bui viel het weer achteraf nog best mee.

Verslag: Johan Niphuis.

 

Deel deze pagina