Verslag excursie Lange kampen/Brucht op 14 augustus.

Met 8 personen werd ongeveer 2 uur door de Lange kampen gelopen. Geert begon met een uitleg over het ontstaan van het landschap (brede vechtdal na de laatste ijstijd, waar de huidige Vecht de zuidgrens vormde en de huidige Reest de noordgrens). Vanwege de beschikbare tijd en de buien in de verte werd het tweede deel van de excursie bij Brucht overgeslagen.

Meteen na het verlaten van de auto's werd een Kiekendief gespot. Vanwege de afstand kon niet worden vastgesteld of het de bruine kiek of vrouwtje blauw was. Verder werd aan vogels gespot: groepje van 9 puttertjes, groep ringmussen, 2 ooievaars, grote zilverreiger, paar nijlganzen, blauwe reiger, torenvalk, grauwe vliegenvanger, veel boerenzwaluwen, paartje goudvink en als klap op de vuurpijl op het eind van de wandeling een grauwe klauwier (juveniel). De velden waren kortgeleden gemaaid. Qua bloeiende planten was het minder spectaculair.

Aan het blad was echter te zien dat er in het hoogseizoen veel bloeiends te zien is. Onder andere de volgende soorten werden waargenomen: poelruit, schapezuring, geel walstro, grasklokje, thym, kattendoorn, knoopkruid, blauwe knoop, speerdistel, akkerdistel, witte akkerdistel, kruldistel, watermunt, moerasandoorn, waterviolier, moerasspirea. Geert wees ons nog een oude solitaire wegedoorn en een eik met een opvallende stam (zie foto). Valt nog te vermelden ondanks het dreigende weer: een aantal distelvlinders en een aantal zeer fraaie zuringspanners. Van groene kikker en bruine kikker werden ook meerdere jonge exemplaren aangetroffen. Een verassing was een grote oude dassenburcht die blijkens een aantal verse ingangen duidelijk opnieuw in gebruik is genomen. Al met al een boeiende excursie in een prachtig landschap. De moeite waard om volgend jaar iets eerder in het seizoen te herhalen. Met dank aan Geert die alles goed had voorbereid!
verslag:Wim Hilderink.

Deel deze pagina