Verslag excursie naar het Reestdal de Takkenhoogte en het Meeuwenven. op 4 mei 2019

Een algemene excursie naar het dal van de Reest, net over de grens van Overijssel met Drente.

We zijn hier een aantal jaren geleden (2015) ook al eens geweest, maar een herhaling voor een bezoek aan dit natuurgebied van het Drentse Landschap was het zeker waard. De meeste van de 14 deelnemers waren hier toen ook al geweest, wat ook al wel aangeeft dat het hier toch een “mooie wereld” is. Hadden we de vorige excursie naar Brandlecht een koude start, deze morgen een frisse start. Ca. 3º C en een koude NW wind. (gevoelstemp. -1º C vlgs. de app.). In het begin redelijk veel zon, maar later meer wisselend bewolkt en zelfs een hagelbui(tje), maar op het eind opnieuw veel zon. De bui die er toen nog aan kwam hebben we maar niet afgewacht. De start, parkeerplaats iets ten westen van Nieuwe Dijk 26, Balkbrug. We volgen de route bestijgen de Takkenhoogte en hebben hier een mooi uitzicht over het gebied dat “beheerd” wordt door Schotse hooglanders en schapen.

Toch krijgen we onderweg het idee dat ze het niet af kunnen want de Berken-opslag tiert welig! Maar goed, Drents Landschap zal het wel onder controle hebben. Wat de vogels betreft, deze heb ik allemaal genoteerd en de van de planten alleen de bloeiende. Voor mij en de meesten van ons, hadden vanmorgen best wel enkele eerste soorten vogels dit jaar. Hier op de uitkijkhoogte begonnen we met o.a. Zanglijster, Kneu, Wulp, Ooievaar, Zwartkop, Fitis, Tuinfluiter en Graspieper. Flora; Fluitekruid, stinkende Gouwe, Brem, Meidoorn en Smeerwortel. Verder tijdens de wandeling tot aan het 1e “rustpunt” o.a.; Geelgors, Roodborsttapuit, Buizerd, Kievit, Fazant, Vink en Boompeiper.

Hierna ging het door een meer bosachtig deel en hoorden en zagen o.a.; Grote bonte Specht en het nest met jongen van deze. Jan hoorde ze piepen en probeerde ze nog voor de nestopening te krijgen door met een tak tegen de stam te krassen. Dit lukte jammer genoeg niet omdat de jongen waarschijnlijk nog te klein waren. Verder hier gezien; Boomklever, Vink en Koolmees. Wielewaal en Tjiftjaf gehoord. Lijsterbes, Lelietje der Dalen, bonte Dovenetel die met tuinafval gedumpt nu zo onderhand bijna overal woekert, en rankende Helmbloem, een stikstofminnende soort die het steeds beter doet.

Weer terug in het open landschap met waterpartijen, Knobbelzwaan, Meerkoet, Zilvermeeuw, Gierzwaluw, Oeverzwaluw en Huiszwaluw en ook mooi kunnen zien de Koekoek. En verder een Libelle spec., een Witje spec en kleine Vuurvlinder maar ook Veenpluis en Slangenwortel. 

Dan komen we weer in een bosachtig gedeelte met een ven. Hierop zien we een Dodaars, Kuifeend en wilde Eend. Langs de route; Hulst, Dalkruid, Salomonszegel (Motte met biggen), echte Tonderzwam en de sporen van een Das (latrine). Dan komen we opnieuw in een open landschap, geaccidenteerd terrein met zandverstuiving en later langs een stukje cultuurgrond. Ook op dit deel worden mooie waarnemingen gedaan. Wat dacht u van b.v. 2x Raaf, Tapuit ♂ en ♀ en 3x Boomleeuwerik! Wij dachten eerst aan een Pieper maar Gerard zag in de vlucht direct het korte staartje en even later boven in een heidestruikje geland was het helemaal duidelijk. 

Afsluitend de flora van deze excursie; Look zonder Look, witte Dovenetel, Paardenbloem, zachte Ooievaarsbek, Robertskruid en scherpe Boterbloem. Al met al een excursie met mooie waarnemingen, veel uitwisseling van kennis en soms discussie, in de ambiance van een fraai afwisselend landschap van heide, bos en water. We zouden vlgs het programma om 12.30 u. terug zijn maar dat is niet helemaal gelukt. Door alle mooie dingen, liep het wat uit. 

verslag: Johan Niphuis

 

 

Deel deze pagina