Verslag excursie Stroothuizen. 20 mei 2017

Mooi weer. Veel zon en af en toe een wolkje. Zwakke zuid//westen wind, een aangename temperatuur van ca.16 ºC. en 9 deelnemers. Ik had al eerder van Stroothuizen gehoord. Er is jaren geleden ook al eens een excursie hier naar toe geweest en de kritieken waren lovend. Dus was ik heel nieuwsgierig wat hier op een voormalige maïsakker dan wel aan bijzonders te zien zou zijn. En Geert kreeg gelijk! Van de maïsakker, grenzend aan een natuurgebied was de bouwvoor verwijderd, het reliëf teruggebracht tot dat van voor de ontginning, slenken opnieuw uitgegraven en het waterregiem hersteld. In het oude deel vennen opgeschoond en plaatselijk bos gerooid.

Nu na ca. 25 jaar een gebied voor de florist om van te watertanden. Hoe mooi o.a. allerlei gradiënten werden gevolgd door selectieve soorten! Overgangen van droog naar nat! Ook van de aansluiting van “oud” naar “nieuw” was zo goed als niets meer te zien! Je houdt het bijna niet voor mogelijk dat natuur zich zo kan herstellen. Blijkbaar was hier nog een fertiele zaadbank aanwezig van soorten die zeer kritisch (en ook wel minder) zijn, maar hoe dan ook, ik heb mijn ogen uitgekeken. Mijn lijstje werd een waslijst en stond binnen de kortste keren vol met landelijk schaarse en zeldzame soorten. Niet dat ze allemaal al bloeiden, maar toch! Door het koude en droge voorjaar stond lang alles nog niet in bloei, wat een herhalingsbezoek 2 tot 4 weken later (mits het weer er naar is) zeker rechtvaardigt!

Dan moet het helemaal een lust zijn voor het oog in een mengeling van een breed kleuren spectrum. Wat nu hier en daar ook al het geval was van de vroege voorjaarsflora. Uiteraard kregen ook andere zaken dan flora de aandacht en ook hier was niet zo dat we alleen maar soorten zagen van dertien in een dozijn! Terug bij de auto’s nog even napraten en langs “Punthuizen” geweest. Internationaal bekend van de Spaanse ruiters (niet een Spaans iemand op een paard maar een uiterst zeldzame plant van blauwgrasland), hier plaatselijk algemeen! en een zestal soorten orchideeën. Voor het hek hebben we nog even met de verrekijkers gekeken maar geen ruiter  gezien. Wel sporen van een brand, door een pyromaan een paar weken geleden!  

Dan nu nog een verkort lijstje van waarnemingen. Flora: Tormentil, kale Jonker, gevlekte en Rietorchis, Waternavel, Tandjesgras, grote Ratelaar, kleine  en ronde Zonnedauw, Veldrus, Kruip- en Stekelbrem, Ringelwikke, Oeverkruid, Moerashertshooi, Blaaszegge, Veenpluis en éénarig Wollegras, Draadrus, Egelboterbloem, Gagel, echte Koekoeksbloem, vlottende Waterbies, Vetblad, Koningsvaren, Zompzegge, Beenbreek (onvoorstelbare aantallen), Moeraswolfsklauw, Sterzegge, bruine Snavelbies, Zompvergeetmijnietje, Waterdrieblad, zeegroene Muur, Muizenoor, Wateraardbei (koffiebeunties), vroege Haver en blauwe Zegge. De hier ook voorkomende oranje Havikskruid was nog niet zover dat delen oranje waren gekleurd. Dit zijn lang alle soorten nog niet maar heb me beperkt tot de krenten! 

Vogels: o.a. Ooievaar, Boompieper, Geelgors, Roodborsttapuit, Wielewaal, Grasmus, Wulp, Fitis, Zang- en grote Lijster, Tuinfluiter, Koekoek en Kuifmees. De grauwe Klauwier die hier zou moeten zitten, schitterde helaas door afwezigheid. En verder nog; oranje Zandoogje, kleine Vuurvlinder, bont Dikkopje! en de St. Jacobsvlinder (niet verwarren met St. Jansvlinder!) Groene Kikker, Heikikker, levendbarende Hagedis. Een joekel van een spin, de grootste spin in Nederland, de gerande Oeverspin! Ik had deze nog nooit eerder gezien. Tot slot nog een paar fungi. Blote billetjes zwam??? en het heel fraaie Wimperzwammetje.

Ik heb genoten, Johan.

Deel deze pagina