23 september 2017, Vogelexcursie IJsselmonding.

De weersberichten waren uitstekend, alleen de mist kon ons nog parten gaan spelen. Maar dat hebben we omzeild door van het startpunt het eindpunt te maken. Met 9 Deelnemers vertrokken in mistvlagen richting Kampen, Roggebotsluis. Ongeveer een kilometer vanaf de brug in noord/westelijke richting ligt een heel ondiepe, soms net droogvallende plaat in het Vossemeer waar altijd veel te zien is. Nu dus even niet! We rijden dan door naar de Praambult, waar geen mist is en maken het rondje rechtsom. Hoge Praambult, Almere, Jan v.d. Bospad, Oostvaardersdijk 2 stops, Ketelmeerbrug en dan via Ketelhaven terug naar de Roggebotsluis.

Praambult oa., Baardmannetje, (op de meeste locaties veel gehoord en gezien),

Lepelaar (28 ex.) en grote Zilverreiger (23 ex.), bruine Kiekendief ♀, Havik, Tureluur, Torenvalk, Sperwer en een Vos die langs een groep kieviten liep die er niet koud of warm van werden en ook nog een Tjiftjaf die waarschijnlijk nog geen zin had de Oostvaardersplassen te verruilen voor warmere oorden.

Hoge Praambult oa., Zeearend (3 ex), Holenduif, tientallen op een plek kaal zand, een groep Putters die zich moeilijk lieten zien door binnen in de boomkronen te gaan zitten, Buizerd, Knobbelzwaan en Winterkoning.

Almere, Jan v.d. Bospad oa., Matkop, Casarca, Paapje, Smient, Zilvermeeuw, Roodborst en Boerenzwaluw. En ook hier weer een Vos die gewoon overdag rondscharrelde.

Oostvaardersdijk 1e stop voegde behalve een Dodaars niets toe maar hier werd wel weer een Sperwer gezien, een aantal Baardmannetjes en een groot aantal Aalscholvers.

Oostvaardersdijk 2e stop. (iets voor Lelystad) De observatiehut leverde behalve een aantal wilde eenden niks op maar langs het pad er naar toe stonden verspreid een 10-tal fotografen. Met de vraag waar zij op loerden hoorden we het ook al, Cetti’s zanger! We hebben er 2 gezien. Bij het verlaten van de locatie werd ook  nog een grote bonte Specht gehoord.

Ketelmeerbrug, 2 grote Zaagbekken! Wij denken dat dit wel een heel vroege waarneming is.

Ketelhaven, Tapuit.

Dan over de Vossemeerdijk terug naar de Roggebotsluis.

Na 10.00 u. was de mist overal opgetrokken dus nu mooi vrij zicht en de zon in de rug.

De eerste indruk was een paar honderd Wulpen en enkele tientallen Kieviten. Maar na wat filterwerk en rondvliegende vogels nog; Kemphaan, Goudplevier, Stormmeeuw, kleine Mantelmeeuw en Kokmeeuw.  

Een mooie afsluiting van de excursie met een totaal van 59 soorten.

Deel deze pagina