Datum: 
woensdag 30 september 2020 20:00
Type activiteit: 
Lezing
PLANTEN van de RODE LIJST op de NOORD-VELUWE

Egbert woont in Vaassen en loopt al jaren rond op de Noord-Veluwe. Bovendien is hij districts-coördinator van FLORON in de Flevopolder en een deel van de Veluwe (FLORON-district 10).

De plant op de foto hierboven is Fraai hertshooi (Hypericum pulchrum). Deze plant staat op de Rode Lijst in de categorie BEDREIGD. Die status dankt Fraai hertshooi aan het feit dat het aantal groeiplaatsen in ons land sterk afneemt. Momenteel komt hij voornamelijk voor op de Veluwe en in Zuid-Limburg. In het KROONDOMEIN staat hij langs diverse wegen en paadjes. Maar niet langs elk pad. Hoe dat komt?

Fraai hertshooi groeit op droge voedselarme grond (is er genoeg op de Veluwe), maar die grond moet dan wel enigszins leemhoudend zijn.

Op diverse plekken op de Veluwe zijn leemkuilen te vinden. In het verleden werd deze leem gewonnen en naar de dorpen getransporteerd, om te worden gebruikt voor vloeren in stallen en huizen. Mijn theorie is dat er tijdens het vervoer leem is gemorst langs paden waar leem werd vervoerd. Het zou kunnen verklaren waarom Fraai hertshooi langs sommige paden nog wel voorkomt en langs andere niet!

Egbert de Boer.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Wijkcentrum De Weijenbelt, ingang Milieuraad, Campherbeeklaan 82a, 8032 BZ Berkum/Zwolle
Contactpersoon: 
Per e-mail: eljavandongen@gmail.com
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina