Datum: 
zaterdag 20 mei 2017 08:30
Type activiteit: 
Excursie

 

Wandelen door het Reestdal 10 km wandelen duur 3 à  4 uur
Vertrek: carpoolplek A28:  8:30 uur, terugkeer 16:00 uur
Kosten: 5 à 7 euro
Te verwachten soorten: weidevogels, Boomleeuwerik, Geelgors, Boompieper, Grauwe Klauwier, Roodborsttapuit,  Havik.
Excursieleider Radboud Echten
Opgave KNNV.VWGZwolle@gmail.com graag uiterlijk voor 19:00 de dag voor de excursie: vrijdag opgeven of telefoon Jur Furda 06-51 28 05 38

 

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Ordelseweg (depot rijkswaterstaat) Carpoolplek A28
Kosten: 
5 à 7 euro voor niet chauffeurs
Contactpersoon: 
KNNV.VWGZwolle@gmail.com graag uiterlijk voor 19:00 de dag voor de excursie zatertdag opgeven of telefoon Jur Furda 06-51 28 05 38
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina