In 2016 start in Zwolle een nieuw project in het kader van het NEM (Netwerk Ecologische monitoring) “Vleermuis transecttellingen” genaamd.  Dit is een meerjarig project met als doel een aantal vleermuissoorten beter in kaart te brengen. (Gewone- en Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis en Laatvlieger).

“Wat is NEM?

Het netwerk ecologische monitoring valt onder de auspiciën van het ministerie van Economische zaken. Het is bedoeld om de overheid informatie te verschaffen over een aantal fauna en flora soortgroepen en soorten. Het Nederlandse natuurbeleid wordt mede op deze gegevens afgestemd. Kenmerk van het NEM is het jaarlijks terugkeren van de monitoring.  Zodoende ontstaat er een meerjarig monitoringsbeeld.” De uiteindelijke gegevens worden door het CBS statistisch verwerkt. Hieruit ontstaan dan de zogenaamde trends. Wanneer kranten koppen dat een bepaalde soort toe- of afneemt, dan zijn deze conclusies bijna altijd gebaseerd op gegevens uit het NEM.”

Er dienen een aantal transecten (2 x 3 transecten) (transect=van te voren vastgestelde en vaste route) te worden gereden met de auto. We maken hierbij gebruik van een zogenaamde batlogger (beschikbaar gesteld door de Zoogdiervereniging). Deze apparaten leggen automatisch alle vleermuisactiviteiten vast welke worden ‘gehoord’. Het rijden van één transect duurt gemiddeld 1 ½ á 2 uur.  Dit levert al gauw meer dan 1000 waarnemingen op die dienen te worden geanalyseerd door de werkgroep zelf! De Zoogdiervereniging biedt hiervoor een korte cursus aan; -hoe de gegevens, te analyseren, te interpreteren en hoe er verder mee om te gaan.

Knnv Zwolle richt hiertoe een heuse vleermuiswerkgroep op. Deze werkgroep spant zich in, met behulp van de hiervoor beschreven methode, om de rond Zwolle voorkomende vleermuizen beter en vollediger in kaart te brengen. Deelname aan deze werkgroep vereist geen specifieke voorkennis over vleermuizen en het bezit van een eigen batdetector is niet noodzakelijk.  Wel dient alle data door de werkgroep te worden geanalyseerd en aangeleverd aan de Zoogdiervereniging. Hiervoor wordt de eigen PC gebruikt.

De vleermuis transecttellingen worden gecoördineerd door de Zoogdiervereniging. De werkgroep in Zwolle zal worden begeleid door Daniel Tuitert en Henk Mellema. Beiden zijn al langer bezig met vleermuizen -en onderzoek-, in- en rond Zwolle. De werkgroep bestaat bij voorkeur uit 6 á 8 personen, maar het mag ook ietsje meer zijn. Zodoende kunnen we elkaar ook aflossen en waarnemen. Al doende leer je in een paar jaar veel over vleermuizen en vooral waar ze voorkomen in Zwolle, waar de hotspots zijn, enzovoorts.

De eerste cursusdag wordt gegeven op zaterdag 9 april 2016 en zal vermoedelijk in Nijmegen plaatsvinden.

Heb je interesse en wil je graag meedoen in dit programma neem dan contact op via de site!

Voor meer info:

http://www.zoogdiervereniging.nl/nem-vleermuis-transecttellingen

 

Deel deze pagina