Als je sponsor of partner van Duurzaam Delft wilt worden?

Neem contact op met afdelingDelfland@knnv.nl voor een vrijblijvend gesprek.

 

ANBI

schenkbelasting en erfbelasting

De belastingsdienst heeft per 1 januari 2013 de KNNV afdeling Delfland de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verleend.

Dit houdt in het kort in dat de organisatie volledig is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

Die erkenning is ook voor een ieder van belang. Je kan voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een ANBI-beschikking van de Belastingdienst heeft.

Neem in voorkomende gevallen contact op met de afdeling via afdelingDelfland@knnv.nl.

 

ANBI

Het RSIN / fiscaal nummer is 8032.51.853

Zie voor het beloningsbeleid De gedachten over onze organisatie , bladzijde 5.

De bestuursleden voeren onbezoldigd hun taken uit.

Leden die hun contributie van de belasting willen aftrekken of een schenking willen doen klik hier


Sponsors

 

 

Waterspeeltuin Tanthof in Delft is gerenoveerd

Jantje Beton steunde de KNNV afdeling Delfland en de gemeente Delft bij de renovatie van de Waterspeeltuin Tanthof met een subsidie van € 7.500. Samen met de kinderboerderij komen er jaarlijks 60.000 kinderen uit drie grote nieuwbouwwijken Tanthof, Voorhof en Buitenhof  naar de Waterspeeltuin. Waar de kinderen spelenderwijs in aanraking komen met natuur en water. Na 20 jaar was deze speeltuin toe aan een renovatie. In de nieuwe Waterspeeltuin zal aandacht worden besteed aan educatie en bewegen. De afgelopen week is ook op de Kinderboerderij gecollecteerd voor de collecte Jantje Beton.

 


 Partners

Partners zijn organisaties die de KNNV steunen in energie en of middelen.

 Banner Delftsehout.nl

 

 

Deel deze pagina