NATUURBESCHERMING

De natuur in ons werkgebied is en wordt zeer sterk door menselijke activiteiten beïnvloed. De Natuurlijk Delfland hanteert het uitgangspunt Samenleven met de Natuur. Want de natuur zorgt voor schone lucht, schoon water, voedsel, rust en ruimte en niet in de laatste plaats voor een zinvolle invulling van ons leven, al dan niet betaald.
Onze kennis, ervaring en passie zetten wij hiervoor in.
Dit in de vorm van begeleiding van de jaarlijkse paddentrek, onderhoud van boomgaarden en geriefhoutbosjes. Ook geven we reacties op plannen van overheden en andere organisaties.
Ook geven we in ieder jaarthema adviezen voor bewoners om de natuur in eigen tuin en omgeving te bevorderen, zie ook onder Agenda.

Zie voor onze uitgangpunten bij Natuurbescherming onze Gedachten over Natuurbescherming.

Voor de inrichting en beheer van het groen hebben we onze kennis en ervaring laten uitmonden in streefbeelden en vele publicaties

Hiernaast vind je onze reacties op plannen per gemeente in ons werkgebied: Delft, Midden-Delfland, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk-Zuid, Ypenburg, Lansingerland.

Zie je overtredingen van de Wet Natuurbescherming? 
Denk beschermde planten en dieren maaien, nesten verstoren. Wordt bij de uitvoering niets gedaan om deze vernieling te voorkomen?
Het is allereerst belangrijk om degene die dit beheer uitvoert erop te wijzen dat hij de Wet natuurbescherming overtreedt of dit gaat doen. Als dat niet helpt, dan kan een melding gedaan worden bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Bij spoed (als de overtreding op het punt staat te gebeuren): 0888 - 333 555. Bij minder spoed: meldingWnb@ozhz.nl
Het is dan raadzaam om zo veel mogelijk informatie / bewijs (zoals foto’s) mee te sturen.

Meld onze afdeling ook deze overtreding via natuurlijkdelfland@knnv.nl

Deel deze pagina