De Natuurlijk Delfland is een veelzijdige organisatie met vele activiteiten die worden uitgevoerd door een groot aantal actieve leden. Om hierin ordening aan te brengen en om een leereffect te bereiken, zijn taken en verantwoordelijkheden van diverse functies en draaiboeken voor een aantal activiteiten op papier gezet. Dit bevordert de overdraagbaarheid van werkzaamheden van de functionarissen en het bevordert de kwaliteit van projecten en werkgroepen. Een organisatiehandboek is een neerslag van de normale dagelijkse gang van zaken. Dat een handboek bureaucratisch overkomt heeft als reden dat niemand zich echt realiseert wat er allemaal bij komt kijken om een organisatie te laten draaien. Pas als je je moet inleven in een functie of voor het eerst een project gaat leiden blijkt hoe ingewikkeld het allemaal is. Als het goed is, voeren ingewerkte mensen de richtlijnen in deze handleiding op de automatische piloot uit. Als de oude rotten in het vak zich gehinderd voelen door de procedures, moeten de procedures worden aangepast. Door een organisatiehandboek kan een totale organisatie leren van zijn fouten. Hiervoor is het nodig om regelmatig te kijken of procedures en voorschriften moeten worden aangepast. Alle stukken hebben daarom een beperkte geldigheid. Iedere gebruiker van een stuk wordt gevraagd zijn bevindingen aan de verantwoordelijke persoon door te geven. Omwille van de privacy zullen een aantal (delen van) hoofdstukken en bijlages niet gepubliceerd worden op deze webpage.

Deel deze pagina