21 oktober 2013

PERSBERICHT

Help wilgenbosjes redden

Op zaterdag 30 november organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een ochtend ten behoeve van het instandhouden van de wilgenbosjes ten zuiden van Delft. Belangstellenden kunnen zich om 10.00 uur verzamelen. Verzamelen bij de hoek Abtswoude en Vietnampad in Delft.
Jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen meedoen onder begeleiding. Er wordt geknot tot ca. 12.30 uur. Bij regen vindt deze activiteit geen doorgang. Meer informatie is verkrijgbaar op telefoon 015 – 262 27 79 of via afdelingDelfland@knnv.nl

Tijdens deze activiteit zorgt de KNNV voor gereedschap en koffie; een mok moeten de deelnemers zelf meebrengen. Het is raadzaam stevige schoenen te dragen en nauwsluitende kleding.

Geriefhoutbosjes
Vanouds her zijn er vele bosjes met wilgen, essen, esdoorn in het landschap van Midden-Delfland aanwezig. Deze werden vooral gebruik om hout te oogsten om de kachel mee te stoken, ook werd het hout gebruikt bij de agrarische werkzaamheden voor gereedschap en palen. Zij herbergen nu belangrijke natuurwaarden en herinneren ons aan het voormalig gebruik. Zij vormen een sieraad voor het landschap en vinden veel dieren en planten er een goed onderkomen.
 

 

31 oktober 2013

PERSBERICHT

Basiscursus Bomenkennis

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert in Delft op 12 en 23 november een basiscursus bomenkennis voor iedereen die graag wat meer over bomen te weten wil komen.

Een mengeling van theorie en praktijk, gegeven door een ervaren professional, werkzaam in het bomen vakgebied.

De kosten hiervoor zijn € 8,00 / € 5,00 voor KNNV leden.


Opgeven via 015 – 256 10 89 of via afdelingDelfland@knnv.nl.  Na aanmelding ontvangt een ieder een bevestiging.

Gedurende de avond worden vragen beantwoord als ‘wat wordt eigenlijk onder een boom verstaan? Hoe groeien ze, hoe oud kunnen ze worden en vooral: hoe ze te herkennen?’ Dat laatste komt tijdens het bekijken en proberen te benoemen (‘determineren’) van aanwezige takken van algemene boomsoorten aan de orde.

Bij de cursus behorende syllabus kan thuis alles nog eens rustig worden nalezen als voorbereiding op de afsluitende ochtendexcursie op 23 november.

Op de gezamenlijke wandeling wordt het geleerde in werkelijkheid getoond en geoefend
 

 

21 oktober 2013

PERSBERICHT

Help wilgenbosjes redden

Op zaterdag 2 november organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een ochtend ten behoeve van het instandhouden van de wilgenbosjes ten zuiden van Delft. Belangstellenden kunnen zich om 10.00 uur verzamelen. Verzamelen bij de hoek Abtswoude en Vietnampad in Delft.
Jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen meedoen onder begeleiding. Er wordt geknot tot ca. 12.30 uur. Bij regen vindt deze activiteit geen doorgang. Meer informatie is verkrijgbaar op telefoon 015 – 262 27 79 of via afdelingDelfland@knnv.nl

Deze dag vormt de start van een nieuw natuurbeheerseizoen. Naast geriefhoutbosjes worden ook boomgaarden onderhouden. Belangstellenden worden uitdrukkelijk uitgenodigd om zich voor dit seizoen op te geven.

Tijdens deze activiteit zorgt de KNNV voor gereedschap en koffie; een mok moeten de deelnemers zelf meebrengen. Het is raadzaam stevige schoenen te dragen en nauwsluitende kleding.

Geriefhoutbosjes
Vanouds her zijn er vele bosjes met wilgen, essen, esdoorn in het landschap van Midden-Delfland aanwezig. Deze werden vooral gebruik om hout te oogsten om de kachel mee te stoken, ook werd het hout gebruikt bij de agrarische werkzaamheden voor gereedschap en palen. Zij herbergen nu belangrijke natuurwaarden en herinneren ons aan het voormalig gebruik. Zij vormen een sieraad voor het landschap en vinden veel dieren en planten er een goed onderkomen.
 

 

6 oktober 2013

PERSBERICHT

Op zondag 13 oktober organiseert De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een fietstocht met als thema Water in Delfland. Belangstellenden worden uitgenodigd om 13.00 uur zich met een fiets te verzamelen voor het gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap van Delfland, Oude Delft 167, Delft. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Water is overal in Delfland. Deze fietstocht van 25 km is een kennismaking met alle aspecten van het water en begint natuurlijk bij het gemeenlandshuis.
Enkele ervaringen tijdens de toch
Je voelt de hoogteverschillen door het uitvenen in je benen.
Je ziet de technische kant van het waterbeheer, zoals de poldermolentjes.
Je fietst over de bodem van het Westmeer, zoals dat 300 jaar geleden nog bestond.

De fietstocht is onderdeel van het jaarthema Water, dat een initiatief is van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland. De KNNV, als de natuurvereniging voor Delfland, organiseert dit thema om informatie te geven over Water. Wij wonen en werken in een gebied vol met vijvers, poelen, sloten, vaarten, kanalen en plassen en rivieren. We hebben het dan over het zoete water. Er is in Delfland ongeveer 4000 km water ons gebied, een waterrijke streek om zo te zeggen.

Zoekkaart Water
De KNNV roept een ieder om foto’s van mooi en minder mooi water in te sturen en diverse planten en dieren die in het water van ons gebied voorkomen te melden. De komende periode is dat de snoek. Deze heeft schoon water nodig om zijn prooien goed te kunnen zien. In de bekende soepsloten heeft dit soort niets te zoeken.
De KNNV heeft met deze waarnemingen en foto’s gegevens in handen om natuurrijk water te bevorderen. Want de KNNV staat voor een natuurlijke leefomgeving.
 

 

3 oktober 2013

Behoud NME in Delft

Beste mensen,

Burgemeester en wethouders van Delft hebben in de begroting voor 2015 geen geld opgenomen voor het natuur en milieucentrum en voor de kinderboerderijen en waterspeeltuinen in 2017 of te wel de gemeentelijke activiteiten voor natuur- en milieueducatie worden afgestoten.
De huidige taken van het gemeentelijke team Natuur- en milieueducatie bestaan uit:

- beheer waterspeeltuin Delftse Hout en Tanthof
- beheer kinderboerderij Delftse Hout en Tanthof
- samenstellen van het jaarprogramma voor het basisonderwijs
- het beheer van het natuur- en milieucentrum De Papaver
- begeleiding educatief gebruik van het Arboretum-Heempark

Het belang van deze taken voor Delft zijn van groot belang, dat blijkt uit:

- de 109.192 bezoekers in 2012 aan de Delftse kinderboerderijen en waterspeeltuinen.
- 8254 leerlingen die in 2012 deelnamen aan de lessen en projecten van ruim veertig basisscholen in Delft en zo’n twintig uit Pijnacker-Noortdorp, Delfgauw, Den Hoorn en Lansingerland.
- de 21.937 bezoekers in 2012 aan het natuur en milieucentrum De Papaver, de vele natuur- en milieuverenigingen die van het gebouw en faciliteiten gebruik maken
- de duizenden bezoekers aan het Aboretum-Heempark, die iedere keer van deze Delftse parel genieten.

De KNNV afdeling Delfland vindt dit een onaanvaardbaar voornemen van B & W en wijst de huidige voorstellen af.
Zij roept daarom alle belanghebbenden van de waterspeeltuinen, de kinderboerderijen, het jaarprogramma van het basisonderwijs, de gebruikers van De Papaver en het Arboretum-Heempark op om de actievergadering bij te wonen op vrijdag 11 oktober, 20:00 uur in hotel De Plataan, Doelenplein 10, Delft. Op deze vergadering willen we overleggen wat we verder kunnen en willen doen om dit onaanvaardbare voornemen tegen te houden. Want voor Delft mogen deze functies niet verloren gaan, daar zijn ze te belangrijk voor.

 

2 oktober 2013

PERSBERICHT

Zowel Kamer als burger kritisch over bezuinigingen natuur

Gisteravond werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het nieuwe natuurbeleid van Staatssecretaris Dijksma. Veel partijen gaven hierbij onder andere aan teleurgesteld te zijn over de tijdelijke bezuiniging die de komende twee jaar op het natuurbudget wordt doorgevoerd. Ook omdat onder Rutte-I het natuurbeleid al met 70% is gekort. Zij worden hierin gesteund door duizenden burgers die protest hebben aangetekend tegen deze bezuiniging door middel van een petitie van de KNNV afdeling Delfland.

Om de achteruit van de natuur in Nederland tegen te gaan, zijn investeringen hierin hard nodig. Eerdere plannen voor deze investeringen zijn echter in grote mate afgezwakt uit bezuinigingsoogpunt. Dit is onacceptabel, volgens de KNNV afdeling Delfland. Via een petitie willen zij Staatssecretaris Dijksma dan ook oproepen om op de bezuinigingen op het natuurbudget in 2014 en 2015 terug te komen en niet langer te wachten met de noodzakelijke investeringen in het versterken van de natuur. De KNNV afdeling Delfland krijgt hierin veel bijval: in korte tijd is de petitie al door meer dan 2000 mensen ondertekend. Een ingezonden brief van de directeur van het Wereld Natuurfonds in het dagblad Trouw van 24 september, veegt de vloer met de voorstellen van de Staatssecretaris. Zie ook http://goo.gl/hDA83

De KNNV afdeling Delfland is blij dat ook in de Tweede Kamer de opvatting heerst dat het natuurbeleid van Staatssecretaris Dijksma niet ver genoeg gaat. Nu terughoudend zijn met investeren in natuur is onverstandig omdat in dit geval geldt dat stilstand achteruitgang is, aldus de KNNV afdeling Delfland. De petitie van de KNNV kan ondertekend worden op
http://petities.nl/petitie/geen-nieuwe-bezuinigingen-op-natuur.

 

------------------------

 

Onderstaand opinieartikel is van de directeur van het WNF in Trouw van 24 september 2013. Waar Natuurmonumenten aangaf te kunnen leven met de bezuiniging op natuur, veegt Van de Gronden er flink de vloer mee aan. Het beeld leek in de media een beetje te ontstaan dat het allemaal goed gaat komen met de natuur met het nieuwe beleid.

 

Trouw, 24 september 2013

Boterzacht akkoord helpt natuur verder achterop

Met het VVD-PvdA-kabinet zou het allemaal beter worden, maar per saldo kachelt de natuur in Nederland verder achteruit, waarschuwt WNF-directeur Johan van de Gronden.

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft een 'natuurpact' gesloten met provincies en maatschappelijke organisaties. Oude wijn in nieuwe zakken. In een juichend persbericht staat dat er de komende 14 jaar 80.000 hectare natuur bij komt in een zogeheten Nationaal Natuur Netwerk, de nieuwe naam voor de Ecologische Hoofdstructuur, die heeft afgedaan.

De EHS was ooit  "een samenhangend geheel van nationaal belang". In 2018 zou het oppervlak aan natuur van die EHS ruim 728.000 hectare beslaan. Volgens het akkoord van afgelopen week blijft de teller steken op om en nabij 650.000 hectare, niet te realiseren in 2018, maar in 2027. Een aanzienlijke verslechtering.

Dan de centen. Volgens Economische Zaken komt er jaarlijks gemiddeld 200 miljoen euro extra vrij voor natuur. Dat klinkt goed. Maar dan de kleine letters. In 2013 en 2014 blijkt het vooralsnog om slechts 100 miljoen te gaan. In 2016 stijgt dan het bedrag naar 300 miljoen. Als het kabinet er dan nog zit. Het is allemaal een kwestie van presentatie. De draconische bezuinigingen op de natuur van Dijksma's voorganger Henk Bleker zijn amper teruggedraaid. Feitelijk daalt het natuurbudget structureel van 676 miljoen in 2013 naar 387 miljoen in 2014.

 

Exit rijksregie

En de uitvoering? Die laten we over aan provincies en maatschappelijke organisaties. De provincie wordt 'gebiedsregisseur'. Het Rijk doet een stapje terug. In een van de kleinste en dichtstbevolkte landen van Europa, met een sterk versnipperde natuur, is er dus geen overheid meer die regie voert over een zaak van nationaal belang. Het statuut voor de nationale parken moest er al eerder aan geloven. En nu is het officieel: natuur is in Nederland voortaan een provinciaalse aangelegenheid.

Het Planbureau voor de Leefomgeving rekende alvast voor dat Nederland met dit akkoord niet aan zijn internationale doelstellingen zal voldoen. We behoren al tot de Europese achterhoede en van onze pareltjes, de Natura-2000 gebieden, verkeert twee derde in een matige tot slechte staat van instandhouding. Het is de prijs die we betalen voor een ander kampioenschap, dat van agrarisch exporteur. Op dit staatje hoeven we alleen de Verenigde Staten voor ons te dulden.

Twee derde van het Nederlandse landoppervlak kent een agrarische bestemming. De paragraaf over agrarisch natuurbeheer is in het akkoord echter niet uitgewerkt. Dit lijkt juist een essentiële opgave. Wel lezen we iets over 40.000 banen die kunnen ontstaan in industrie en landbouw omdat een knellende stikstofregeling kan worden aangepakt. De omliggende natuur wordt namelijk zo beheerd, dat het overtollige stikstof op ons toch al overbemeste land zonder zichtbare negatieve gevolgen kan worden geabsorbeerd.

Opnieuw rijst een beeld op van natuur als afvalputje van onze agrarische industrie. Als honingbij of vlinder ben je in Nederland al beter af in de bloemperken van onze steden dan in de monoculturen op het platteland. De wereld op zijn kop.

Om natuurherstel op landelijke schaal mogelijk te maken en Nederland uit de Europese natuurachterhoede te krijgen is meer nodig. Regie van het Rijk bijvoorbeeld. En een gedegen visie op herstel van de biodiversiteit op de lange termijn.

Sharon Dijksma gaat in de herkansing. Aan de Tweede Kamer is een lijvige nota beloofd in het voorjaar met daarin een bredere visie, ook op onze grote wateren. Hopelijk zet deze meer zoden aan de dijk.

 

 

 

19 september 2013

PERSBERICHT

Massaal protest tegen bezuinigingen op natuur

Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend dat er in 2014 en 2015 100 miljoen euro op natuur bezuinigd zal worden. Dit plan stuitte direct al op massaal protest: in slechts enkele dagen tijd werd een petitie van de KNNV afdeling Delfland tegen deze bezuinigingsplannen al meer dan 1000 keer ondertekent. Zie ook http://petities.nl/petitie/geen-nieuwe-bezuinigingen-op-natuur

Natuur gaat achteruit
Na eerdere forse bezuinigingen op natuur wil het kabinet het budget van 200 miljoen euro op natuur de komende twee jaar halveren. Het bezuinigde bedrag zou er dan in de twee jaar daarna weer bij komen. De KNNV afdeling Delfland vindt dit echter onacceptabel. “De natuur gaat al hard achteruit, dus nog langer wachten met investeren in natuur om die achteruitgang te stoppen is eigenlijk geen optie. In Nederland is slechts 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit over, dus maatregelen om die desastreuse achteruitgang te stoppen zijn nu nodig en kunnen niet afhankelijk zijn van of de economie over een paar jaar misschien weer floreert.”, aldus de KNNV afdeling Delfland.

Handtekeningen
De KNNV afdeling Delfland staat niet alleen in haar protest tegen de bezuinigingen. Zij stelde een petitie op waarin natuurstaatssecretaris Dijksma en de Tweede Kamer worden opgeroepen van de bezuinigingen af te zien. Deze petitie werd in enkele dagen tijd al meer dan 1000 keer ondertekend. De verscheidenheid in achtergronden van de ondertekenaars is groot: van huisvrouwen tot professoren en van Tweede Kamerleden tot studenten, allen hechten zij grote waarde aan de Nederlandse natuur en vinden bezuinigen hierop onacceptabel. In de afgelopen jaren is het natuurbudget al met honderden miljoenen teruggebracht. Met een nieuwe bezuinigingsronde zou het behalen van de vastgestelde natuurdoelen verder uit het zicht raken.
 

 


 

4 augustus 2013

PERSBERICHT

Nacht van de vleermuis in Naaldwijk

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op zaterdag 24 augustus om 20:00 uur een lezing en aansluitend een excursie over het (verborgen) leven van vleermuizen in onze omgeving. Belangstellenden die meer willen weten en ervaren welke vleermuizen rond onze huizen vliegen worden uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Ook wordt ingegaan op de vraag: Hoe kunnen we vleermuizen helpen?
De lezing is voor jong en oud en start in het natuureducatiecentrum Het Prinsenbos aan de Grote Achterweg 15 in Naaldwijk. Aanmelden bij de KNNV 0174 – 63 12 30 of via afdelingDelfland@knnv.nl
De lezing start om 20.00 en de aansluitend excursie om 21:00 uur duurt tot ongeveer 23:00 uur. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Voor meer info: afdelingDelfland@knnv.nl of www.knnv.nl/afdelingDelfland

Deze activiteit wordt in het kader van de Europese Nacht van de Vleermuis georganiseerd. Door heel Nederland worden vleermuisexcursies met een  batdetector georganiseerd. De Europese Nacht van de Vleermuis is een initiatief van Eurobats, de Europese organisatie voor de bescherming van vleermuizen, de komende 17e internationale Nacht van de Vleermuis in meer dan 30 landen georganiseerd.


4 augustus 2013

PERSBERICHT

Nacht van de vleermuis

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op vrijdag 23 augustus om 20:00 uur een lezing en aansluitend een excursie over het (verborgen) leven van vleermuizen in onze omgeving. Belangstellenden die meer willen weten en ervaren welke vleermuizen rond onze huizen vliegen worden uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Ook wordt ingegaan op de vraag: Hoe kunnen we vleermuizen helpen?
De lezing is voor jong en oud en start in de Kickert,  Pr Willem Alexanderhof 2, 2635 JM Den Hoorn en van 20.00 tot 21.00 uur. Aansluitend is de excursie in de omgeving en duurt tot ongeveer 23:00 uur . Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Voor meer info: afdelingDelfland@knnv.nl of www.knnv.nl/afdelingDelfland

Deze activiteit wordt in het kader van de Europese Nacht van de Vleermuis georganiseerd. Door heel Nederland worden vleermuisexcursies met een  batdetector georganiseerd. De Europese Nacht van de Vleermuis is een initiatief van Eurobats, de Europese organisatie voor de bescherming van vleermuizen, de komende 17e internationale Nacht van de Vleermuis in meer dan 30 landen georganiseerd.
 

 

 

11 juli 2013

PERSBERICHT: ONKRUIDEXCURSIE

Op maandag 22 juli, 20:00 uur organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een onkruidexcursie. Deze excursie is naar aanleiding de berichten van de gemeente Delft over natuurlijke onkruidbestrijding die in plantsoenen en op bestrating wordt toegepast. Belangstellenden worden uitgenodigd om voor het stadhuis in Delft te verzamelen aan de Markt.

De KNNV vindt het belangrijk dat een ieder weet wat hij bestrijdt. Tijdens de excursie worden de diverse soorten bekeken en tips gegeven om deze planten in eigen tuin met natuur- en milieuvriendelijk middelen te beheren. Want heel veel middelen zijn ook schadelijk voor o.a. het drinkwater. De KNNV is dan ook blij dat de gemeente Delft geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen gebruikt bij de bestrijding van onkruid. En roept een ieder op deze Delftse praktijk te volgen.
 

Lessen in jachttechniek

 

10 juni 2013

PERSBERICHT

Cursus Water in  de Polder


De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert een cursus Water in de Polder. Het is een driedaagse vakantiecursus op de woensdagen 17, 24 en 31 juli van 13:00 – 16:00 uur. De deelnemers maken in het veld kennis met diverse wateren in onze omgeving, de planten en dieren daarin en het beheer van deze wateren. Informatie en opgave via 015 – 261 00 48 of afdelingDelfland@knnv.nl. Door een subsidie van Groen en Doen zijn er voor de deelnemers geen kosten aan verbonden.

De excursies gaan naar wateren met verschillende grondsoorten en formaten. De gebieden liggen in Delft, Midden-Delfland en Zoetermeer. Een van de docenten is ecoloog bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

 

6 juni 2013

PERSBERICHT

Midzomerfeest

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op zondag 23 juni een midzomerfeestfeest van 11:00 tot 16:00 uur. Dit feest zal plaatsvinden in de Botanische Tuin in Delft, Poortlandplein 5. Er worden diverse activiteiten georganiseerd als een quiz, een speurtocht, een Amerikaanse picknick, iedereen neemt wat lekkers te eten mee wat met elkaar gedeeld wordt. Ook is er een kraam om kennis te nemen van de natuurinformatie die de KNNV heeft te bieden. Belangstellenden worden uitgenodigd dit feest bij te wonen, er zijn geen kosten aan verbonden.  Inlichtingen via 015 - 213 72 75, 015 - 256 14 67 of via afdelingDelfland@knnv.nl
 

Jonge slechtvalken geringd

3 juni 2013

PERSBERICHT

Tentoonstelling Water

Van 7 juni t/m 5 juli organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert een tentoonstelling Water in de bibliotheek van ’s Gravenzande, Zandeveltplein 26. De tentoonstelling gaat over water in het landschap; planten, dieren en mensen in en op het water en laat daarmee de rol van water in ons gebied zien. De bezoeker aan de tentoonstelling kan zelf een steentje bijdragen aan het jaarthema Water met behulp van de zoekkaart Water. Belangstellenden worden uitgenodigd deze te bezoeken.

De openingstijden van de bibliotheek zijn:
maandag    13.30 - 17.00 uur    18.30 -20.30
dinsdag        13.30 - 17.00 uur
woensdag    13.30 - 17.00 uur
donderdag    18.30 - 20.30 uur
vrijdag        13.30 - 17.00 uur    18.30 -20.30
zaterdag    10.30 - 13.00 uur

De tentoonstelling is onderdeel van het jaarthema Water, dat een initiatief is van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland. De KNNV, als de natuurvereniging voor Delfland, organiseert dit thema om informatie te geven over Water. Wij wonen en werken in een gebied vol met vijvers, poelen, sloten, vaarten, kanalen en plassen en rivieren. We hebben het dan over het zoete water. Er is in Delfland ongeveer 4000 km water ons gebied, een waterrijke streek om zo te zeggen.

Zoekkaart Water


De KNNV roept een ieder om foto’s van mooi en minder mooi water in te sturen en diverse planten en dieren die in het water van ons gebied voorkomen te melden. De komende periode is dat de snoek. Deze heeft schoon water nodig om zijn prooien goed te kunnen zien. In de bekende soepsloten heeft dit soort niets te zoeken.
De KNNV heeft met deze waarnemingen en foto’s gegevens in handen om natuurrijk water te bevorderen. Want de KNNV staat voor een natuurlijke leefomgeving.

Via de zoekkaart Water wordt een ieder opgeroepen om een aantal planten en dieren te melden. De kaart ligt bij de bibliotheek of is aan te vragen via afdelingDelfland@knnv.nl of 015 - 261 00 48. De KNNV wil graag waarnemingen en foto’ uit de volgende plaatsen hebben: Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag).

Download hier de zoekkaart water.

 

 

25 mei 2013

PERSBERICHT

Stel maaien van bermen uit

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland vraagt bermbeheerders om bloemen te laten staan en niet te vroeg te maaien. Daarmee worden de bermen aantrekkelijker voor vlinders en bijen. Het gaat niet goed met bijen en vlinders. Het gebrek aan bloemen met hun nectar is één van de oorzaken. Ook graslanden en gazons kunnen veel bloemrijker. De natuurbeleving voor de weggebruiker wordt daardoor ook groter.

Hoewel laat begonnen, is de lente nu echt van start gegaan. Dat betekent dat veel bloemen het landschap gaan kleuren. Berm- en graslandbeheerders kunnen op een makkelijke manier vlinders en bijen helpen door even niets te doen. Vaak worden bloemen te vroeg gemaaid. Er zijn volop voorbeelden van bloemrijke bermen die in mei al worden gemaaid.

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland roept daarom op om bloemen te laten staan en pas na juli te maaien. Het is ook verstandig een deel van de berm het hele jaar niet te maaien. Insecten gebruiken namelijk planten als overwinteringsplek. Bijkomend voordeel van minder maaien: het levert een financiële besparing op.
 

13 mei 2013

PERSBERICHT

INFORMATIEAVOND HELP DE GIERZWALUWEN TELLEN

Op vrijdag 24 mei organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een informatiebijeenkomst Help de gierzwaluwen telllen. Deze bijeenkomst vindt plaats van 21:00 tot 23:00 uur in Monster, verzamelen voor de bibliotheek Rubenslaan 1. Tijdens een wandeling zal het één en andere geoefend en ervaren worden.

De KNNV zoekt 50 mensen voor de jaarlijkse telling van de gierzwaluwen. In de weken van 18 juni t/m zondag 8 juli worden de gierzwaluwen geteld in de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag).

De tellers gaan drie avonden op stap om in een eigen gebied deze vogels te tellen. Dit tellen vindt plaats tussen 21:00 – 22:15 uur. Belangstellende kunnen zich melden bij Edith Vasbinder 015 - 261 79 97 of afdelingDelfland@knnv.nl.

Om gierzwaluwen goed te kunnen beschermen is het uiteraard van groot belang om te weten waar ze broeden. Een gierzwaluw blijft jarenlang trouw aan zijn nestplaats en nieuwe kunstnesten raken sneller bezet als ze in de buurt van bestaande nesten worden aangebracht. Dankzij de inventarisatiegegevens kunnen eigenaren en bewoners tijdig en gericht geadviseerd worden over het behoud van hun gierzwaluwnesten. Bovendien krijgen we zo een beter beeld van het aantal gierzwaluwen dat in onze regio broedt. Het inventariseren van broedplaatsen vergt wel geduld en vaardigheid, maar het geeft veel voldoening als weer een nieuwe invliegplaats wordt ontdekt.

 

13 mei 2013

PERSBERICHT

Leer het landschap kennen

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland nodigt belangstellenden uit om het Landschap van en rond de Zeven Gaten te leren kennen. Via korte excursies gaat er een wereld open. De KNNV staat met een kraam aan de Groeneveld in De Lier. Inlichtingen via (015) 261 00 48 of via afdelingDelfland@knnv.nl

 

 

 

 

 

 

6 mei 2013

PERSBERICHT

WATER IN DELFLAND

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op 15 mei een lezing Water in Delfland van 20:00 - 22:00 uur in het trefpunt Rotta, Hoeksekade 164, 2661 JL BERGSCHENHOEK. De toegang is gratis, informatie via 015 – 261 00 48 of www.knnv.nl/afdelingDelfland

De lezing wordt gegeven door Heleen Brasser die zal ingaan over het leven in en op het water het water; hoe wij omgaan met het water. Ook zal het beheer van het water aan de orde komen.

Deze lezing wordt georganiseerd naar aanleiding van het jaarthema van de KNNV Water.
Inlichtingen via (015) 261 00 48 of via afdelingDelfland@knnv.nl

PERSBERICHT

AFSLUITING PADDENTREK 2013

Op zaterdag 18 mei organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een afsluitingsbijeenkomst over de paddentrek van de afgelopen periode. Belangstellenden zijn welkom om 14:00 uur in het natuur- en milieucentrum De Papaver Korftlaan 6 in Delft. Voor informatie: (015) 261 00 48 of via afdelingDelfland@knnv.nl

Er zijn afgelopen tijd padden overgezet in Bergschenhoek, Bleiswijk, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Monster, Pijnacker en Ypenburg.
In de periode van de paddentrek zijn padden de weg over geholpen en uit putten gehaald. Er zijn circa 400 mensen actief geweest om deze resultaten te behalen. Op de bijeenkomst worden de resultaten gepresenteerd en ervaringen uitgewisseld.
 

24 april 2013

PERSBERICHT

Hoe compenseer je een dubbelcompensatiegebied?

Op 23 april heeft er een hoorzitting in de gemeenteraad Pijnacker–Nootdorp plaatsgevonden over het Ontwerpbestemmingsplan N470. De vraag stond centraal: Hoe compenseer je een dubbelcompensatiegebied?

In het Ontwerp maakt het College het mogelijk om een rotonde aan te leggen om de voorgenomen Verlengde Komkommerweg aan te sluiten op de N470. Voor de aanleg wordt echter een deel van het natuurcompensatiegebied in de Zuidpolder van Delfgauw gebruikt. Daartegen maakten de Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker (NMP) en de KNNV afdeling Delfland gezamenlijk bezwaar. Dit deel van de Zuidpolder is al een natuurcompensatiegebied voor de weidevogels voor de aanleg van de N470 en precies de locatie waar de rotonde moet komen is recentelijk nog verbeterd en toegevoegd als compensatie in ruil voor percelen in de Bergboezem. De KNNV maakte mede namens de NMP de gemeenteraad duidelijk dat de Flora- en faunawet ook op bestemmingsplannen van toepassing is. D’66 vroeg of NMP en KNNV door de gemeente worden betrokken bij het onderzoeken van de compensatiemogelijkheden. Het bleek dat daarvoor die middag een uitnodiging aan NMP en KNNV was gestuurd om begin mei met elkaar om de tafel te zitten. De vraag is echter hoe je een dubbelcompensatiegebied compenseert? Driedubbel? Een andere vraag van D’66 was welk alternatief de natuurverenigingen hadden. De KNNV heeft eerder al gewezen op de mogelijkheden van het doortrekken van de Schimmelpenninck van der Oyeweg naar de Europalaan. Zie voor de Zienswijze van NMP en KNNV http://www.knnv.nl/afdelingDelfland/pijnacker-nootdorp
 

 

22 april 2013

PERSBERICHT

Excursie lentevogels


De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op vrijdagavond 3 mei excursie naar het duinplassengebied De Banken. Jacco Duindam neemt ons mee op ontdekkingstocht naar zingende nachtegalen, gele kwikstaarten, rouwkwikstaarten en alles wat verder op ons pad komt. Om 19.30 uur verzamelen bij de parkeerplaats aan de Strandweg  ‘s-Gravenzande. Bij meer dan windkracht 4 gaat het niet door. Informatie bij Jacqueline de Boer   0174 – 631 230 of via afdelingDelfland@knnv.nl
 

17 april 2013

PERSBERICHT

Delftse cultuurhistorisch waardevolle groengebieden

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland heeft aan het Delftse en de Gemeenteraad en het College van B &W een brief geschreven over Beleidsregel cultuurhistorisch waardevolle groengebieden 2013. In deze brief spreekt de KNNV de waardering uit om twaalf waardevolle groengebieden in een Beleidsregel op te nemen. Deze krijgen hierdoor extra bescherming.
De Beleidsregel is gebaseerd op een KNNV-rapport van 2009 over zestien Groene Parels van vóór 1940. Het College heeft besloten dat vier Groene Parels al voldoende beschermd werden als onderdeel van een Rijksmonument (Prinsenhoftuin, Klaeuwshofje, Hofje van Gratie en Hofje van Pauw). Het College heeft er uit dat rapport zeven volledig overgenomen (Kalverbos, Agnetapark, Nieuwe Plantage, Wallertuin/Tutein Noltheniustuin- en plantsoen, Botanische Tuin TU Delft, Wilhelminapark en Hertenkamp. Drie zijn er niet overgenomen (De Vries van Heijstplantsoen, Joodse begraafplaats en Rooms-katholieke begraafplaats) en twee ten dele (Algemene begraafplaats Jaffa wel en het omliggende Zuidplantsoen niet en St. Jorispark wel en de oprijlaan tussen het oude hoofdgebouw, nu museum, en de Schie met Villa Maria en aanliggende Fruittuinen niet). Het College heeft er drie groengebieden van ná 1940 aan toegevoegd (Arboretum – Heempark, Algemene begraafplaats Iepenhof en Binnentuin Van Blommesteinstraat).

De brief van de KNNV bevat argumenten om drie niet in de Beleidsregel opgenomen gebieden toch in de Beleidsregel op te nemen. De Joodse en Rooms-katholieke begraafplaats behoren tot de religieuze geschiedenis van Delft en het De Vries van Heijstplantsoen en Zuidplantsoen zijn de enige kleine parkjes van de Wippolder, een wijk die toch al niet rijk bedeeld is met groen. De Fruittuinen vormen de historische verbinding tussen het St. Jorispark en de Schie.

Als het gaat om de naoorlogse groene parels stelt de KNNV voor om de andere naoorlogse Groene Parels (Hof van Delftpark, Park Buitenhof, Abtswoudse Park, Poptapark en Mekelpark) ook te laten inventariseren en op te nemen.

Zie voor de brief en het rapport Groene Parels
http://www.knnv.nl/afdelingDelfland/downloads-natuurbescherming

 

 

10 april 2013

PERSBERICHT

De paddentrek is (eindelijk) begonnen

De paddentrek is dinsdag 9 april eindelijk begonnen! Na een lange koude periode zijn de dieren op weg naar de sloot om zich voort te planten. Ze starten met de avondschemering. De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling organiseert op de volgende plekken de overzetacties
Bergschenhoek, Bleiswijk, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland en Pijnacker.

De padden worden op 15 locaties geholpen door ca 200 mensen. De locaties zijn te herkennen aan verkeersborden.
In Delft is de Kerkpolderweg tussen 19:00 en 22:00 uur voor het autoverkeer afgesloten.
Als ze bij hun trektocht een verkeersweg oversteken worden ze in grote aantallen doodgereden.
De actuele situatie voor de paddentrek is te vinden op  www.knnv.nl/afdelingDelfland

Enkele cijfers:
Bleiswijk: 120 levenden en 3 dode dieren
Delft, Abtswoude: 50 dieren

Vorig jaar startte de paddentrek op 28 februari, in onze ervaring is deze nog nooit zo laat begonnen. De trek vindt plaats tussen 19:00 en 7:00 uur.

Deze beschermde dieren hebben de afgelopen winter in de grond, onder stenen, in composthopen gezeten. Wanneer de temperatuur boven de 6º C is komen ze tevoorschijn, zeker als het regent.

3 april 2013

PERSBERICHT

WATER IN DELFLAND


De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op 11 april i.s.m. het IVN en de Vogelwacht Delft de lezing Water in Delfland. De lezing zal plaatsvinden van 20.00 - 22.15 uur in het natuur- en milieucentrum De Papaver, Korftlaan 6 in Delft. De toegang is gratis, informatie via 015 – 214 36 75 of www.knnv.nl/afdelingDelfland

De lezing zal worden gegeven door Cor Nonhof die zal ingaan op de rol die water speelt bij de vorming van ons landschap. Verder zullen de nodige waterplanten en waterdieren de revue passeren, dit zowel op als onder water. Cor heeft een onderwatercamera. Ook zal het beheer van het water aan de orde komen.

Deze lezing wordt georganiseerd naar aanleiding van het jaarthema van de KNNV Water.
Inlichtingen via (015) 261 00 48 of via afdelingDelfland@knnv.nl

 

16 maart 2013

PERSBERICHT

Cursus Natuur in Delfland


De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert een cursus Natuur in Delfland. Tijdens vier dinsdagavonden komen de volgende onderwerpen aan de orde: landschap, vogels o.a. gierzwaluwen, vleermuizen amfibieën en ringslangen, planten en water. De avonden zijn 9 april, 16 april, 23 april en 7 mei. Ook zijn er drie excursies aan verbonden op zondag 21 april, 28 april en  een excursie Vleermuizen op 18 mei. Geïnteresseerden die meer willen weten over de natuur in onze omgeving en eventueel zich daadwerkelijk willen inzetten voor die natuur worden uitgenodigd zich  aan te melden voor deze cursus.
De cursus word in Delft gegeven, de kosten zijn voor KNNV leden 25,- euro; en voor niet leden 40,- euro
Inlichtingen via (015) 261 00 48 of via afdelingDelfland@knnv.nl Na aanmelding ontvangt een deelnemer een bevestiging.

 

14 maart 2013

PERSBERICHT

Cursus Flora en Beheer

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert de cursus Flora en Beheer. Deze cursus is bedoeld voor ervaren floristen. Via deze cursus zetten de deelnemers de puntjes op de i voor wat betreft hun soortenkennis. Tevens krijgen ze begrip voor de wensen van beheerders hoe deze de  waarnemingen willen ontvangen. De cursus bestaat uit zes woensdagmiddagen en wordt in Delft gegeven.

Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden dankzij een subsidie van het ministerie van Economische Zaken (Groen en Doen). Inlichtingen en opgeven via (015) 213 86 57 of via afdelingDelfland@knnv.nl. Na aanmelding ontvangt iedere deelnemer een bevestiging.

Er is aandacht voor de diverse methoden en softwarepakketten en onderliggende literatuur. Denk aan het maken van Tansley- of Braun-Blanquetopnamen en kennis van het verwerken van de gegevens tot beheerplannen met eenvoudige, maar ook diepgaande middelen

De gemengde theorie/praktijk dagdelen zijn op woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
-     15 mei: Graslanden, methode RWS, methode Arie Koster en Veldgids Ontwikkeling van botanisch waardevol grasland
-      22 mei: Bos, methode Turboveg, SynBioSys en Associa
-     12 juni: Natuur in de stad; methode Koster en CROW
-     4 september: Water- en oevervegetatie; Kader Richtlijn Water; methode AqMaD
-     18 september: Ruigte in Abtswoudse Bos, methode Turboveg, SynBioSys en Associa
-     2 oktober: Muurflora en bespreking alle losse eindjes

De KNNV afdeling Delfland gebruikt al een jaar of 10 deze methodes om beheeradviezen uit te brengen.

 

 

 

 

Bestemmingplan Pijnacker-Noord: Behoud Groen(pdf)

 

27 februari 2013

PERSBERICHT

HELP DE PADDEN IN MONSTER

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland (KNNV) zoekt plekken in Monster waar padden met de komende voorjaartrek de weg oversteken. Zij gaan van hun overwinteringsverblijf naar hun voortplantingsplaats.  Wanneer zij een weg oversteken hebben zij grote kans om te worden doodgereden.
Meld deze dieren bij de KNNV (015) 261 00 48; per email: afdelingDelfland@knnv.nl. Kijk ook op http://www.knnv.nl/afdelingDelfland

Er zijn plannen om op deze plekken de dieren te helpen bij het oversteken, belangstellenden die  daarbij willen helpen kunnen zich aanmelden.
Overwinteringsplekken voor padden zijn o,a. compost- en takkenhopen; in sloten en vijvers leggen de padden hun eitjes.

18 februari 2013

PERSBERICHT

CURSUS VISHERKENNING

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op donderdag 21 maart een cursus Visherkenning. Belangstellenden die meer willen weten welke vissen in onze poldersloten rondzwemmen worden uitgenodigd deze cursus te volgen. De docent is instructeur bij Sportvisserij Nederland.
De cursus wordt in Delft gegeven en is van 20.00 tot 22.00 uur. De kosten zijn € 8,-- voor niet KNNV-leden en € 5,-- voor KNNV leden.
Na aanmelding ontvangt de deelnemer meer gegevens. Na deze cursus kan men deelnemen aan het project Visseninventarisatie. In dit project worden poldersloten via schepnetten en niet via hengels onderzocht. Aanmelden via (015) 214 36 75 of via afdelingDelfland@knnv.nl

 

 

4 februari 2013

PERSBERICHT

INFORMATIEAVOND PADDENTREK


De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert
Inlichtingen via (015) 261 00 48 of via afdelingDelfland@knnv.nl

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland (KNNV) organiseert op dinsdag 19 februari een informatieavond over de paddentrek. De bijeenkomst is van 20:00 - 21:00  uur in het natuur- en milieucentrum De Papaver, Korftlaan 6, 2616 LJ  DELFT
De toegang is gratis. Inlichtingen via (015) 261 00 48 of via afdelingDelfland@knnv.nl. Kijk ook op www.knnv.nl/afdelingDelfland.

Op deze avond worden de volgende vragen beantwoord:
Hoe leven padden, kikkers en salamanders? Waarom zetten we over? Waar moet je op letten tijdens het overzetten? Hoe kunnen we ze verder helpen?
Ook kan je je opgeven om mee te doen om de padden te helpen in Bergschenhoek, Bleiswijk, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland en Pijnacker.
De toegang is gratis. Inlichtingen via (015) 261 00 48 of via afdelingDelfland@knnv.nl. Kijk ook op www.knnv.nl/afdelingDelfland.

In de periode tussen half februari en begin april organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland het overzetten van padden, kikkers en salamanders tijdens de paddentrek. Dat doet deze vereniging omdat heel veel van deze beschermde dieren in het voorjaar worden doodgereden door het (auto)verkeer.
 

 

21 januari 2013

PERSBERICHT

WORKSHOP GROEN SCHOOLPLEIN

waarom een groen schoolplein, beheer en onderhoud

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert i.s.m. OrganiVerde een workshop ‘Beheer en onderhoud groen schoolplein’. Aan het eind van de workshop zijn de deelnemers in staat om met het beheersplan de tuin te onderhouden, weten hoe zij met de Regel van 100 moeten omgaan en hebben meer ervaring in het normale tuinonderhoud. Ook weten zij meer over het belang van groen in onze stedelijke omgeving.
De workshop bestaat uit één informatieavond en twee praktijkdagen.


De data zijn:
informatieavond 7 maart 20:15 uur – 22:00 uur
de twee praktijkdagen op 17 maart en 14 april van 14:00 – 16:00 uur.
De workshop wordt gegeven in de tuin van de vrije school Widar in Delft en wordt mede mogelijk gemaakt door Groen en Doen. Inlichtingen en opgeven via 06 - 28 05 65 40 of via afdelingDelfland@knnv.nl

5 januari 2013

PERSBERICHT

Maak kennis met de vogels in de Wollebrand


De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op zondag 27 januari een vogelexcursie naar de waterberging Wollebrand

Belangstellenden worden uitgenodigd om 10 uur te verzamelen bij de parkeerplaats van het waterskicentrum aan de Broekpolderlaan 10 te Honselersdijk.
Voor informatie: 0174 - 631 230.of via afdelingDelfland@knnv.nl

De waterberging Wollebrand is een zeer aantrekkelijk gebied voor watervogels en kan bij grote regenval 225 000 m3 water opvangen. Vogels die regelmatig worden gezien zijn aalscholver, krakeend, tafeleend, kievit, Canadese gans, bergeend en slobeend.

Deel deze pagina