Nauurlijke bouwplekken

2020  Landschapsplan Warmteleiding Klik hier
2020 Advies beheer Hertenkamp Klik hier
2020 Archeologische onderzoek Mijnbouwstraat Klik hier
2020 Mijnbouwstraat legger Hoogheemraadschap klik hier
2020 Mijnbouwstraat bomen kappen klik hier
2020 Voorstellen voor natuurlijke bouwplekken aan de gemeenteraard Klik hier
     

Actie Behoud boerderij Chilipad 1, Delft: 2016 - 2017

- Zet je handtekening op petities.nl, klik hier

- hang deze poster voor je raam of stuur hem door

- de zienswijze van de KNNV, klik hier

- de zienswijzen worden aangeboden, klik hier

  hang dit affiche voor je raam

  stuur een bezwaarbrief aan de gemeente Delft: vraag deze aan via afdelingDelfland@knnv.nl voor een Wordversie

- of download de brief hier

- doe mee met de handtekeningenactie Behoud boerderij Chilipad

- een beeld van de huidige bebouwing en het plan: klik hier

 

Beheer boomgaard Chilipad

2017 Beheer boomgaard Chilipad  kik hier 
     

 

Binnenstad:

2019  Vragen over varen in grachten     Klik hier
     

 

Zienswijze Bestemmingsplan Binnenstad (pdf)

Reactie Motie "Groen en Innovatie" (pdf)

 

TU-wijk:

Bezwaar kapvergunning Mijnbouwplein 2018

Verdroging Zuidplantsoen_(pdf)

Zienswijze Beeldkwaliteitsplan Technopolis (pdf)

 

Abtswoudse Bos:

Bezwaarschrift Villa's Abtswoudse Bos (pdf)

Restauratie Boomgaard Veelust (pdf)

 

Delftse Hout:

Zienswijze Bestemmingsplan Delft-Oost (pdf) 

 Gesprek met wethouders Guldemond en Brandligt over de Xotus-locatie

Zienswijze gebiedsvisie Delftse Hout (pdf)

Combi Kwekerij (pdf)

Oude gemaal Tweemolentjesvaart (pdf)

Woonbestemming_oude_gemaal (pdf)

 

Kerkpolder:

Uittreedplaatsen Kerkpolder (pdf)

Rapportage "Red de amfibieën in en rond Kerkpolder" (pdf)

Brief bij rapportage amfibieën Kerkpolder (pdf)

Knip in Kerkpolderweg (pdf)

 

Tanthof:

Bezwaar kapvergunning es Rio de Janeiropad, februari 2017

Overig:

Bomen snoeien Gemeente Delft (1)

Bomen snoeien Gemeente Delft (2)

Zienswijze bestemmingsplan DSM

Nota Groen en Uitvoeringsprogramma 2012-2020 (1)

Nota Groen en Uitvoeringsprogramma 2012-2020 (2)

Zienswijze bestemmingsplan Tanthof 29-2-2012 (doc)

Beheeradvies tijdstip maaien van bermen (pdf)

Zienswijze Herinrichting Stationgebied Delft Zuid (pdf)

Zienswijze Gebiedsvisie Emerald (pdf)

Zienswijze Gebiedsvisie Voorhof_Zuid-West (pdf)

Gifspuiten met Roundup (pdf)

Zienswijze kapvergunning Kleveringweg (pdf)

Op de bres voor ons natuur- en speelpark (pdf)

Bezwaar tegen baggerwerkzaamheden (pdf)

Natuur in de stad (pdf)

 

Vrijenban

Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Oostsingel 181, 2019 Klik hier
Zienswijze bouwplan Oostsingel 181, mei 2018 Klik hier
Aanvulling zienswijze bouwplan Oostsingel 181, novermber 2018 Klik hier

 


Deel deze pagina