Elke vereniging heeft zo haar heldendaden. Hieronder een paar acties waar de mensen die erbij waren met plezier aan terugdenken. Uiteindelijk zullen een paar van deze verhalen in de mythologie van onze vereniging belanden.

Motorenweg, Delft
Er was een kapvergunning aangevraagd voor het talud van de Kruithuisweg langs de Motorenweg. Onze vereniging heeft daartegen bezwaar gemaakt. Terwijl de procedure nog liep stond op een ochtend een aannemer met groot materieel klaar om alles te slopen. Adrie Becker werkte vlakbij en hoorde de kettingzagen. Hij heeft de politie gebeld en die heeft de aannemer weggestuurd. De sloop van de bosjes is niet doorgegaan.

Wallertuin, Delft
Over de Wallertuin is al heel lang veel te doen. Het eerste onderzoek naar de natuurwaarden stamt van 1990. Een belangrijke stap was het bestemmingsplan van 2001 waarin de Wallertuin als 0 % bebouwing- en verhardingsgebied wordt aangemerkt. De nieuwe eigenaar heeft met een nieuw hek de tuin weer gesloten voor publiek. Zijn plannen voor een nieuw ingerichte lusthof kunnen niet doorgaan omdat de geplande bebouwing volgens het bestemmingsplan niet mag. De rigoureuze kap van oude bomen kan ook niet doorgaan, omdat er een paarplaats is van vleermuizen. In een rechtszaak heeft onze afdeling afgedwongen dat in het kader van de Flora- en faunawet er voldoende bomen blijven staan. We kunnen er niet in om het mee te beleven, maar de natuur in de tuin gaat voorlopig haar gang.

Bomen aan de Ezelsveldlaan, Delft
Aan de Ezelsveldlaan hebben wat oude bedrijfsgebouwtjes plaats moeten maken voor een parkeerplaats en die daarna voor nieuwbouw. Er zijn twee acties geweest tegen de kap van bomen op het terrein. Als eerste moesten twee monumentale kastanjes wijken voor een tijdelijke parkeerplaats. Met succes heeft onze afdeling de kap aangevochten. Dat succes moeten we overigens delen met de Belangenvereniging Zuidpoort die ook bezwaar maakte. De kastanjes zijn daarna opgenomen als monumentale bomen in het bestemmingsplan. De nieuwbouw is daarom om de kastanjes heen gebouwd. Eén ervan is inmiddels gesneuveld, maar is vervangen door een groot nieuw exemplaar. De locatie is nu ook het monument voor de secretaris van de Belangenvereniging Tom Boon.

Tom Boon
 
Minder spectaculair, maar wel spannend was de kapvergunning van een wilg. Deze was aangevraagd terwijl de planvorming nog in volle gang was en er geen bouwvergunning was. De vergunning werd niet verleend, maar er stond op een ochtend wel een hoveniersbedrijf de boom te kappen. Dit is door Marianne Janneman gestopt. De boom was haar onderste takken kwijt, maar heeft nog een paar jaar mede het beeld bepaald. Er was uiteindelijk geen plaats voor in het definitieve bouwplan.

Fruittuinen Joris, Delft
Tussen de Oostsingel en de Sint-Jorisweg ligt aan weerszijde van de oude oprijlaan naar het Joristerrein een hoogstamboomgaard. Onze vereniging heeft zich in 1992/93 druk gemaakt voor de bescherming van het terrein. We hebben een brug tegengehouden die het mogelijk zou maken er een wijkje te bouwen. We hebben onderhoud gepleegd aan de bomen en uit Boskoop heeft men stekmateriaal van de verschillende peren- en appelrassen genomen. Maar daarna is het weer stil geworden.

Aan de zuidkant is er wateroverlast geweest, waardoor veel fruitbomen zijn verdronken. Aan de noordkant staan ze er nog wel.

Varens Prinsenhof
In 1995 is de binnenplaats van het Prinsenhof overdekt. De uitlaat van de luchtbehandelingsinstallatie zou volgens tekening uitkomen in de waterput.

Folkert Semplonius was daar, keek in de put en waarschuwde het bestuur, we sloegen groot alarm. De uitlaat is naast de waterput gemaakt.

Varens in de put

De Zeven Gaten, de Lier
Het Zuid-Hollands Landschap kwam 20.000 euro te kort voor aankoop en inrichtingsmaatregelen. Na en zeer succesvolle actie konden wij 20.000 euro inzamelen. Zie ook de pagina op onze website.

Deel deze pagina