Natuurtoets Bleiswijkse Zoom

Natuurtoets Bleiswijkse Zoom 2011

Kap in de Bleiswijkse Zoom

In 2011 heeft de KNNV afdeling Delfland een natuurtoets uitgevoerd om de natuurwaarden van de Bleiswijkse Zoom in kaart te brengen. Zie hiervoor het rapport "Natuurtoets Bleiswijkse Zoom 2011". Daarin werden randvoorwaarden genoemd voor de dunningswerkzaamheden in de winter van 2012. In het rapport "Kap in de Bleiswijkse Zoom"  wordt beschreven in hoeverre de aanbevelingen uit het vorige rapport zijn opgevolgd.

Deel deze pagina