7 december 2015 

PERSBERICHT 

Workshop Vruchtbomen snoeien 

Op zaterdag 20 december organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een workshop Vruchtbomen snoeien voor beginners. Deze activiteit zal plaatsvinden op een boomgaard in Delft en is van 14:00 – 16:00 uur. De prijs is 8,-- euro en  5,-- euro voor leden van de KNNV, dit is inclusief koffie en een snoeihandleiding. Opgeven via afdelingDelfland@knnv.nl of na 18:00 uur 06 – 13 07 07 14.

Bron: KNNV

De deelnemers oefenen de eerste schreden met het snoeien van vruchtbomen. Verder worden er veel vragen beantwoord. Na aanmelding ontvangt iedere deelnemer een bevestiging van deelname met de plaats van de workshop. 

De KNNV heeft diverse boomgaarden in onderhoud (Slotgaard, Buurgaard, Veelust, Ackersdijk, Kandelaar, Groeneweg, Holyweg) en ziet dat weinig mensen ervaring hebben met het snoeien van fruitbomen. Er is behoefte aan mensen die het snoeien onder de knie hebben en eventueel willen helpen bij het onderhoud van de boomgaarden. 

 

3 december 2015 

PERSBERICHT 

Presentatie bijenonderzoek Delft 

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op zondag 13  december een presentatie van het bijenonderzoek in particuliere tuinen. Deze presentatie zal gehouden worden in De Natuurschuur Linnaeuspad 3, 2616 LT  Delft (Delftse Hout)

Bewoners die hun tuin hebben opengesteld en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd om 14.00 uur aanwezig te zijn in het gebouw. Voor informatie: 015 – 261 00 48

 

Bijendiversiteit in tuinen

Afgelopen zomer heeft een bijenonderzoek plaatsgevonden en is uitgevoerd door een student van hogeschool Inholland. Het onderzoek heeft zich gericht op ouderdom, inrichting, verharding, beplanting en bijendiversiteit van 45 tuinen en tijdens deze presentatie worden de resultaten besproken. Tuinen van Delft, Delfgauw, Den Hoorn, Pijnacker, Nootdorp en Den Haag vormden het onderzoeksgebied.

Bijensterfte is een groot probleem en het is noodzakelijk dat het leefgebied van deze dieren toeneemt. Tuinen van bewoners en bedrijven en buurttuinen kunnen met de juiste inrichting en beplanting een positieve bijdrage leveren aan geschikte leefruimte voor bijen. Door het inventariseren van de tuinen is een beeld verkregen hoe aantallen en soorten verschillen per tuin evenals de inrichting en wat succesvol is voor bijen.

Verharding, ouderdom en plantendiversiteit zijn gekoppeld aan het voorkomen van bijen en in hoeverre deze onderdelen een significante betekenis hebben. Met deze gegevens is een advies opgesteld hoe tuinen een geschikt habitat voor bijen kunnen worden.

 

16 november 2015

PERSBERICHT

LAAT WILLEM NIET VERZUIPEN

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland en Milieudefensie Delft gaan op zondag 29 november naar de klimaatparade in Amsterdam. Belangstellenden die hier aan mee willen doen worden uitgenodigd om vanaf 9:50 uur te verzamen bij de kaartjesautomaat op station Delft. De trein vertrekt om 10:05 uur naar Amsterdam. Op 30 november begint in Parijs de internationale conferentie over de klimaat. De besluiten en de niet besluiten zullen vèrstrekkende gevolgen hebben voor de wereldgemeenschap. Ook voor Delfland, want het klimaat verandert. Elk jaar worden er klimaatrecords verbroken. De heetste zomers van de laatste eeuw vielen in de laatste 10 jaar. Het water stijgt. Op de korte termijn kunnen we dat keren door dijken te verhogen en duinen te versterken, maar op de lange termijn redden we het daar niet meer mee. Er zal steeds meer wateroverlast komen met hevige regens, het wordt pompen of verzuipen. Kelders lopen onder, misschien zelfs wel de laatste rustplaats van Willem van Oranje. Dat willen wij niet.

Meld je aan via http://klimaatparade.nl/doe-mee

Wij willen concrete stappen zetten om naar een duurzaam Delft te komen. Alleen kunnen wij het niet, we hebben jouw ideeën, inspiratie en hulp nodig. Want iedereen kan en moet helpen, als consument, als tuinder, als ambtenaar, als ondernemer, als burger, als student, als lid van een sportvereniging. Op weg naar een duurzaam Delft. Loop met ons mee. We laten Willem niet verzuipen!!!!!!

Meld jouw stap aan bij afdelingDelfland@knnv.nl en bij delft@milieudefensie.nl

Wat is en doet Milieudefensie?

Zie https://milieudefensie.nl/overons

https://milieudefensie.nl/lokaal/delft

 

4 november 2015

PERSBERICHT 

Kom naar de Wollebrand 

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op zondag 15 november een vogelexcursie naar de waterberging De Wollebrand. Belangstellenden worden uitgenodigd om 9:00 uur aanwezig te zijn op de parkeerplaats van het waterskicentrum aan de Broekpolderlaan 10 te Honselersdijk. Er is ook een telescoop aanwezig om de vogels te bekijken.

Voor informatie: 0174 – 631 230 en www.knnv.nl/afdelingDelfland

 

27 oktober 2015

PERSBERICHT 

Help de wilgen knotten in het Westland

Op zaterdag 7 en 21 november organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een ochtend ten behoeve van het instandhouden van de knotwilgen in het Westland. Belangstellenden kunnen zich om 9:30 uur verzamelen op de Nieuwe Vaart 9, `s-Gravenzande. Er wordt tot ongeveer 12:30 uur geknot. Inlichtingen via afdelingDelfland@knnv.nl

Trek nauwsluitende kleding aan. Draag stevig schoeisel en een mok mee; voor de koffie  en gereedschap wordt gezorgd. Jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen meedoen onder begeleiding. Er wordt geknot tot ca. 12.30 uur. Bij regen gaat het niet door.

Deze dag vormt de start van een nieuw natuurbeheerseizoen. Naast knotwilgen onderhoudt de KNNV ook geriefhoutbosjes en boomgaarden onderhouden. Belangstellenden worden uitdrukkelijk uitgenodigd om zich voor dit seizoen op te geven.

Knotwilgen

In het Westland staan vele honderden knotwilgen. Vanouds her staan er knotwilgen in het Westland. Deze werden vooral gebruik om hout te oogsten om de kachel mee te stoken, ook werd het hout gebruikt bij de agrarische werkzaamheden voor gereedschap en palen. Zij herbergen nu belangrijke natuurwaarden en herinneren ons aan het voormalig gebruik. Zij vormen een sieraad voor het landschap en vinden veel dieren en planten er een goed onderkomen.

 

 

26 oktober 2015

PERSBERICHT 

Help wilgenbosjes onderhouden 

Op zaterdag 7 en op 21 november organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een ochtend ten behoeve van het instandhouden van de wilgenbosjes ten zuiden van Delft. Belangstellenden kunnen zich om 10.00 uur verzamelen. Verzamelen bij de hoek Abtswoude en Vietnampad in Delft.

Jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen meedoen onder begeleiding. Er wordt geknot tot ca. 12.30 uur. Bij regen vindt deze activiteit geen doorgang. Meer informatie is verkrijgbaar op telefoon 015 – 262 27 79 of via afdelingDelfland@knnv.nl

 Op 7 november is de start van een nieuw natuurbeheerseizoen. Naast geriefhoutbosjes worden ook boomgaarden onderhouden. Belangstellenden worden uitdrukkelijk uitgenodigd om zich voor dit seizoen op te geven. 

Tijdens deze activiteit zorgt de KNNV voor gereedschap en koffie; een mok moeten de deelnemers zelf meebrengen. Het is raadzaam stevige schoenen te dragen en nauwsluitende kleding.

Geriefhoutbosjes

Vanouds her zijn er vele bosjes met wilgen, essen, esdoorn in het landschap van Midden-Delfland aanwezig. Deze werden vooral gebruik om hout te oogsten om de kachel mee te stoken, ook werd het hout gebruikt bij de agrarische werkzaamheden voor gereedschap en palen. Zij herbergen nu belangrijke natuurwaarden en herinneren ons aan het voormalig gebruik. Zij vormen een sieraad voor het landschap

 
 

12 oktober 2015 

PERSBERICHT

Wandeling Nacht van de nacht

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op zaterdag 24 oktober een wandeling in het kader van de Nacht van de nacht. Doel van het evenement is aandacht vragen voor de gevolgen van lichtvervuiling.

Belangstellenden worden uitgenodigd om 20:00 uur te verzamelen bij station Delft Zuid, Marcellus Emantspad. De wandeling gaat via Tanthof naar het Abtswoudse Bos. Inlichtingen via (015) 261 00 48 of via afdelingDelfland@knnv.nl

De wandeling zal tot circa 22:00 uur duren

Nederland is een van de meest verlichte landen van Europa. De belangrijkste toepassingen van verlichting zijn assimilatiebelichting in kassen, sportvelden en openbare verlichting. Negatieve effecten zijn: licht- en energieverspilling, ontregeling van de natuur, aantasting van gezondheid en verstoring van het nachtelijk landschap.

Ontregeling natuur

Uit onderzoek blijkt dat verlichting negatieve effecten op dieren heeft. Omdat meer dan 50% van de dieren 's nachts actief is, heeft licht een grote impact. Veel dieren worden aangetrokken of juist afgestoten door licht. Dit zorgt voor versnippering van leefgebieden, maar ook voor een grotere kans om ten prooi te vallen aan andere dieren. Een mooi voorbeeld zijn de vele insecten die om een lamp heen draaien. Desoriëntatie kan leiden tot uitputting. De sterke teruggang van de insectensoorten wordt door een aantal onderzoekers dan ook vooral aan verlichting geweten.

Een ander belangrijk effect is het ontregelen van de biologische klok. Dit dagelijkse ritme wordt gestuurd door licht en donker. Onnatuurlijke verlichting kan de biologische klok verstoren. Vogels gaan bijvoorbeeld eerder zingen, eerder of later paren, nesten bouwen of trekken. Dit beïnvloedt de overlevingskansen van de soort.

Verstoring nachtelijk landschap

Duisternis is een oerkwaliteit, net als stilte. De oranje gloed boven een verlicht industrieterrein of boven kassen kan tot in de verre omgeving verstorend werken op de beleving van het landschap. "Net alsof er altijd een opgaande zon is." Ook de aanblik van de sterrenhemel is voor veel mensen een waarde op zich. Bij een volkomen natuurlijk donkere lucht is het mogelijk om in Nederland 2.500 sterren te zien. Door de verhoogde hemelhelderheid zijn er in steden nog slechts 50 sterren zichtbaar.

 

 

PERSBERICHT

Studiegroep Delfland in 1134

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland start een studiegroep Delfland in 1134. Het doel van deze groep is om zich te verdiepen wat er precies tijdens de watersnoodramp van 1134 is gebeurd en het effect daarvan op het huidige landschap. Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht, het is geen passieve recreatie. De kosten voor deelname is € 30,- ; voor KNNV leden € 10,-

Opgeven via afdelingDelfland@knnv.nl Nadere inlichtingen bij Cor Nonhof 015 - 213 86 57. 

De studiegroep bestudeert oude kaarten, websites en literatuur, relevante plekken in Delfland worden bezocht en bodemmonsters worden genomen. Elders in Nederland worden landschappen bezocht (en misschien daarbuiten) om gevoel te krijgen voor het oude landschap in Delfland.

In 1134 is een grote watersnoodramp in Delfland geweest die haar contouren in de in het landschap en heeft achtergelaten. Samen met de gedetailleerde bodemkaart, geomorfologische kaart en vele andere bronnen moet het mogelijk zijn om het landschap van 1134 te reconstrueren.

 

 

16 september 2015 

PERSBERICHT

Cursus TeleFlora 

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert een digitale cursus TeleFlora. De cursus is bedoeld voor geoefende plantenkenners die de puntjes op de i willen zetten. Het doel van de cursus is de zelfredzaamheid te vergroten in het herkennen van onbekende Nederlandse inheemse planten. De weg kennen in de determinatiewerken in boekvorm en op internet.

De deelnemers ontvangen van oktober 2015 tot maart 2016 elke week een puzzel en krijgen een persoonlijk reactie van de cursusleider.

De kosten voor deze cursus zijn € 30,-; KNNV leden gratis

Opgeven via afdelingDelfland@knnv.nl

Het is niet de bedoeling dat de deelnemers onderling contact hebben. Dan krijg je teveel competitie en sneeuwen de zwakkeren onder. Het meedoen en jezelf verbeteren is belangrijker dan de snelste te zijn. Uiteraard kunnen de deelnemers wel deelnemen aan de excursies van de KNNV waarin de kennis verder geoefend kan worden.

Kennis van planten en vegetaties is van groot belang voor de KNNV. Met name de diepere kennis die nodig is om zelfstandig streeplijsten in te vullen is iets voor de gevorderde waarnemer. Zonder goede waarnemingen geen goede beheeradviezen.

 

 

 

3 september 2015 

PERSBERICHT 

Egel gezien: meld deze 

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland roept belangstellenden op als zij een egel zien deze te melden. Ook foto’s er ervaringen met egels zijn welkom. Meld ze via afdelingDelfland@knnv.nl of via Postbus 133, 2600 AC  Delft

De doorgewinterde natuurwaarnemer mag ze ook via www.waarneming.nl melden.

Belangstellenden die meer informatie over de egel willen hebben kunnen de informatiebrief aanvragen met o.a. tips hoe je ze deze beschermde dieren kan helpen.

De stand van het aantal meldingen is te zien via

www.knnvdelfland.nl, soort van de maand

Dit jaarthema is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland. De KNNV, als de natuurvereniging voor Delfland, organiseert dit thema om informatie te geven over de natuur in stad en dorp. Want het belang van de ons omringende natuur is niet te overschatten. De diversiteit van de natuur is een maat van de kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee een maat voor onze gezondheid.

 
 

26 augustus 2015 

PERSBERICHT 

jubileumviering: Natuur in Delfland in 2030

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op zondag 13 september van 12:00 – 17:00 uur een jubileumviering met als thema  Natuur in Delfland in 2030, in het Melarium Ackersdijkse Bos. Belangstellenden die dit mee willen maken worden uitgenodigd zich voor 6 september op te geven via afdelingDelfland@knnv.nl Er zijn geen deelnamekosten aan deze bijeenkomst verbonden. Van te voren aanmelden is verplicht dit met het oog op een mediterraan lunch buffet die als eerste wordt aangeboden.

Tijdens de jubileumviering wordt verleden, heden en toekomst met elkaar verbonden door De natuur in Delfland in perspectief te nemen. Dit wordt vorm gegeven door presentaties, een excursie en een forum discussie. Dit laatste aan de hand van diverse vragen waarbij de aanwezigen worden uitgenodigd om mee te praten over het toekomstige perspectief van Delfland in 2030. Met een drietal flitspresentaties worden de drie hoofdthema’s van de KNNV afdeling Delfland in beeld  gebracht: natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Binnen de jubileumviering is er ruimte voor interactie tussen de aanwezigen; ook is er een struinexcursie in het natuurgebied rondom het Melarium.

 
 

3 augustus 2015 

PERSBERICHT 

Ontdek de natuur in augustus

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert in augustus twee openbare activiteiten. Een ieder wordt van harte uitgenodigd om daar aan deel te nemen.

zo 16 augustus 9:00 uur, dagtocht Kijfhoek en Bierlap in Meijendel.

We vertrekken om 9:00 uur met de fiets bij de watertoren, Kalverbos 22, Delft. Via een mooie route fietsen we naar Meijendel. We maken een prachtige rondwandeling door het duingebied de Kijfhoek en Bierlap. Om door dit unieke gebied heen te wandelen is het noodzakelijk een toegangskaartje te kopen a € 1,50. Het is de bedoeling dat iedereen zelf een lunch meeneemt. Als je in het bezit bent van een verrekijker is het handig om deze mee te nemen. Info: Linda van Leeuwen, 06 – 20 60 75 89 en Geert Woltjer, 015 - 889 11 47 of afdelingDelfland@knnv.nl

G za 22 augustus om 13:30 uur, verkenning Westerhonk Monster

We bezoeken ook de Belevingstuin en ten slotte kijken en proeven we in de Stinzetuin die is ingericht als moestuin voor het project Duurzaam Monster. Verzamelen bij de Duinboerderij Willemshoeve, Hoevelaan 17, Monster. Aanmelden bij Jacqueline de Boer, 0174 – 631 230 of op afdelingDelfland@knnv.nl

 

7 juni 2015 

PERSBERICHT 

RESULTATEN VAN DE PARKENDAG IN DE LIERHOUT

Zaterdag 6 juni heeft de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

afdeling Delfland een Parkendag in De Lier georganiseerd. Deze dag is door circa 150 bezocht, die actief hebben meegedaan met de vele activiteiten die werden aangeboden:  jongleren, yoga, een prijsvraag, tijdens diverse excursies zijn vele gronddieren gevonden en op smeerwortel en kornoelje zijn diverse aardhommels en akkerhommels goed bekeken.

Alle kano’s waren constant bezet en er zijn vele schaakpartijen door jong en oud gespeeld. 

Aan de prijsvraag Geef het lammetje een naam, hebben circa 50 mensen meegedaan. De naam Roos is door de beheerder van de dierenweide als beste uitgekozen, deze was ingediend door Amber Kersch uit De Lier, zij krijgt een uitvouwbare herkenningskaart Vogels in Nederland, waarmee 200 vogels in een oogopslag herkend kunnen werden.

 

 

 

7 mei 2015

 

PERSBERICHT

 

Parkendag Lierhout

 

Op zaterdag 6 juni organiseert  de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland (KNNV) een Parkendag in De Lierhout.

Het is een bijeenkomst voor jong en oud om het park op een andere manier te leren kennen.

Van 12 - 16:00 uur kan een iedere meedoen aan een zeer gevarieerd programma.

De toegang is gratis. Elke activiteit is maximaal 30 minuten.

De Lierhout ligt aan de kruising Sportlaan en Diepenburg in De Lier.

Inlichtingen 015 - 261 00 48 of via afdelingDelfland@knnv.nl

 

Het programma

TIJD

ACTIVITEIT

TOELICHTING

12:00 – 12:30

Bodemdieren

Wat leeft er in de sluippaadjes

12:30 - 13:00

Acrobatiek voor pappa's en mamma's met hun kinderen

Of te wel: hoe krijg je pappa uit zijn luie stoel

13:00 – 13:30

Kinder Yoga o.l.v. Heppie Kits

Het Blije Bomenbos doen en voor de jongsten een kabouterverhaal.
13:30 -14:00

Bodemdieren

Wat leeft er in de sluippaadjes

13:30 14:00

Acrobatiek voor pappa's en mamma's met hun kinderen o.l.v. Gertjan Wiersma

Of te wel: hoe krijg je pappa uit zijn luie stoel

14:00 – 14:30

Kinder Yoga o.l.v. Heppie Kits

Het Blije Bomenbos doen en voor de jongsten een kabouterverhaal

14:30 – 15:00

Natuur in het park

Kijk je ogen uit en zet je oren open

14:30 - 15:00

Acrobatiek voor pappa's en mamma's met hun kinderen o.l.v. Gertjan Wiersma

Of te wel: hoe krijg je pappa uit zijn luie stoel

15:00 – 15:30

Kinder Yoga o.l.v. Heppie Kits

Het Blije Bomenbos doen en voor de jongsten een kabouterverhaal

15:30 - 16:00

Acrobatiek voor pappa's en mamma's met hun kinderen o.l.v. Gertjan Wiersma

Of te wel: hoe krijg je pappa uit zijn luie stoel

Doorlopend

Kinderboerderij

Geef het lammetje een naam

Doorlopend

Schaken

o.l.v. de Lierse Schaakvereniging

Doorlopend

Kanoën

Varen maar

Doorlopend

Leer jongleren Gertjan Wiersma

Open de doos

Doorlopend

Scouting activiteiten

Spelen met de natuur

 

De volgende partners dragen bij om deze dag tot een succes te maken, Lierse Schaakvereniging, Heppie Kits, Gert Jan Wiersma leraar Acrobatiek, Scouting De Lier, Dierenweide De Lier en speciale dank aan de gemeente Westland die het park heeft aangelegd en het dagelijks onderhoudt.

 

 

 

12 mei 2015

PERSBERICHT

Cursus De natuur waarnemen met je hart

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert de cursus ‘De Natuur waarnemen met je hart’ voor iedereen die zin heeft om zijn verbinding met de natuur te versterken en verdiepen. Op zaterdag 23 mei tijdens het Fete de la Nature kan je een gratis proefles volgen in het Wilhelminapark in Delft, de start is14:00 uur; het einde is  om 15:30 uur. Het Wilhelminapark is te vinden aan het Westplantsoen.

De natuur waarnemen doe je niet alleen met je ogen en je hersens, maar heeft veel meer te bieden. Veel mensen ervaren dit in de vorm van ontspanning, genieten van de schoonheid en esthetiek van de natuur of ze kunnen het niet onder woorden brengen maar voelen zich ‘gewoon’ gelukkiger als ze genoeg buiten komen. In de cursus leer je de natuur op verschillende manieren kennen, zodat je zelf kan ontdekken hoe jij je leven wilt verbinden met de natuur.

De lessen zijn afgestemd op hoe de natuur zich in deze tijd voordoet, denk bijvoorbeeld aan het tintelend frisse gevoel van de lente wanneer alles uit zijn knoppen barst. In het dagelijks leven merk je dan vaak dat de projecten net als bomen beginnen uit te botten tot concrete activiteiten. In de zomer bloeit alles, het vermenigvuldigt zich, deelt, verbindt, is levenslustig en wakker. In werk is dit het moment dat dingen echt op gang gekomen zijn, dat je volop aan het samenwerken bent, netwerken bouwend. In de herfst als de dagen korter worden wordt het tijd om de oogst binnen te halen, een tijd van overvloed. Tijd ook om de successen van je projecten te vieren.

Doel van de cursus

Na de cursus heb je een diepere band met de natuur en weet je hoe je dat met anderen kan delen. Ook krijg je materiaal (ideeen en op papier) aangereikt om zelf mee aan de slag te gaan.

 

Tijd en plaats

23 mei proefles 14:00 – 15:30 uur

De cursus bestaat uit 6 lessen, steeds op woensdag van 9.30-12.00:

3 juni                                                       Wat raakt mij in de natuur?

17 juni                                                     Delen in de natuur

1 juli                                                         Het natuurlijk ritme van de seizoenen

26 augustus,                                          Thema 4 (ingebracht door deelnemers)

9 september                                           Thema 5 (ingebracht door deelnemers)

23 september                                         Thema 6 (ingebracht door deelnemers)

Locatie: Natuurschuur, Linnaeuspad 2, Delft

 

Kosten

KNNV leden € 20,-

Niet leden: € 50,-

 

Wat verwachten we van je?

Om deel te nemen aan deze cursus hoef je niets van de natuur te weten.

Als je je opgeeft verwachten we dat je in ieder geval 5 van de 6 keer komt. Verder nodigen we je uit om gedurende de cursus je ervaringen te delen met anderen en hen eventueel te betrekken. Tussen de cursusdagen in wordt van de deelnemers verwacht dat zij minimaal eenmaal per week naar buiten gaan om het geleerde in de praktijk te ervaren.

Docent
De cursus wordt gegeven door Liane Lankreijer, Natuurlijk in je kracht. Zij begeleidt mensen op weg naar hun essentie, met behulp van de natuur. Ze werkt met visualisaties en de natuurlijke cycli als bron van inspiratie en levenslust.

 

18 februari 2015
PERSBERICHT
Cursus Natuurvriendelijk Moestuinieren

Duurzaam Monster organiseert een cursus over moestuinieren in samenwerking met de natuur. Je leert over het opzetten èn onderhouden van een moestuin, waarbij natuurvriendelijke uitgangspunten centraal staan. De cursus wordt gegeven in duinboerderij De Willemshoeve, Hoevelaan 17 in Monster.

Aan bod komen: ontwerp, grondsoorten, bodemgesteldheid, bodemverbetering, bemesting, composteren, zaaischema, teeltplan, wisselteelt en combinatieteelt. 

De cursus is verdeeld over drie theorieavonden en twee praktijkmiddagen. Tijdens het praktijkgedeelte wordt er gekeken, gezaaid en geoogst in de moestuin van Duurzaam Monster. Gedurende de cursus kun je je eigen tuin als uitgangspunt nemen voor de theorie.
Docente Anouk Winkler heeft ruim 20 jaar ervaring met verschillende tuinen. Op dit moment is ze werkcoördinator bij Mens en Tuin in Den Haag.
Data:
Dinsdagen 19:30 – 21:30; op 31 maart, 7 april en 28 april
Zaterdagen 13:30 – 16:00; op 18 april en 16 mei

De cursus kost €75 inclusief koffie, thee en versnaperingen  (€35 voor vrijwilligers van Duurzaam Monster;  €60 voor KNNV-leden). De cursus gaat door bij tenminste 8 deelnemers. Meld je aan via duurzaammonster@gmail.com

 

18 februari 2015 
PERSBERICHT


Lezing: Hoe is het eigenlijk met… de waterkwaliteit?
Oftewel wat heeft Water Natuurlijk de afgelopen jaren gedaan voor schoon en gezond water?

Op maandag 2 maart wordt de vraag beantwoord “Wat heeft Water Natuurlijk de afgelopen jaren in het Hoogheemraadschap gedaan?”. Deze vraag zal van 20:00 – 21:30 uur beantwoord worden door Ingrid ter Woorst in het gebouw van het Hoogheemraadschap, Phoenixstraat 32, Delft. De toegang is gratis.
De lezing gaat over de aanleg van waternatuur, vismigratiemaatregelen, zwemwater en de aanpak van vervuiling (o.a. bestrijdingsmiddelen). Maar ook over het polderlandschap van de Bergboezem Berkel; hoe door slim samen te werken en hoe innovatie kosten zijn bespaard!
Ingrid ter Woorst is hoogheemraad voor Water Natuurlijk voor de portefeuille waterkwaliteit.

Deze avond wordt georganiseerd door de KNNV afdeling Delfland, de Vogelwacht Delft, Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker en Milieudefensie Delft. Bij de vorige verkiezingen hebben deze organisaties de kiezers opgeroepen om op Water Natuurlijk te stemmen, dat is ook massaal gebeurd. Op dit moment zijn deze organisaties nieuwsgierig wat de resultaten zijn van deze stemmen, en …wat de plannen zijn voor de toekomst. Ook is er gelegenheid om jouw ideeën mee te geven!

Op 18 maart vindt de gecombineerde verkiezingen plaats voor het Hoogheemraadschap van Delfland en de Provinciale Staten. 

 


 

Thema’s voor de komende jaren:


2013 Tuin & Balkon

2014 Groen in stad en dorp, stadsplantsoen, groenstrook

2015 Groen om je woonplaats

2016 Ecologisch Verbindingszones van stad naar platteland

In onze werkgroep Educatie is voor Parken gekozen, dit vanwege het herkenbare karakter
van deze gebieden. Een plek waar bewoners veel kansen hebben om de natuur te
ontmoeten en er mogelijkheden zijn om natuur bevorderende maatregelen te nemen.
Parken staan onder druk, dit gezien de verminderde financiële situatie van de diverse
gemeenten in ons werkgebied.

De KNNV sluit in haar jaarthema aan op de dagelijkse belevingswereld van bewoners van
haar werkgebied en stemt het jaarthema af met andere natuur- en milieu organisaties. Door
deze samenwerking worden krachten gebundeld. Door informatie aan te bieden in de vorm
van allerlei activiteiten kan onwetendheid worden weggenomen wat er uiteindelijk voor zorgt
dat er meer kennis en begrip ontstaat over de natuur. Hierdoor wordt de natuur door steeds
meer mensen beleefd en beschermd. Het uiteindelijke doel van de vereniging is om mensen
enthousiast te maken voor de 3 N's: natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming.
Waarbij de KNNV staat voor een natuurlijke leefomgeving Zowel volwassenen als kinderen
worden betrokken in de projecten van de KNNV. Tevens is de KNNV afdeling Delfland een
werkgroep van de Zoogdiervereniging en RAVON.

 


PROJECTEN  2014

 Project Parken

De KNNV kiest elk jaar een jaarthema in overleg met de leden. Dit thema wordt zowel
gebaseerd op vragen vanuit de bewoners van het werkgebied als op actualiteiten. Een van
de vele biotopen zijn parken. Dit zijn grote aaneengesloten groen gebieden in de bebouwde
kom van de steden en dorpen in ons werkgebied.
Van 2013-2016 organiseert de KNNV de landelijke campagne: “Natuur in je omgeving”.
Binnen deze campagne krijgt elk jaar een accent dat verschuift daarbij van dichtbij naar
verder weg. Van de natuur rond je huis, natuur in de stad naar de regio en provincie.
Centraal staat dat we ons verantwoordelijk voelen voor natuurbehoud en –beheer. Het wordt
steeds belangrijker dat we zelf verantwoordelijkheid voor natuur en natuurbeheer op ons
nemen, te beginnen dicht bij huis. Het is ook een urgent probleem. Tuinen verstenen, ook de
stad versteent steeds verder, het platteland verschraalt en de overheid trekt zich terug.


Project Natuurbeheer in het Westland

27 juni heeft Geert met Hans Poot (gemeente Westland, hoofd Groendienst) gesproken over
het knotten van wilgen in het Westland. Er moet fors bezuinigd worden in de gemeente en
Hans wil de knotwilgen niet kwijt. De vraag is wat kan de KNNV hierin betekenen?


Project Beheer Natuurrijk

Kees Beaart heeft ons gevraagd om hem te ondersteunen bij het beheer van zijn
natuurgebied.


Project Paddentrek 2014

Sinds het jaarthema Kikkers, padden en salamanders in 1989 organiseert de KNNV afdeling
Delfland de paddentrek in Delft, spoedig kwam Pijnacker er ook bij en later vele andere
locaties in ons werkgebied, deze activiteit valt onder de doelstelling Natuurbescherming.
Want we laten deze dieren niet doodgaan, wij voldoen daarmee zelfs aan de wettelijke
zorgplicht voor de natuur.
De doelstelling van deze activiteit is niet zozeer het maximaliseren van het aantal
overgezette amfibieën maar het minimaliseren van het aantal dode dieren. Dit doenwe door
de dieren daadwerkelijk over te zetten en alle maatregelen te nemen dat de padden niet in
de putten om het leven komen. Vooral door putten af te sluiten wordt dit bereikt. We zien het
ophalen van de putten als tijdelijke noodmaatregel.

De locatiekeuze is in principe afhankelijk van (in volgorde van prioriteit):
- aanwezigheid amfibieën
- aanwezigheid risicofactoren (verkeer en rioolputten)
- een locatiecoördinator
- het aantal potentiële overzetters

Ook proberen we de betrokkenheid bij alle betrokken partijen (bewoners, bedrijven
gemeenten voor de situatie van amfibieën te vergroten; hiervoor kunnen lezingen e.d.
georganiseerd worden.

We zijn in een werkgroep van RAVON. Ondanks jarenlange ervaring, een zorgvuldige
voorbereiding, medewerking van de locale overheid en (hopelijk voldoende) enthousiaste
overzetters blijft het eindresultaat van de paddentrek onzeker. Het succes wordt voor een
zeer groot deel bepaald door een aantal ongewisse factoren, zoals wisselende
weersomstandigheden, verkeersdrukte en de voortplantingsresultaten van voorgaande jaren
en het aantal overzetters.


Project Sponsoring waterspeeltuin Tanthof

We hebben een verzoek van de Klankbordgroep bewoners Renovatie Waterspeeltuin
Tanthof ontvangen om te helpen bij aanvragen en financieel afhandelen van een
sponsorbijdrage van circa EUR 50.000,- voor extra watereducatieve objecten.


Project Duurzaam Monster

Carmen Cools zocht contact met Geert van Poelgeest omdat zij zich meer wilde inzetten
voor het thema ‘een natuurlijke leefomgeving’ in Monster.

 

Project Monitor Westland

De gemeente Westland heeft een aantal groengebieden ondergebracht in natuurlijk beheer.
Het normale beheer bestaat uit driemaal per jaar klepelen. In deze gebieden wordt tweemaal
per jaar gemaaid en afgevoerd in de periode week 27 tot 29 of 30 en week 40 of 41 tot 43
afhankelijk van het gebied.

Geert van Poelgeest en Cor Nonhof hebben met Danny Taheij gesproken die het beheer laat
uitvoeren. De gemeente wil graag weten of het beheer de juiste is en of er een verschil is
met het reguliere beheer. Daarvoor zou je moeten monitoren.


Project Zwethzone Westland

De Zwethzone is een nieuw aangelegde recreatiezone aan de Zweth in het Westland tussen
De Lier en Wateringen. Danny Tahey heeft gevraagd de natuurkwaliteit in kaart te brengen.


Project Melarium Ackerdijkse Bos

De aanleiding voor het project is dat Geert van Poelgeest en Huub van ’t Hart benaderd zijn
door kunstenaar David Veldhoen met de vraag of de KNNV betrokken wilde zijn bij de
realisatie van een Melarium (bijenhuis) in het Ackerdijkse Bos in opdracht van Provincie
Zuid-Holland/Kunstgebouw (Kunstgebouw is een zelfstandig agentschap, dat voor de
provincie kunstprojecten uitvoert).


Project Fruitbomen Midden-Delfland
Fruitbomen Midden-Delfland.


Project Midden-Delfland ANV Vockestaert
Overeenkomst Midden-Delfland ANV Vockestaert.


Project Zuidrand ANV Vockestaert
Overeenkomst Zuidrand ANV Vockestaert 2014.


Project Overeenkomst KNNV GZH 2014
Overeenkomst KNNV GZH 2014.


Project Natuurmonumenten Rietput Vockestaertpad
Overeenkomst Natuurmonumenten Rietput Vockestaertpad.

 

Deel deze pagina