18 februari 2015

PERSBERICHT

Cursus Natuurvriendelijk Moestuinieren

Duurzaam Monster organiseert een cursus over moestuinieren in samenwerking met de natuur. Je leert over het opzetten èn onderhouden van een moestuin, waarbij natuurvriendelijke uitgangspunten centraal staan. De cursus wordt gegeven in duinboerderij De Willemshoeve, Hoevelaan 17 in Monster.

Aan bod komen: ontwerp, grondsoorten, bodemgesteldheid, bodemverbetering, bemesting, composteren, zaaischema, teeltplan, wisselteelt en combinatieteelt. 

De cursus is verdeeld over drie theorieavonden en twee praktijkmiddagen. Tijdens het praktijkgedeelte wordt er gekeken, gezaaid en geoogst in de moestuin van Duurzaam Monster. Gedurende de cursus kun je je eigen tuin als uitgangspunt nemen voor de theorie.
Docente Anouk Winkler heeft ruim 20 jaar ervaring met verschillende tuinen. Op dit moment is ze werkcoördinator bij Mens en Tuin in Den Haag.
Data:
Dinsdagen 19:30 – 21:30; op 31 maart, 7 april en 28 april
Zaterdagen 13:30 – 16:00; op 18 april en 16 mei

De cursus kost €75 inclusief koffie, thee en versnaperingen  (€35 voor vrijwilligers van Duurzaam Monster;  €60 voor KNNV-leden). De cursus gaat door bij tenminste 8 deelnemers. Meld je aan via duurzaammonster@gmail.com

 

18 februari 2015   

PERSBERICHT

Lezing: Hoe is het eigenlijk met… de waterkwaliteit?
Oftewel wat heeft Water Natuurlijk de afgelopen jaren gedaan voor schoon en gezond water?

Op maandag 2 maart wordt de vraag beantwoord “Wat heeft Water Natuurlijk de afgelopen jaren in het Hoogheemraadschap gedaan?”. Deze vraag zal van 20:00 – 21:30 uur beantwoord worden door Ingrid ter Woorst in het gebouw van het Hoogheemraadschap, Phoenixstraat 32, Delft. De toegang is gratis.
De lezing gaat over de aanleg van waternatuur, vismigratiemaatregelen, zwemwater en de aanpak van vervuiling (o.a. bestrijdingsmiddelen). Maar ook over het polderlandschap van de Bergboezem Berkel; hoe door slim samen te werken en hoe innovatie kosten zijn bespaard!
Ingrid ter Woorst is hoogheemraad voor Water Natuurlijk voor de portefeuille waterkwaliteit.

Deze avond wordt georganiseerd door de KNNV afdeling Delfland, de Vogelwacht Delft, Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker en Milieudefensie Delft. Bij de vorige verkiezingen hebben deze organisaties de kiezers opgeroepen om op Water Natuurlijk te stemmen, dat is ook massaal gebeurd. Op dit moment zijn deze organisaties nieuwsgierig wat de resultaten zijn van deze stemmen, en …wat de plannen zijn voor de toekomst. Ook is er gelegenheid om jouw ideeën mee te geven!

Op 18 maart vindt de gecombineerde verkiezingen plaats voor het Hoogheemraadschap van Delfland en de Provinciale Staten. 

2 december 2014

PERSBERICHT

Help wilgenbosjes onderhouden

Op zaterdag 13 december organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een ochtend ten behoeve van het instandhouden van de wilgenbosjes ten zuiden van Delft. Belangstellenden kunnen zich om 10.00 uur verzamelen. Verzamelen bij de hoek Abtswoude en Vietnampad in Delft.
Jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen meedoen onder begeleiding. Er wordt geknot tot ca. 12.30 uur. Bij regen vindt deze activiteit geen doorgang. Meer informatie is verkrijgbaar op telefoon 015 – 262 27 79 of via afdelingDelfland@knnv.nl

Tijdens deze activiteit zorgt de KNNV voor gereedschap en koffie; een mok moeten de deelnemers zelf meebrengen. Het is raadzaam stevige schoenen te dragen en nauwsluitende kleding.

Geriefhoutbosjes
Vanouds her zijn er vele bosjes met wilgen, essen, esdoorn in het landschap van Midden-Delfland aanwezig. Deze werden vooral gebruik om hout te oogsten om de kachel mee te stoken, ook werd het hout gebruikt bij de agrarische werkzaamheden voor gereedschap en palen. Zij herbergen nu belangrijke natuurwaarden en herinneren ons aan het voormalig gebruik. Zij vormen een sieraad voor het landschap2 december 2014

PERSBERICHT

Help de knotwilgen redden in het Westland

Op zaterdag 13 december organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een ochtend ten behoeve van het instandhouden van de knotwilgen in het Westland. Belangstellenden kunnen zich om 10.00 uur verzamelen op de hoek Koorlaantje/ Achterlaantje in De Lier. Er wordt tot ongeveer 12:30 uur geknot. Inlichtingen via afdelingDelfland@knnv.nl of 06 – 33 00 17 42.

Trek nauwsluitende kleding aan. Draag stevig schoeisel en een mok mee; voor de koffie  en gereedschap wordt gezorgd. Jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen meedoen onder begeleiding. Er wordt geknot tot ca. 12.30 uur. Bij regen gaat het niet door.

Deze dag vormt de start van een nieuw natuurbeheerseizoen. Naast knotwilgen onderhoudt de KNNV ook geriefhoutbosjes en boomgaarden onderhouden. Belangstellenden worden uitdrukkelijk uitgenodigd om zich voor dit seizoen op te geven.

Knotwilgen
In het Westland staan vele honderden knotwilgen. Vanouds her staan er knotwilgen in het Westland. Deze werden vooral gebruik om hout te oogsten om de kachel mee te stoken, ook werd het hout gebruikt bij de agrarische werkzaamheden voor gereedschap en palen. Zij herbergen nu belangrijke natuurwaarden en herinneren ons aan het voormalig gebruik. Zij vormen een sieraad voor het landschap en vinden veel dieren en planten er een goed onderkomen.

 

 

19 oktober 2014

PERSBERICHT

Help de knotwilgen redden in het Westland

Op zaterdag 15 november organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een ochtend ten behoeve van het instandhouden van de knotwilgen in het Westland. Belangstellenden kunnen zich om 10.00 uur verzamelen op de hoek Van Leeuwenhoekstraat / Buys Ballotstraat in `s Gravenzande. Er wordt in de ‘s Gravenzandse Bosjes tot ongeveer 12:30 uur geknot. Inlichtingen via afdelingDelfland@knnv.nl of 06 – 33 00 17 42.

Trek nauwsluitende kleding aan. Draag stevig schoeisel en een mok mee; voor de koffie  en gereedschap wordt gezorgd. Jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen meedoen onder begeleiding. Er wordt geknot tot ca. 12.30 uur. Bij regen gaat het niet door.

Deze dag vormt de start van een nieuw natuurbeheerseizoen. Naast knotwilgen onderhoudt de KNNV ook geriefhoutbosjes en boomgaarden onderhouden. Belangstellenden worden uitdrukkelijk uitgenodigd om zich voor dit seizoen op te geven.

Knotwilgen
In het Westland staan vele honderden knotwilgen. Vanouds her staan er knotwilgen in het Westland. Deze werden vooral gebruik om hout te oogsten om de kachel mee te stoken, ook werd het hout gebruikt bij de agrarische werkzaamheden voor gereedschap en palen. Zij herbergen nu belangrijke natuurwaarden en herinneren ons aan het voormalig gebruik. Zij vormen een sieraad voor het landschap en vinden veel dieren en planten er een goed onderkomen.

 

30 oktober 2014

PERSBERICHT

Verslag jaarthema Water 2013 verschenen

Bij de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland is het verslag van het jaarthema Water verschenen. Dit verslag bevat de ervaringen die tijdens en ook na het jaarthema Water 2013 zijn opgedaan. Het verslag is na 5 november in te zien via http://www.knnv.nl/afdelingDelfland/downloads-natuureducatie of is op te vragen via 015 – 261 00 48 of afdelingdelfland@knnv.nl

Tijdens het jaarthema is er een zoekkaart Water verspreid, tentoonstellingen, excursies gehouden en een cursus gegeven en als nabrander een overleg met de Vogelwacht Delft e.o. en het Hoogheemraadschap van Delfland.
Tijdens het jaarthema zijn vele waarnemingen en foto’s ontvangen. Het verslag bevat ook praktische aanwijzingen voor het beheer van vijvers en grotere wateren. Dit alles leidde tot conclusies en aanbevelingen om de natuur in en rond het water te bevorderen en het draagvlak daarvoor, want dat is zeer noodzakelijk en mogelijk, dit gezien de maatschappelijke behoefte om tot natuurlijke leefomgeving te komen.

 

30 oktober 2014

PERSBERICHT

Lezing Bouwen met strobalen

Op zaterdag 15 november organiseert Duurzaam Monster een lezing Bouwen met strobalen. De lezing wordt gegeven in duinboerderij De Willemshoeve, Hoevelaan 17 in Monster, van 14:00 tot 16:00 uur. De toegangsprijs bedraagt €7,50. (€2,50 voor KNNV-leden en deelnemers aan Duurzaam Monster). Opgeven vóór 8 november bij Carmen (06 – 47 23 80 73) of via duurzaamheid@delfland.knnv.nl. Duurzaam Monster is een project van de KNNV afdeling Delfland. Voor meer informatie zie www.knnv.nl/afdelingDelfland

Bouwen met strobalen is een duurzame bouwtechniek die sterk in opkomst is, maar ook op vooroordelen stuit. Tijdens deze lezing zal Wouter Klijn (Strobouw Nederland) vermeende nadelen èn vele voordelen nader belichten. Aan bod komen tevens de historie, de duurzaamheid, de huidige stand van de techniek, de verschillende bouwmethodes en diverse praktijkvoorbeelden. Naast de hoofdlijn van de workshop is er ook ruimte voor interactie met de deelnemers.

 

30 oktober 2014

PERSBERICHT

Tentoonstelling Parken

Van 1 november - 8 november staat de tentoonstelling Parken de Longen van de Stad in de biologische eetwinkel Estafette, Papsouwselaan 7-13, Delft

Deze tentoonstelling is een onderdeel van het jaarthema Parken dat een initiatief is van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland. De KNNV, als de natuurvereniging voor Delfland, organiseert dit thema om informatie te geven over Parken. Wij wonen en werken in een enorm versteend en verglaasd gebied. Parken zijn daarin de groene oases en de groene longen van steden en dorpen.

De tentoonstelling laat de rol van parken in ons gebied zien. De bezoeker aan de tentoonstelling kan zelf een steentje bijdragen aan het jaarthema met behulp van de zoekkaart Parken.

Zoekkaart Parken
De KNNV roept een ieder om foto’s van mooie en minder mooie plekken in parken in te sturen en diverse planten en dieren die in de parken van ons gebied voorkomen te melden. Er worden zeven planten en dieren gevraagd om te melden. Deze zijn elk in eigen periode in het jaar herkenbaar.
De komende periode zijn dat de kleine watersalamander, de citroenvlinder en de spreeuw.
De KNNV heeft met deze waarnemingen en foto’s gegevens in handen om natuurrijker parken te bevorderen. Want de KNNV staat voor een natuurlijke leefomgeving waarin mens en natuur samen een plek vinden

Wat zijn parken?
Dit zijn grotere herkenbare groen gebieden in de bebouwde kom van de diverse steden en dorpen in het werkgebied van de KNNV afdeling Delfland. Dit zijn de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag).

 

PERSBERICHT

Help de knotwilgen redden in het Westland

Op zaterdag 1 november organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een ochtend ten behoeve van het instandhouden van de knotwilgen in het Westland. Belangstellenden kunnen zich om 10.00 uur verzamelen op de hoek Van Leeuwenhoekstraat / Buys Ballotstraat in `s Gravenzande. Er wordt in de ‘s Gravenzandse Bosjes tot ongeveer 12:30 uur geknot. Inlichtingen via afdelingDelfland@knnv.nl of 06 – 33 00 17 42.

Trek nauwsluitende kleding aan. Draag stevig schoeisel en een mok mee; voor de koffie  en gereedschap wordt gezorgd. Jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen meedoen onder begeleiding. Er wordt geknot tot ca. 12.30 uur. Bij regen gaat het niet door.

Deze dag vormt de start van een nieuw natuurbeheerseizoen. Naast knotwilgen onderhoudt de KNNV ook geriefhoutbosjes en boomgaarden onderhouden. Belangstellenden worden uitdrukkelijk uitgenodigd om zich voor dit seizoen op te geven.

Knotwilgen
In het Westland staan vele honderden knotwilgen. Vanouds her staan er knotwilgen in het Westland. Deze werden vooral gebruik om hout te oogsten om de kachel mee te stoken, ook werd het hout gebruikt bij de agrarische werkzaamheden voor gereedschap en palen. Zij herbergen nu belangrijke natuurwaarden en herinneren ons aan het voormalig gebruik. Zij vormen een sieraad voor het landschap en vinden veel dieren en planten er een goed onderkomen.


PERSBERICHT

Help wilgenbosjes onderhouden

Op zaterdag 1 november organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een ochtend ten behoeve van het instandhouden van de wilgenbosjes ten zuiden van Delft. Belangstellenden kunnen zich om 10.00 uur verzamelen. Verzamelen bij de hoek Abtswoude en Vietnampad in Delft.
Jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen meedoen onder begeleiding. Er wordt geknot tot ca. 12.30 uur. Bij regen vindt deze activiteit geen doorgang. Meer informatie is verkrijgbaar op telefoon 015 – 262 27 79 of via afdelingDelfland@knnv.nl

Deze dag vormt de start van een nieuw natuurbeheerseizoen. Naast geriefhoutbosjes worden ook boomgaarden onderhouden. Belangstellenden worden uitdrukkelijk uitgenodigd om zich voor dit seizoen op te geven.

Tijdens deze activiteit zorgt de KNNV voor gereedschap en koffie; een mok moeten de deelnemers zelf meebrengen. Het is raadzaam stevige schoenen te dragen en nauwsluitende kleding.

Geriefhoutbosjes
Vanouds her zijn er vele bosjes met wilgen, essen, esdoorn in het landschap van Midden-Delfland aanwezig. Deze werden vooral gebruik om hout te oogsten om de kachel mee te stoken, ook werd het hout gebruikt bij de agrarische werkzaamheden voor gereedschap en palen. Zij herbergen nu belangrijke natuurwaarden en herinneren ons aan het voormalig gebruik. Zij vormen een sieraad voor het landschap

 

13 oktober 2014

PERSBERICHT

Wandeling Nacht van de nacht

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op zaterdag 25 oktober een wandeling in het kader van de Nacht van de nacht. Doel van het evenement is aandacht vragen voor de gevolgen van lichtvervuiling.
Belangstellenden worden uitgenodigd om 20:00 uur te verzamelen bij station Delft Zuid., Marcellus Emantspad. De wandeling gaat via Tanthof naar het Abtswoudse Bos. Inlichtingen via (015) 261 00 48 of via afdelingDelfland@knnv.nl
De wandeling zal tot circa 22:00 uur duren

Nederland is een van de meest verlichte landen van Europa. De belangrijkste toepassingen van verlichting zijn assimilatiebelichting in kassen, sportvelden en openbare verlichting. Negatieve effecten zijn: licht- en energieverspilling, ontregeling van de natuur, aantasting van gezondheid en verstoring van het nachtelijk landschap.

Ontregeling natuur
Uit onderzoek blijkt dat verlichting negatieve effecten op dieren heeft. Omdat meer dan 50% van de dieren 's nachts actief is, heeft licht een grote impact. Veel dieren worden aangetrokken of juist afgestoten door licht. Dit zorgt voor versnippering van leefgebieden, maar ook voor een grotere kans om ten prooi te vallen aan andere dieren. Een mooi voorbeeld zijn de vele insecten die om een lamp heen draaien. Desoriëntatie kan leiden tot uitputting. De sterke teruggang van de insectensoorten wordt door een aantal onderzoekers dan ook vooral aan verlichting geweten.
Een ander belangrijk effect is het ontregelen van de biologische klok. Dit dagelijkse ritme wordt gestuurd door licht en donker. Onnatuurlijke verlichting kan de biologische klok verstoren. Vogels gaan bijvoorbeeld eerder zingen, eerder of later paren, nesten bouwen of trekken. Dit beïnvloedt de overlevingskansen van de soort.

Verstoring nachtelijk landschap
Duisternis is een oerkwaliteit, net als stilte. De oranje gloed boven een verlicht industrieterrein of boven kassen kan tot in de verre omgeving verstorend werken op de beleving van het landschap. "Net alsof er altijd een opgaande zon is." Ook de aanblik van de sterrenhemel is voor veel mensen een waarde op zich. Bij een volkomen natuurlijk donkere lucht is het mogelijk om in Nederland 2.500 sterren te zien. Door de verhoogde hemelhelderheid zijn er in steden nog slechts 50 sterren zichtbaar. 

 

De niet te stoppen opmars van de Amerikaanse Rivierkreeft

 

 

27 augustus 2014

PERSBERICHT

Workshop Natuurlijk Plaagbeheer

Op woensdag 29 oktober organiseert Duurzaam Monster een workshop Natuurlijk Plaagbeheer met Linder van den Herik. In de ecologische moestuin gaan we anders met plaaginsecten om. Dat gaat verder dan het gebruik van biologische of natuurlijke bestrijdingsmiddelen; we streven naar een natuurlijke balans, en niet naar een plaagvrije tuin. Hoe doe je dat, en hoe kun je proberen het ecologisch evenwicht te faciliteren? Linder is permacultuur-docent, tuinontwerper en verbonden aan Eetbaar Groen.
De lezing duurt van 19:30 tot 21:30 uur (inloop vanaf 19:00; uitloop voor vragen tot 22:00 uur) en vindt plaats in duinboerderij De Willemshoeve, Hoevelaan 17 in Monster. De toegangsprijs bedraagt €12,50; KNNV leden €7,50. Voor vrijwilligers van het project is deelname gratis. Aanmelden vóór 24 oktober bij Carmen Cools 06 – 47 23 80 73 of via duurzaamheid@delfland.knnv.nl. Duurzaam Monster is een project van de KNNV afdeling Delfland. Voor meer informatie zie www.knnv.nl/afdelingDelfland

Enige ervaring met natuurlijk (moes)tuinieren (en de daarbij voorkomende plagen) is aanbevolen, maar niet perse noodzakelijk.

bron: AD 15-9-2014

 

 

 

 

PERSBERICHT

CURSUS MUIZEN EN KLEINE MARTERS

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert een cursus Muizen en kleine marters. In deze cursus leren de deelnemers deze dieren herkennen, hun aanwezigheid te melden en hebben kijk op het leefgebied van deze dieren.
De cursus is op 9 en 16 september van 20:00 – 22:00 uur in Delft. Bij de cursus wordt ook literatuur verstrekt. De docenten zijn zeer ervaren zoogdierenkenners.
Door een bijdrage van Groen en Doen zijn voor de deelnemers geen kosten aan de cursus verbonden.
Verdere inlichtingen en opgeven via 015 – 214 36 75 of via afdelingDelfland@knnv.nl
Na aanmelding wordt de deelname bevestigd.

Enkele soorten muizen die in Delfland voorkomen zijn bosspitsmuis, huisspitsmuis, veldspitsmuis, waterspitsmuis, veldmuis, bosmuis, huismuis en de rosse woelmuis.
Kleine marters in ons gebied zijn de wezel, hermelijn en bunzing.

 

18 augustus 2014

PERSBERICHT

Op jacht in de nacht

Op zaterdag 30  augustus organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een vleermuizenavond in het Prinsenbos. Na een inleiding worden onder leiding van een deskundige de vleermuizen in het duisternis gezocht.
Verzamelen om 20:00 uur bij het educatiecentrum in het Prinsenbos aan de Grote Achterweg 15 in Naaldwijk. Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden.
Aanmelden bij de KNNV via afdelingDelfland@knnv.nl
Deze activiteit is ter gelegenheid van de Europese Nacht van de Vleermuis, die in dat weekend wordt georganiseerd.

 

 

18 augustus 2014

PERSBERICHT


PARKENNACHT IN DELFT

Op vrijdag 29 augustus organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland (KNNV) een Parkenacht in het Parkje Buitenhof  in Delft. Van 20:00 - 01:00 uur kan een ieder meedoen aan een zeer gevarieerd programma.
Verzamelpunt is Beethovenlaan / Bachsingel, Delft.

Met deze Parkennacht ervaren de deelnemers het leven in het (donkere) Parkje Buitenhof in Delft. De huidige onderdelen zijn: sterren, de maan, planeten, vleermuizen, nachtvlinders maar ook verhalen vertellen, gezinsspeurtocht en nog veel meer. Om 20:00 uur is er een gezamenlijk aftrap met een verhaal.
Bij  de gezinspeurtocht is een prijs te verdienen voor de leukste heks of spook. Er zijn hierbij     twee leeftijdscategorieën: tot 7 jaar en 8 – 12 jaar. Om 21:00 uur is de prijsuitreiking.

Elke activiteit is maximaal  30 minuten.
De toegang is gratis.
Inlichtingen 015 – 261 00 48 of via afdelingDelfland@knnv.nl

Het weekend 29 en 30 augustus is ook nacht van de vleermuis.

Dit is een activiteit in het kader van een Duurzaam Delf. Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernard Cultuurfonds Zuid-Holland en het Fonds 1818.

 

8 augustus 2014

PERSBERICHT

Workshop Eetbare paddenstoelen kweken

Op dinsdag 26 augustus organiseert Duurzaam Monster een workshop Eetbare paddenstoelen kweken. Deze wordt gegeven in duinboerderij De Willemshoeve, Hoevelaan 17 in Monster. De workshop is van 19:30 tot 21:00 uur. De toegangsprijs bedraagt €12,50.  Voor deelnemers aan het project Duurzaam Monster is deelname gratis. Opgeven bij Carmen Cools 06 – 47 23 80 73 of via afdelingDelfland@knnv.nl. Duurzaam Monster is een project van de KNNV afdeling Delfland. Voor meer informatie zie www.knnv.nl/afdelingDelfland

Deze workshop wordt gegeven door Carmen Cools. Zij behandelt de volgende vragen:
- Hoe ontstaat een paddenstoel?
- Welke eetbare paddenstoelen kun je gemakkelijk thuis kweken?
- Hoe gaat het kweken in zijn werk?

Deelnemers maken ter plekke een broedbaaltje dat ze mee naar huis nemen.

 

8 augustus 2014

PERSBERICHT

Wildplukwandeling met Edwin Cornelissen

Op vrijdag 22 augustus organiseert Duurzaam Monster wildplukwandelingen met Edwin Cornelissen. Wandelend over het prachtige terrein van het Westerhonk wijst Edwin welke bloemen en planten in de keuken gebruikt kunnen worden. Beide wandelingen duren van 13:00 tot 15:30 uur. De toegangsprijs bedraagt €12,50. Opgeven bij Carmen Cools 06 – 47 23 80 73 of via afdelingDelfland@knnv.nl. Duurzaam Monster is een project van de KNNV afdeling Delfland. Voor meer informatie zie www.knnv.nl/afdelingDelfland

 

1 juli 2014

PERSBERICHT

Cursus Natuur in Parken

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert in augustus een cursus Natuur in Parken. Tijdens deze cursus zullen de deelnemers de (wilde) planten en dieren in diverse parken kijken en de invloed van het beheer hierop. De cursus data zijn 13, 20 en 27 augustus. Van 13:30 – 16:00 uur worden diverse parken in Delft en het Westland bezocht. Er worden drie typen parken bezocht, een park in Engels landschapsstijl, romantische  boerenparkjes en een park waar natuurbeheer wordt gepleegd.
Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden dit door financiële ondersteuning van  Groen en Doen.
Opgeven via (015) 214 36 75 of via afdelingDelfland@knnv.nl
Na aanmelding ontvangen de deelnemers meer gegevens.

In ons werkgebied komen diverse soorten parken voor, elk park heeft zijn eigen kenmerken en de daarbij horende flora en fauna.
Deze cursus sluit aan bij het jaarthema voor 2014 Parken, dat weer aansluit bij het thema van de KNNV landelijk Natuur in de stad.
De cursisten ontvangen een aantal boeken rond het onderwerp.

 

27 juni 2014

PERSBERICHT

Startbijeenkomst Duurzaam Monster

Op 10 juli organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een startbijeenkomst voor haar project Duurzaam Monster. De bijeenkomst vindt plaats van 19:30 tot 21:00 uur in duinboerderij De Willemshoeve, Hoevelaan 17 in Monster. De toegang is gratis. Meer informatie en opgeven bij Carmen Cools 06 – 47 23 80 73 of via afdelingDelfland@knnv.nl
Het doel van de startbijeenkomst is om ideeën uit te wisselen met betrokkenen en belangstellenden en tot concrete afspraken te komen om het project verder te gaan vormgeven.

Het KNNV project Duurzaam Monster heeft als doel een stuk grond in te richten en te beheren waarop mensen elkaar ontmoeten en gezamenlijk actief zijn om tot een natuurlijke leefomgeving te komen, waarbij het hele traject bestreken wordt: educatie, productie, bescherming, ontwikkeling, uitwisseling van kennis en opdoen van inspiratie. De kringloopgedachte is hierbij leidend.

Het hart van dit project is een moestuin waarvoor zorginstelling ’s Heeren Loo, locatie het Westerhonk, een stuk grond beschikbaar heeft gesteld. Naast het beheren van de moestuin wil het project bijdragen aan uitwisseling van kennis en inspiratie door middel van het organiseren van workshops, lezingen en bijeenkomsten.

 

20 juni 2014

PERSBERICHT

Workshop Fruitbomen snoeien

Op zaterdag 5 juli organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een workshop Fruitbomen snoeien. Deze wordt gegeven in duinboerderij De Willemshoeve, Hoevelaan 17 in Monster. De workshop is van 16:00 tot 17:30 uur. De toegang is gratis. Opgeven bij Carmen Cools 06 – 47 23 80 73 of via afdelingDelfland@knnv.nl

Deze workshop wordt gegeven door Geert van Poelgeest. Hij behandelt de volgende vragen:
- Waarom snoeien in het voorjaar?
- Waarom snoeien in de winter?
- Hoe moeten verschillende fruitbomen gesnoeid worden?

Deelnemers kunnen de praktijk ervaren door onder begeleiding de fruitbomen op het erf van de boerderij te snoeien. Er zijn snoeischaren aanwezig maar een eigen snoeischaar kan ook gebruikt worden.

 

18 juni 2014

PERSBERICHT

Midzomerfeest

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op zondag 29 juni een midzomerfeestfeest van 11:00 tot 16:00 uur. Dit feest zal plaatsvinden in de Botanische Tuin in Delft, Poortlandplein 5. Er worden diverse activiteiten georganiseerd als een quiz, een speurtocht, een Amerikaanse picknick, iedereen neemt wat lekkers te eten mee wat met elkaar gedeeld wordt. Ook is er een kraam om kennis te nemen van de natuurinformatie die de KNNV heeft te bieden. Belangstellenden worden uitgenodigd dit feest bij te wonen, er zijn geen kosten aan verbonden. Opgeven via 015 - 213 72 75, 015 - 256 14 67 of via afdelingDelfland@knnv.nl

 

3 juni 2014

PERSBERICHT

Excursie Parken in Delft

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op zondag 15 juni een excursie Parken om het centrum van Delft, de start is om 13:00 uur bij de Oostpoort in Delft.
Tijdens deze wandeling zullen de deelnemers de natuur en de historie van deze groene gebieden ontdekken en beleven. Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden.

2014 staat voor de KNNV in het teken van Parken. Wij wonen en werken in een enorm versteend en verglaasd gebied. Parken zijn daarin de groene oases en de groene longen van steden en dorpen.

Zoekkaart Parken
De KNNV roept een ieder om foto’s van mooie en minder mooie plekken in parken in te sturen en diverse planten en dieren die in de parken van ons gebied voorkomen te melden. Er worden zeven planten en dieren gevraagd om te melden. Deze zijn elk in eigen periode in het jaar herkenbaar.
De KNNV heeft met deze waarnemingen en foto’s gegevens in handen om natuurrijker parken te bevorderen. Want de KNNV staat voor een natuurlijke leefomgeving waarin mens en natuur samen een plek vinden

Wat zijn parken?
Dit zijn grotere herkenbare groen gebieden in de bebouwde kom van de diverse steden en dorpen in het werkgebied van de KNNV afdeling Delfland. Dit zijn de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag).

 

3 juni 2014

PERSBERICHT

Excursie Parken in Den Hoorn

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op zondag 15 juni een excursie in Den Hoorn en omgeving. Het thema is: Hoe mooi zijn de parken nu! En in de toekomst? Aanvang 13:30 uur, verzamelen Molenwerf 3/5 in Den Hoorn. Aanmelden en info: 015 – 261 05 26 of via afdelingdelfland@knnv.nl Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden.

2014 staat voor de KNNV in het teken van Parken. Wij wonen en werken in een enorm versteend en verglaasd gebied. Parken zijn daarin de groene oases en de groene longen van steden en dorpen.

Zoekkaart Parken
De KNNV roept een ieder om foto’s van mooie en minder mooie plekken in parken in te sturen en diverse planten en dieren die in de parken van ons gebied voorkomen te melden. Er worden zeven planten en dieren gevraagd om te melden. Deze zijn elk in eigen periode in het jaar herkenbaar.
De KNNV heeft met deze waarnemingen en foto’s gegevens in handen om natuurrijker parken te bevorderen. Want de KNNV staat voor een natuurlijke leefomgeving waarin mens en natuur samen een plek vinden

Wat zijn parken?
Dit zijn grotere herkenbare groen gebieden in de bebouwde kom van de diverse steden en dorpen in het werkgebied van de KNNV afdeling Delfland. Dit zijn de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag).

 

Delft, 31 mei 2014.

Jonge slechtvalken geringd

Vanmiddag zijn de drie kuikens geringd door Martin Mollet.
Zoals verwacht bleek het om twee vrouwtjes en een mannetje te gaan.
De kuikens waren goed op gewicht en gezond. Na het terug plaatsen in de kast waren de ouders snel weer ter plaatse om hun kroost te inspecteren.

 

13 mei 2014

PERSBERICHT

AFSLUITING PADDENTREK 2014

Op zaterdag 24 mei organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een afsluitingsbijeenkomst over de paddentrek van de afgelopen periode. Belangstellenden zijn welkom om 14:00 uur in het natuur- en milieucentrum De Papaver Korftlaan 6 in Delft. Voor informatie: (015) 261 00 48 of via afdelingDelfland@knnv.nl

Er zijn afgelopen tijd padden overgezet in
Bergschenhoek, Bleiswijk, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Monster en Pijnacker.

In de periode van de paddentrek zijn padden de weg over geholpen en uit putten gehaald. Er zijn circa 400 mensen actief geweest om deze resultaten te behalen. Op de bijeenkomst worden de resultaten gepresenteerd en ervaringen uitgewisseld.

 

13 april 2014

PERSBERICHT

 

Tentoonstelling Parken in Wateringen

Tot 6 juni staat de tentoonstelling Parken de Longen van de Stad in de bibliotheek van Wateringen, Dorpskade 3

Dit jaarthema is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland. De KNNV, als de natuurvereniging voor Delfland, organiseert dit thema om informatie te geven over Parken. Wij wonen en werken in een enorm versteend en verglaasd gebied. Parken zijn daarin de groene oases en de groene longen van steden en dorpen.

De tentoonstelling laat de rol van parken in ons gebied zien. De bezoeker aan de tentoonstelling kan zelf een steentje bijdragen aan het jaarthema met behulp van de zoekkaart Parken.

Openingstijden van de bibliotheek

Maandag          14:00 - 17:00 uur 

Dinsdag           14:00 - 17:00 uur 

Woensdag        14:00 - 17:00 uur 

             19:00 - 20:30 uur 

Donderdag       14:00 - 17:00 uur 

Vrijdag            14:00 - 17:00 uur 

             19:00 - 20:30 uur 

Zaterdag          10:30 - 13:00 uur

 

Zoekkaart Parken

De KNNV roept een ieder om foto’s van mooie en minder mooie plekken in parken in te sturen en diverse planten en dieren die in de parken van ons gebied voorkomen te melden. Er worden zeven planten en dieren gevraagd om te melden. Deze zijn elk in eigen periode in het jaar herkenbaar.

De komende periode zijn dat de kleine watersalamander, de citroenvlinder en de spreeuw.

De KNNV heeft met deze waarnemingen en foto’s gegevens in handen om natuurrijker parken te bevorderen. Want de KNNV staat voor een natuurlijke leefomgeving waarin mens en natuur samen een plek vinden

 

Wat zijn parken?

Dit zijn grotere herkenbare groen gebieden in de bebouwde kom van de diverse steden en dorpen in het werkgebied van de KNNV afdeling Delfland. Dit zijn de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag).

Overige materialen en activiteiten

Er zullen lezingen, cursussen en excursies rond dit thema worden georganiseerd.

Het jaarthema Parken sluit aan bij het landelijke thema van de KNNV: Natuur in stad en dorp.

 

13 mei 2014

PERSBERICHT
VIER DE NATUUR IN HET WILHEMINAPARK

In het weekend van Fête de la Nature organiseren de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland (KNNV) en de belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier (BVOW) op 25 mei een natuurfeest in het Wilhelminapark in Delft. Van 12 - 16:00 uur kan een iedere meedoen aan een zeer gevarieerd programma.
De toegang is gratis. Elke activiteit is maximaal 30 minuten.
Het Wilhelminapark ligt in Delft bij het Westplantsoen.
Inlichtingen 015 - 261 00 48, 015 - 214 71 02 of via afdelingDelfland@knnv.nl

Programma
Meditatie     12:00 - 12:30 meditatieworkshop, een heerlijke geleide meditatie (in English)
Excursie     12:00 - 12:30 Vogels
Dru yoga     13:00 - 13:30 Met zachte, vloeiende bewegingen en een gecontroleerde ademhaling, naast sierlijk, ook goed tegen stress.
Excursie     13:30 - 14:00 Vogels
Excursie     14:00 - 14:30 Geschiedenis van het park en planten
Excursie     14:00 - 14:30 Langs monumentale bomen en heesters in het park
Meditatie     14:00 - 14:30 meditatieworkshop, een heerlijke geleide meditatie (in English)
Groene spelen    14:00 - 14:30 Niet om te winnen maar om samen te werken
Excursie     14:30 - 15:00 Slakken
Speurtocht    15:00 - 15:30 Langs monumentale bomen en heesters in het park
Dru yoga    15:00 - 15:30 Met zachte, vloeiende bewegingen en een gecontroleerde ademhaling, naast sierlijk, ook goed tegen stress.
Excursie     15:30 - 16:00 Insecten

Doorlopend:
Hondentraining Bezoekers krijgen een korte training met hun hond
Picknick Een picknick met producten die in de supermarkt niet meer te verkopen zijn wegens 'een plekje', over de datum o.i.d.
maar die nog van goede kwaliteit zijn. Er wordt Fairtrade thee, koffie en sap geschonken.
Zangoptreden Samen akoestische muziek maken. U kunt uw eigen instrument meenemen, zingen of een percussie instrument pakken om mee te doen. Repertoire en liedjesteksten + gitaarakkoorden zijn aanwezig.
Kanoën Vijf kano’s in vijver (wel wegblijven uit de natuurvriendelijke oevers en van broedende vogels!)
Haiku’s Haiku’smaken onder begeleiding van Delftse dichters
Schaken Onder leiding van een Nederlands nummer 2 en gepassioneerd schaker
.
Dit is een activiteit in het kader van een Duurzaam Delft en Fete de la Nature. Dit feest wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernard Cultuurfonds Zuid-Holland.

 

Download poster (pdf)

2 mei 2014

PERSBERICHT

Workshop Composteren

Op zaterdag 17 mei organiseert Velt Den Haag en omstreken i.s.m. de KNNV afdeling Delfland een workshop Composteren. Deze wordt gegeven in de duinboerderij De Willemshoeve, Hoevelaan 17 in Monster. De workshop is van 14:30 tot 17:00 uur. De ledenprijs: € 7,50 en € 12,50 voor niet-leden. Opgeven bij Velt 06 - .28 67 28 90 of via veltdenhaag@mail.com

Deze workshop staat onder leiding van Janneke Tops, zij behandelt de volgende vragen:
- Wat is een gezonde bodem en hoe kun je zorgen voor een gezonde bodem?
- Wat is een goede composthoop, op welke manieren verschillende manieren kun je  compost maken?

Gezond voedsel begint bij een gezonde bodem. En een goede compost helpt bij de vorming van een gezonde bodem. Met composteren maak je ook de kringloop in de tuin weer rond. Een natuurlijke leefomgeving bevat vele kringlopen.

 

 

8 maart 2014

PERSBERICHT

Cursus Graslandbeheer

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert een cursus Graslandbeheer, Deze cursus is bedoeld voor agrariërs die graslanden in natuur- en recreatiegebieden beheren. De bestaat uit 6 avonden in Delft  en een aantal excursies op zaterdag of zondag overdag.
De avonden zijn op donderdag 17 en 24 april, 1, 8 en 15 mei en op 5 juni van 20.00 tot 22.00 uur. De excursies zijn in het groeiseizoen en worden met de deelnemers afgestemd.
Informatie over de cursus bij de KNNV, 015 – 213 86 57 of via afdelingDelfland@knnv.nl Vraag naar het uitgebreide programma.

Er is de laatste tijd veel te doen over agrarisch natuurbeheer. Dat wil zeggen dat boeren subsidie ontvangen om naast de reguliere voedselproductie wat te doen aan natuurbeheer. Dat is in deze cursus  niet de doelgroep. Deze cursus is bedoeld voor agrariërs die natuurbeheer willen doen om het cultuurlandschap weer natuurwaarden te geven. Voedselproductie is hier bijzaak. Veel mensen denken dan aan de oude schoolplaten met weidevogels en rijke sloten. In de provinciale subsidiepakketten praten we hier over de pakketten met een N in de codering en niet met een A.

De  cursus is in nauw overleg met de Natuurcoöperatie Groenzoom en de ANV Vockestaert opgesteld.
Na de cursus moeten de cursisten de toestand van de natuur in het veld kunnen herkennen en weten wat je moet doen om dichter bij het doeltype te komen. Ze moeten ingangen hebben in de literatuur.
De cursisten hebben een eerste kennismaking met de bedrijfseconomische aspecten van natuurbeheer.
 

16 maart 2014

PERSBERICHT


Nee tegen bovengrondse metropoollijn 1

Metropoollijn 1 is de vijfde grote infrastructuuraanleg door Midden-Delfland. Naast de aanleg van de A4 dwars door Midden-Delfland, de aanleg van de Blankenburgtunnel door de Zuidbuurt en de Aalkeetbuitenpolder, de aanleg van de A13/A16 door Polder Schieveen, de verbreding van de spoorlijn Delft-Schiedam door de Lage Abtswoudse Polder en de Noord Kethelpolder komt dan nu het klapstuk van de aanleg van metropoollijn 1 door de Ackerdijkse Polder. Het ironische is dat op dezelfde dag van de aankondiging van de Metropoollijn 1 in de Adrianushoeve aan de Woudweg in Schiedam de organisaties van het Weidevogelpact Midden-Delfland bij elkaar kwamen om de weidevogelkerngebieden in het gebied aan te wijzen en daar een bijzonder beheerprogramma voor uit te werken. Eén van de vier potentiële weidevogelkerngebieden is nu juist de Ackerdijkse Polder waar de Metropoollijn dwars doorheen gaat lopen.

In het Weidevogelpact werken de gemeente Midden-Delfland, LTO, Agrarische Natuurvereniging Vockestaart, Natuurmonumenten, Weidevogelwacht Midden-Delfland en de KNNV afdeling Delfland samen. De provincie wil stevig investeren in de weidevogelstand in het kader van het nieuwe beleid voor agrarische natuurbeheer. Ook het IODS gaat er geld in steken.

De KNNV afdeling Delfland is groot voorstander van investeren in openbaar vervoer maar dat investeren in het behoud van de kievit en de grutto alleen zinvol is als Metropoollijn 1 in het open gebied tussen Delft en Rotterdan-The Hague Airport ondergronds wordt aangelegd. De KNNV zegt nee tegen een bovengrondse metropoollijn.
 

4 maart 2014

PERSBERICHT

Opening Jaarthema Parken

Op zaterdag 15 maart 2014 wordt het jaarthema Parken van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland geopend. Dit gebeurt door het in gebruik nemen van de tentoonstelling Parken de Longen van de stad in DOK Centrum, Vesteplein 100 in Delft. De tentoonstelling is te bekijken tot en met vrijdag 11 april.

Dit jaarthema is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland. De KNNV, als de natuurvereniging voor Delfland, organiseert dit thema om informatie te geven over Parken. Wij wonen en werken in een enorm versteend en verglaasd gebied. Parken zijn daarin de groene oases en de groene longen van steden en dorpen.

De tentoonstelling laat de rol van parken in ons gebied zien. De bezoeker aan de tentoonstelling kan zelf een steentje bijdragen aan het jaarthema met behulp van de zoekkaart Parken.

Zoekkaart Parken
De KNNV roept een ieder om foto’s van mooie en minder mooie plekken in parken in te sturen en diverse planten en dieren die in de parken van ons gebied voorkomen te melden. Er worden zeven planten en dieren gevraagd om te melden. Deze zijn elk in eigen periode in het jaar herkenbaar.
De komende periode zijn dat de kleine watersalamander, de citroenvlinder en de spreeuw.
De KNNV heeft met deze waarnemingen en foto’s gegevens in handen om natuurrijker parken te bevorderen. Want de KNNV staat voor een natuurlijke leefomgeving.

Wat zijn parken?
Dit zijn grotere herkenbare groen gebieden in de bebouwde kom van de diverse steden en dorpen in het werkgebied van de KNNV afdeling Delfland. Dit zijn de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag).

Overige materialen en activiteiten
Er zullen lezingen, cursussen en excursies rond dit thema worden georganiseerd.

Het jaarthema Parken sluit aan bij het landelijke thema van de KNNV: Natuur in stad en dorp.

 

 

21 februari 2014

PERSBERICHT

De paddentrek is begonnen

De paddentrek is donderdag 20 februari begonnen! Na een zachte winter zijn de dieren op weg naar de sloot om zich voort te planten. Ze starten met de avondschemering. De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op de volgende plekken de overzetacties
Bergschenhoek, Bleiswijk, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Monster en Pijnacker.

De padden worden op 12 locaties geholpen door ca 200 mensen. De locaties zijn te herkennen aan verkeersborden.
In Delft zal de Kerkpolderweg tussen 19:00 en 22:00 uur voor het autoverkeer afgesloten zijn.
Als ze bij hun trektocht een verkeersweg oversteken worden ze in grote aantallen doodgereden.
De actuele situatie voor de paddentrek is te vinden op  www.knnv.nl/afdelingDelfland

Vorig jaar startte de paddentrek op 9 april en het jaar daarvoor 28 februari. De trek vindt plaats tussen 19:00 en 7:00 uur.

Deze beschermde dieren hebben de afgelopen winter in de grond, onder stenen, in composthopen gezeten. Wanneer de temperatuur boven de 6º C is komen ze tevoorschijn, zeker als het regent.
 

 

13 februari 2014

PERSBERICHT

INFORMATIEAVOND PADDENTREK


De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland (KNNV) organiseert op vrijdag 21 februari een informatieavond over de paddentrek. De bijeenkomst is van 20:00 - 21:00  uur in de boerderij De Willemshoeve, Hoevelaan 17, Monster.
De toegang is gratis. Inlichtingen via (015) 261 00 48 of via afdelingDelfland@knnv.nl. Kijk ook op www.knnv.nl/afdelingDelfland.

Op deze avond worden de volgende vragen beantwoord:
Hoe leven padden, kikkers en salamanders? Waarom zetten we over? Waar moet je op letten tijdens het overzetten? Hoe kunnen we ze verder helpen?
Ook kan je je opgeven om mee te doen om de padden te helpen in Bergschenhoek, Bleiswijk, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Monsser, Leidschenveen, Maasland en Pijnacker.
De toegang is gratis. Inlichtingen via (015) 261 00 48 of via afdelingDelfland@knnv.nl. Kijk ook op www.knnv.nl/afdelingDelfland.

In de periode tussen half februari en begin april organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland het overzetten van padden, kikkers en salamanders tijdens de paddentrek. Dat doet deze vereniging omdat heel veel van deze beschermde dieren in het voorjaar worden doodgereden door het (auto)verkeer.
 

 

 

1 februari 2014

UITNODIGING


Cursus Braakballen pluizen


De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert i.s.m. de Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland een cursus Braakballen pluizen. Het doel is om te leren hoe je braakballen van uilen kunt analyseren en hoe je de schedelresten van alle voorkomende kleine zoogdieren in deze omgeving op naam kunt brengen. De cursus wordt gegeven op 25 februari, 18 maart en 8 april en zijn van 19.30 – 21.30 uur.
De cursus wordt in Delft gegeven door Kees Mostert. Inlichtingen en opgeven 015 – 214 36 75 of via afdelingDelfland@knnv.nl Na aanmelding ontvangt een ieder een bevestiging.
Speciaal voor deze cursus zijn flink wat braakballen ter beschikking van de kerkuil uit de omgeving van de Zuid-Hollandse Biesbosch. Maar er zijn ook enkele partijen voorradig van de ruime omgeving van Delft.
De cursus wordt mede mogelijk gemaakt door Groen en Doen. Er zijn 12 plaatsen beschikbaar, dus je moet er snel bij zijn.

Hartelijke groeten

Geert van Poelgeest,  voorzitter  

Kees Mostert,  Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland

 

2 januari 2014

PERSBERICHT

HELP DE PADDEN

Al lijkt het weer er niet naar maar over circa 7 weken gaan de padden weer trekken.
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland (KNNV) zoekt minimaal 250 mensen om op verschillende locaties deze dieren over te zetten. De locaties liggen in Bergschenhoek, Bleiswijk, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Monster en Pijnacker. Ook ouders met kinderen of verenigingen zijn welkom. Opgeven voor 10 februari. Opgeven bij Geert van Poelgeest (015) 261 00 48; per email: afdelingDelfland@knnv.nl. Kijk ook op www.knnv.nl/afdelingDelfland.
 

 

 

19 januari 2014

PERSBERICHT

Abtswoude: groene vinger tussen Delft en Midden-Delfland
Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof naar een nieuwe toekomst

Abtswoude en Sint Maartensrecht vormen eeuwenoude heerlijkheden waaromheen de wijk Tanthof is gebouwd. Langs de weg Abtswoude liggen geriefhoutbosjes, hoogstamboomgaarden, knotwilgen, boerderijerven, bijenkasten, de weilanden van Koe in de Weijk, het Abtswoudse Park en het Abtswoudse Bos. Aan het einde van de weg Abtswoude op het scharnierpunt van de wijken Tanthof, Voorhof en Buitenhof liggen de per jaar door 60.000 bezoekers bezochte locaties van de Kinderboerderij Tanthof, de Waterspeeltuin Tanthof en de kindertuinen van de Zonnebloem.

Sponsors voor water-educatieve speelplekken gezocht en gevonden
Op dit moment wordt de Waterspeeltuin gerenoveerd. De gemeente Delft investeert hier € 100.000,-. Een Klankbordgroep van bewoners begeleidt deze renovatie en heeft samen met kinderen en ouders en mensen van het Hoogheemraadschap van Delfland en Deltares gewerkt aan de opzet van nieuwe spannende water-educatieve speelplekken. Daarvoor is € 50.000,- extra budget nodig. Om voor dit bedrag sponsors te zoeken is de KNNV afdeling Delfland te hulp gevraagd.

Inmiddels is voor € 40.000 sponsoring gevonden: € 5000,- van de Ondernemersvereniging Tanthof, € 25.000,- van het Hoogheemraadschap van Delfland (ook geoormerkt voor een combinatie met waterkwaliteit), € 2500,- van de Stichting Boshuysen en € 7500,- van Jantje Beton. De Klankbordgroep hoopt ook voor het resterende bedrag nog sponsoring te kunnen vinden.

Verzelfstandiging Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof (KWT)
Tijdens het werk aan de renovatie van de Waterspeeltuin besloot de gemeente de KWT te verzelfstandigen. Voor de Klankbordgroep en de KNNV afdeling Delfland was dit noodgedwongen een reden om het initiatief te nemen tot het vormen van een mozaïek van met elkaar samenwerkende en elkaar versterkende bedrijven/organisaties voor een nieuwe toekomst voor de KWT. Dat is nu voor een flink deel in gang gezet.

Het nieuwe ‘verdienmodel’ draait om het vestigen van zestien werkplekken voor mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking van Middin, een zorgorganisatie met het hoofdkantoor in Rijswijk met 4000 cliënten. In Delft is Middin vooral bekend van de leuke cadeauwinkel in de Choorstraat, maar Middin heeft ook langjarige ervaring in het managen van een aantal kinderboerderijen. Onder andere het Akkertje in Voorburg waar onlangs op  NLDoet-dag Koning Willem Alexander en Koningin Maxima actief waren met het doen van klussen. De zestien werkplekken, aangevuld met werkplekken voor herintreders, worden gevormd door de werkzaamheden op de Kinderboerderij en Waterspeeltuin, maar ook door de te vestigen coöperatieve melkfabriek Delflandshof voor streekzuivelproducten. Deze coöperatie bestaat uit zes Midden-Delflandse kringloopboeren met raad en daad bijgestaan door ondernemer Dirk Post van Op Hodenpijl. Steun komt ook van de gemeente Midden-Delfland en van de zijde van het IODS-fonds is er financiële steun voor aanloopkosten. Bij de verkoop van streekzuivel zowel in de regio als in de nieuw te openen winkel gaat het in eerste instantie om boter, zoete melk, karnemelk en yoghurt. Later wordt mogelijk een start gemaakt met het bereiden van streekkazen. In de winkel zullen ook andere producten uit de streek (honing van lokale imkers, fruit en appelsap van lokale boomgaarden en groente van kindertuin de Zonnebloem); van Middin (hout-, schilder- en aardewerkateliers) en van natuur- en milieuorganisaties (nestkasten, kaarten, fiets- en wandelroutes etc.) worden verkocht.

De bestaande educatieve functies voor de basisscholen in Tanthof, Voorhof en Buitenhof worden gehandhaafd. De KNNV afdeling Delfland kijkt met andere natuurorganisaties naar nieuwe educatieve mogelijkheden. Er wordt gekeken naar combinaties met de kinderfeestjes van familie Van der Kooij van Abtswoude 50 en naar samenwerking met de naastgelegen kindertuin De Zonnebloem

Tot slot zal ook de nu op de locatie gevestigde horecafunctie van restaurant De Landbouw een meer in het geheel van Kinderboerderij, Waterspeeltuin, streekzuivelproductie, winkel opgenomen functie krijgen. Daarvoor bestaan twee scenario’s: het rustige en het ambitieuze. In het rustige scenario wil een jonge kok op de openingstijden van de Kinderboerderij in het bestaande restaurant werken aan de opbouw van een menu-aanbod en omzet die ten dienste staan van de bezoekers van de KWT. Het meer ambitieuze scenario wordt belichaamd door Tanthof-ondernemer Gerrit Strooker, die contact heeft opgenomen om in dit geheel van functies het oude restaurant te slopen en in één keer een nieuw restaurant neer te zetten dat, naast overdag, ook ’s avonds open is.

De Klankbordgroep gaat samen met de KNNV afdeling Delfland verder met het in elkaar passen van het mozaïek van recreatieve, educatieve en productieve functie voor een nieuwe ‘verdienmodel’ dat past bij het voortbestaan van de Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof, zodat in mei verder met de gemeente Delft overleg kan worden gevoerd.

 

 

6 januari 2014

PERSBERICHT

Lezing Kreeften


De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op 9 januari i.s.m. het IVN en de Vogelwacht Delft de lezing Kreeften. De lezing zal plaatsvinden van 20.00 - 22.15 uur in het natuur- en milieucentrum De Papaver, Korftlaan 6 in Delft. De toegang is gratis, informatie via 015 – 214 36 75 of www.knnv.nl/afdelingDelfland

De lezing zal worden gegeven door Bram Koeze, hij werkt bij Naturalis in Leiden en onderzoekt kreeften in Nederland. Hij heeft ook het landelijk kreeftenonderzoek in 2010 gecoördineerd, waar ook de KNNV afdeling Delfland aan heeft meegedaan.
 

 

2 januari 2014

PERSBERICHT

HELP DE PADDEN

Al lijkt het weer er niet naar maar over circa 7 weken gaan de padden weer trekken.
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland (KNNV) zoekt minimaal 250 mensen om op verschillende locaties deze dieren over te zetten. De locaties liggen in Bergschenhoek, Bleiswijk, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Monster en Pijnacker. Ook ouders met kinderen of verenigingen zijn welkom. Opgeven voor 10 februari. Opgeven bij Geert van Poelgeest (015) 261 00 48; per email: afdelingDelfland@knnv.nl. Kijk ook op www.knnv.nl/afdelingDelfland.

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland zet op vele plekken in Delfland in de periode tussen half februari en begin april weer padden, kikkers en salamanders over tijdens de jaarlijkse voorjaarstrek van winterverblijf naar voortplantingsplaats.
Dat doet deze vereniging omdat heel veel van deze beschermde dieren in het voorjaar worden doodgereden door het (auto)verkeer.
Geschat wordt dat zonder hulp paddenoverzetters ongeveer 1.500 à 2.000 amfibieën elk voorjaar een vroegtijdige dood sterven omdat zij tijdens hun trektocht de wegen en straten oversteken. Dit aantal loopt gedurende de rest van het jaar (zomer- en herfstmigratie) op tot ca. 5.000.

De werkzaamheden houden in:
-    amfibieën die op de weg of straat lopen met de hand overzetten
-    levende en dode dieren tellen en noteren
-    zonodig informatie geven aan passanten via een folder

De periode en tijden:
-    vanaf half februari tot begin april één avond per week
-    van 19.00 (begin van de schemering) tot ± 22.00 uur
(natuurlijk kunnen enthousiaste deelnemers of verenigingen meerdere avonden voor hun rekening nemen)

Ter ondersteuning ontvangt men:
-    handleiding met instructies, plattegrond en overige informatie
-    folders voor belangstellenden
-    zaklamp en/of reflecterend vest (beperkt beschikbaar)

Aan het einde van de actie worden de resultaten besproken tijdens een afsluitingsbijeenkomst in het natuur- en milieucentrum De Papaver in Delft.

Deel deze pagina