Verzoek tot handhaving Meloenstraat, Pijnacker, 8 december 2020
Zienswijze ontwerpwijzigingsplan Meloenstraat 9, Pijnacker, 8 december 2020  
Woningen en natuur in de Noordpolder van Delfgauw, 8 december 2020  
Reactie op de perspectievenfase omgevingsvisie gemeente Pijnacker-Nootdorp, november 2020,   
inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Balij-Bieslandsde Bos, augustus 2020  
Veldverkenning 13 percelen Noordpolder Delfgauw, juli 2020  
Assimilatie hinder, 10 mei 2020  
Reactie brief gemeente, 30 april 2020  
 reactie afwijzing bezwaarschrift assimilatiehinder, 17 febaruari 2020  
Lichthinder. Blijven dweilen met de kraan open, 26 augustus 2019  
Vier Pijnackerse, Nootdorpse en Delfgauwse natuur- en bewonersorganisatie maken bezwaar tegen ontheffing verlichting zonder voorwaarden, 7 mei 2019  
Bezwaar KNNV tegen uitbreiding Van den Berg Roses Zuideindseweg 25b, Delfgauw, 23 april 2018  
Bezwaar van de KNNV, NMP en BVD tegen de recent door de gemeente Pijnacker-Nootdorp verleende Maatwerk vergunning assimilatieverlichting op de locatie Kooltuin 1 te Delfgauw. 13 april 2018  

 

Advies milieuplatform over nota Uitnodigende ruimelijke ordening (2017)

Zienswijze Natuurbeleidsplan ‘Natuur op de kaart’ 2017

Zienswijze ontwerp structuurvisie Pijnacker Nootdorp 2013

Inspraakreactie ontwerp bestemmingsplan N470 2013

Beroep bestemmingsplan Duurzame Glastuinbouw PN (pdf) 2011

Zienswijze Voorontwerp Glastuinbouwgebieden Pijnacker-Nootdorp (pdf) 2009

Ecologische Hoofdstructuur Delfgauw (pdf) 2012

Reactie op Strategische hoofdlijnen en Structuurvisie 2005 (pdf)

Recreatievisie Pijnacker-Nootdorp (pdf) 2012

 

 

 

 


Deel deze pagina