Eerste kuiken geboren!

 

Het wel en wee van de slechtvalken in de regio:

Blog over slechtvalken in Delft

Blog over slechtvalken in Den Haag

Videokanaal over slechtvalken in Den Haag

Webcam zusterflat Leyenburg

Slechtvalken Rijswijk

Forumtopic over de Delftse slechtvalken


Het ringen van de jongen op  31 mei 2014 

foto: Junchao XU

 foto: Junchao XU

foto: Junchao XU

foto: Junchao XU

 

foto: Bart Vastenhouw


 

 

Op 13 maart 2013 bij de Ackerdijkse Plassen gefotografeerd door Alfred Pellemans. Met de buit, een spreeuw, linea recta naar het EWI gebouw.

Het vrouwtje op 4 december 2013 gefotografeerd door Adri de Groot bij de Willem Alexander roeibaan bij Zevenhuizen.

Gefotografeerd op 1 juni 2013 door Bart Vastenhouw

Vanaf 2006 zag ik zowel ’s winters als in het voorjaar af en toe slechtvalken rond het EWI-gebouw vliegen. Ook vond ik wel eens prooiresten van slechtvalken op het plein voor het gebouw. In 2008 deed zich de kans voor om samen met de KNNV en de TU Delft een nestkast op het gebouw te plaatsen. Ben Lemmers bouwde een mooie kast en met diverse mensen van de TU Delft en de KNNV werd de kast uiteindelijk met webcam en al op het gebouw geplaatst. En daarna begon het wachten.

Toen er in het voorjaar van 2009 niets gebeurde en het ook in het voorjaar van 2010 akelig stil bleef, begon ik wel te twijfelen of de kast ooit nog wel bewoond zou worden. In het voorjaar van 2013 was het hele project eigenlijk al half vergeten, toen er plotseling een e-mail van eenlid van het slechtvalkenforum kwam. Er waren slechtvalken in de kast gezien! Mijn adrenalinepeil steeg tot grote hoogte en ik ben meteen gaan kijken op de Mekelweg en zag twee adulte slechtvalken baltsen en spelen rond het gebouw en de nestkast. Ook werden de valken later parend op het dak aangetroffen door Arjan Joon die daar fraaie foto’s van maakte.

De hele maand februari was er veel activiteit rond de kast, maar op 1 maart werd plotseling een dood vrouwtje onderaan het EWI-gebouw gevonden. Het dier bleek niet een van de lokale valken te zijn en werd opgestuurd naar het Dutch Wildlife Health Centre in Utrecht voor pathologisch onderzoek. Uit het onderzoeksrapport is helaas niet gebleken wat de doodsoorzaak is, maar het vermoeden is dat de vogel tijdens een territoriumgevecht tegen het gebouw is gevlogen en zo is omgekomen. Altijd zonde zo’n dode slechtvalk, maar er was ook opluchting omdat het originele paar nog steeds compleet was en aanstalten maakte om te gaan broeden. Opzondag 17maart werd een vreemd mannetje slechtvalk rond de nestkast waargenomen, maar deze vreemde valk werd succesvol door het lokale mannetje verjaagd.

Op 16 maart werd een eerste ei gelegd, maar door het aanhoudende vrieskou en het late voorjaar is dit ei grotendeels onbebroed gebleven. Pas toen het weer warmer werd, vanaf begin april, werden er in een week tijd drie eieren gelegd en deze werden wel goed bebroed, door zowel het mannetje als het vrouwtje. Op 7 mei is het eerste kuiken, een vrouwtje, geboren en in de dagen erna ook nog twee mannetjeskuikens. De witte donsballetjes werden met minuscule hapjes vlees gevoerd door de ouders. Er werden die dagen veel kleine prooien door het mannetje aangebracht zoals spreeuwen en lijsterachtigen.

Op 1 juni werden de jonge valken door Martin Mollet geringd. Elk jong kreeg een kleurring en een RVS-ring om de poot. De valken werden ook opgemeten en van elk jong werd een DNA-monster verzameld. Na het ringen werden de jonge valken teruggeplaatst in de nestkast en een half uur later verschenen de ouders weer bij de kast om hun kroost te inspecteren. Opvallend was ook dat de donskuikens zo hard groeiden, dat ze een paar weken later al uitvlogen. De drie jonge valken hadden in de laatste weken voor het uitvliegen ook steeds meer voedsel nodig en de prooien werden steeds  groter. Ze waren druk bezig met eten, poetsen en vliegoefeningen.

Op 23 juni zijn alle jonge valken uitgevlogen. Het ga ze goed. Hopelijk wordt er in februari 2014 weer gebaltst rond het gebouw!

Soort Aantal
Meerkoet 1
Goudplevier 1
Kievit 2
Houtsnip 1
Halsbandparkiet 3
Stadsduif 7
Spreeuw 8
Kramsvogel 1
Zanglijster 1
Grote Bonte Specht 1
Gierzwaluw 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Gedetermineerde prooiresten EWI-gebouw Delft, periode: 2 januari t/m 30 juni 2013.

Deel deze pagina