Binnenkort (eind 2021) verlaten twee bestuursleden na jarenlange "dienst" de Algemene Reiscommissie.

Omdat het organiseren van reizen alleen mogelijk is wanneer voldoende actieve mensen zich ermee bezig houden, roepen we nu reeds mogelijke geïnteresseerden op om zich bekend te maken.

Zonder voldoende man (en vrouw-) kracht kunnen de reizen niet meer worden georganiseerd !!

Zie voor meer info het kopje "vacatures".

 

Nieuw vanaf 2019:

1. CO2-compensatie door reizigers.

Ook KNNV-reizigers zijn verantwoordelijk voor hun CO2-uitstoot ten gevolge van een reis. Zoals vele reisorganisaties al hebben afgesproken, gaat ook de ARC aandacht besteden aan CO2-beperkende maatregelen. 

Vanaf de reizen van 2018 wordt de volgende toeslagen berekend :

Binnen Europa, met auto of vliegtuig : € 15,- per persoon.

Buiten Europa, dus steeds met vliegtuig: van € 25,- tot € 40,- per persoon, afhankelijk van de reisafstand.

Het geld van de toeslagen wordt gebruikt voor CO2-compensatie-maatregelen. Voor 2018 worden deze bedragen nog betaald uit eigen middelen, vanaf 2019 worden ze in de prijs voor de reizen opgenomen. Momenteel (augustus 2020) zoeken wij nog een geschikt project, waaraan het geld voor deze CO2-compensatie kan worden geschonken.

 

2. Natuurherstel door reizigers.

Een andere wijziging is de bijdrage voor natuurmaatregelen en/of -herstel: tijdens onze reizen maken wij gebruik van de kwaliteiten en faciliteiten van natuurgebieden, terwijl wij er op geen enkele wijze een bijdrage aan leveren. Om deze onevenwichtigheid uit de wereld te helpen, gaan wij bij elke reis vanaf 2018 een bijdrage van € 10,- per persoon berekenen, die wordt uitgegeven aan een opvallend, duidelijk en aansprekend natuurherstel-project in Europa. In 2017 hebben wij met onze bijdrage al een sprinkhanen-project in Slovenië ondersteund. 

In 2018 wordt er een project in Bulgarije ondersteund : het monitoren van de overleving en het broedsucces van aasgieren door middel van cameravallen. Klik hier voor een verslag van dit project, dat bezocht is tijdens de KNNV-reis naar de Rodopen in 2019. Het eindrapport, verschenen in september 2019, vindt U hier.

 

Deel deze pagina