_____________________________________________________________________________________________

KNNV afdeling Amersfoort en omgeving

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, KNNV, stelt zich ten doel kennis te vergaren over de flora en fauna van ons land, deze kennis ter beschikking te stellen van anderen en zich in te zetten voor de bescherming van de natuur. De KNNV is al meer dan 100 jaar de vereniging voor veldbiologie in Nederland. De activiteiten van de vereniging zijn verdeeld over werkgroepen. Binnen de werkgroepen zijn leden actief met een gelijk gerichte belangstelling.

De afdeling Amersfoort e.o. kent momenteel werkgroepen voor:
- Planten
- Vogels
- Nachtvlinders
- Dagvlinders / Insecten
- Vleermuizen
- Varens
- Poelen / Waterleven
- Planten determinatie

Meer informatie, zie werkgroepen. Naast de bestaande werkgroepen zijn er activiteiten op het gebied van o.a. korstmossen, grassen, gallen en de historie van gebieden.
 
Men hoeft geen uitgebreide kennis van de fauna of flora te hebben om lid te kunnen zijn van de KNNV. De vereniging heet iedereen met belangstelling voor de natuur van harte welkom. Door deel te nemen aan wandelingen of de werkzaamheden van de werkgroepen kan ieder lid op zijn eigen niveau invulling geven aan zijn natuurbeleving of verrijking van kennis.

Leden van de KNNV ontvangen het landelijke verenigingsblad Natura, dat 4 keer per jaar verschijnt. Hierin staan informatieve artikelen over natuur, natuurbescherming, boekbesprekingen en het laatste nieuws uit de vereniging. Ook genieten KNNV-leden forse kortingen op boeken uit de eigen KNNV-Uitgeverij.
Meer informatie over de landelijke vereniging kunt u vinden op www.knnv.nl

KNNV afdeling Amersfoort en omstreken
De afdeling Amersfoort  is opgericht in 1911! Behalve de stad Amersfoort omvat de afdeling ook een vrij groot gebied eromheen. Er zijn zo’n 130 leden die uit  Amersfoort en de wijde omgeving komen.
De hoofdactiviteiten van de afdeling bestaan uit cursussen, inventarisatieprojecten, werkgroepbijeenkomsten, natuurlezingen en excursies. Wij werken daarbij samen met  IVN Amersfoort en de milieucentra Het Groene Huis in Amersfoort en De Groene Belevenis in Leusden.
KNNV afd. Amersfoort en IVN afd. Amersfoort hebben een gezamenlijk afdelingsblad, de Natuurkijker die 4 maal per jaar verschijnt. KNNV leden ontvangen de Natuurkijker digitaal als pdf. Op deze website kunt u behalve het meest recente exemplaar ook het archief raadplegen.

Tweemaal per jaar is er een ledenbijeenkomst. In het voorjaar vindt de algemene ledenvergadering plaats waar verslag wordt gedaan van de verenigingsactiviteiten en het financiële reilen en zeilen van de vereniging, het beleidsplan voor het komende jaar wordt toegelicht, de werkgroepen verslag doen van hun activititen en het bestuur verantwoording aflegt over haar functioneren. In de najaarsbijeenkomst is vooral veel ruimte voor leden en werkgroepen die iets willen vertellen over activiteiten of belevenissen.

Lid worden
De contributie bedraagt € 28,00 per jaar voor leden en € 14,00 voor huisgenootleden. Als huisgenootlid ontvangt u het blad Natura niet, maar verder kunt u aan alle activiteiten van de afdeling deelnemen. Mensen die de doelstellingen van onze afdeling onderschrijven en onze activiteiten  financieel willen steunen, kunnen donateur worden. De minimum bijdrage is € 10,00 per jaar. 
Meer informatie en aanmelding: lid worden via de landelijke website. Contact: secretaris@amersfoort.knnv.nl

Activiteiten van de afdeling
Onze afdeling kent de volgende activiteiten:

Inventarisatieprojecten
Tijdens een inventarisatieproject wordt het door ons uitverkoren gebied, in overleg met de beheerder, door de leden van onze afdeling gedurende een periode op de aanwezigheid van zoveel mogelijk dier- en plantgroepen onderzocht. De resultaten van de inventarisaties worden onder andere gepresenteerd in de vorm van een rapport.

Cursussen
De afdeling organiseert elk jaar enkele korte cursussen. Meestal een  of meer avonden gevolgd door een of meer buitenlessen. (Nieuwe) leden krijgen een aanzienlijke korting op de cursusgelden. Zie onze agenda.

Werkgroepen
Onze afdeling kent diverse werkgroepen. Leden kunnen zich melden bij de werkgroepcoördinator voor deelname. Ook niet-leden kunnen deelnemen maar van hen wordt verwacht dat zij t.z.t. lid worden van de vereniging. Het bestuur stimuleert leden met interesse in een bepaald onderwerp zich te verenigen in een op te richten werkgroep. Zie Werkgroepen op deze site.

Natuurlezingen
Elke eerste dinsdag van de maand is er een Natuurlezing in Het Groene Huis in Amersfoort. De lezing worden verzorgd door de Werkgroep Natuurlezingen Amersfoort (WNA), een samenwerkingsverband van KNNV-Amersfoort, IVN-Amersfoort, Vogelwacht Utrecht en de Gemeente Amersfoort. De Natuurlezingen staan vermeld onder 'Activiteiten' op deze website, toegang is gratis (max 80 bezoekers).

Excursies
Onder deskundige begeleiding trekken we  een interessant natuur gebied in. Meestal is de aandacht gericht op een speciale groep dieren of planten. Tenzij anders vermeld, zijn excursies alleen toegankelijk voor KNNV-leden. Zie Activiteiten op deze site

Deel deze pagina