De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging is de landelijke vereniging voor veldbiologie en richt zich op natuurstudie en natuurbescherming. Zie ook http://www.knnv.nl/

De KNNV werkt nauw samen met het IVN (de verniging voor milieu en natuur educatie).

Wilt u contact opnemen met één van onze bestuursleden?
Hieronder vindt u de gegevens:

 Gewone pantserjuffer, foto Hans Schinkel

BESTUUR:
Voorzitter: Op de Algemene Ledenvergadering van 12 februari 2013 heeft Ferdi Uilhoorn zijn taak als voorzitter van de KNNV na drie jaar neergelegd. Helaas is er nog geen nieuwe voorzitter gevonden. Tot die tijd neemt het bestuur de taak waar.
Secretaris: Bert Evers, secretaris@assen.knnv.nl
Penningmeester en ledenadministrateur: Ellen Kerkhof, penningmeester@assen.knnv.nl
Natuurhistorisch secretaris: Kai Waterreus, kai.waterreus@knnv.nl  tel 06-21688514
Lid: Henk Pijpers, hcpijpers@hetnet.nl en Cees van Roosendaal, ceesvanr2001@yahoo.com
Webmaster: Paul Troost, webmaster@assen.knnv.nl

LIDMAATSCHAP:
U kunt zich aanmelden als lid bij de ledenadministrateur Ellen Kerkhof via penningmeester@assen.knnv.nl
De contributie bedraagt € 28,- per jaar. Dit is inclusief het lidmaatschap van de landelijke KNNV. U ontvangt dan tevens het landelijk blad 'Natura'.
Huisgenootleden betalen € 11,- per jaar.
Jonge mensen zijn welkom als jeugdlid, tot 25 jaar betalen zij €16,- per jaar.

Opzegging schriftelijk vóór 1 november bij de secretaris.

Girorekening: NL21INGB0001021731 t.n.v. Penningmeester KNNV, Assen

CONTACTBLAD:
De Kruusbèze was het contactblad van de KNNV afdeling Assen en IVN afdeling Assen. Het is vervangen door één jaarlijkse Jaarspecial, waavan de eerste in 2015 verscheen: "Het Asserbos". U vindt de digitale versies onder menu-item contactblad/jaarspecial (zie boven).

Maandelijks wordt via email een nieuwsbrief verzonden aan alle leden met informatie over gebeurtenissen, activiteiten, plannen en andere interessante zaken die betrekking hebben op de KNNV / IVN afdelingen Assen.

 


Deurzerdiep, foto Hans Schinkel

Deel deze pagina