Jaarverslag 2014 Plantenwerkgroep KNNV
2014 was het jaar waarin de plantenwerkgroep van KNNV Assen een herstart doormaakte. Een plantendeterminatiecursus voor beginners trok zo'n 19 cursisten twee keer in de maand naar de Kroezenhof, waar docent Willem Braam, de cursisten wegwijs maakte in Eggelte's flora, het gebruik van een loep voor de fijnste determinatiekenmerken en de ingewikkelde materie van de plantengemeenschappen. Er werd een begin gemaakt met het aanleggen van een persoonlijk herbarium, een van de eisen om de cursus goed af te kunnen ronden. Tijdens de cursus zijn we er ook drie keer op uitgetrokken om  het geleerde in de praktijk te brengen, in het Asserbos, de Drentsche Aa bij Oudemolen en het Börkener paradies, had Willem nog een paar mooie verassingen voor ons in petto.  Van alle cursisten was er slechts één die de cursus vanwege drukke andere werkzaamheden niet heeft afgemaakt.
Willem...bedankt en ik hoop dat je nog eens weer een cursus voor ons wilt verzorgen.
Alle cursisten vonden het leuk om verder met elkaar op te trekken als plantenwerkgroep van het KNNV. Aangevuld met een paar meer ervaren leden bestaat de plantenwerkgroep nu uit zo'n 23 personen, die in het afgelopen najaar in wisselende samenstelling op pad is geweest om natuurgebiedjes in de buurt te bekijken. Zo is er rondgekeken op een heideterreintje aan de Burgemeester Bothenius Lohmanweg, zijn een paar bermen in Assen Noord bekeken, is er gekeken op het Ballooërveld, waar Staatsbosbeheer bezig is met de herinrichting van de bovenloop van het Smalbroekerloopje, is er in Assen noord langs het kanaal en naastliggend natuurgebied geïnventariseerd, en zijn een paar leden op zoek geweest naar de Draadgentiaan (en gevonden!) op het Eexterveld.
Nadat het veldwerkseizoen een beetje aan het eind kwam, zijn we in een 6-wekelijkse cyclus in de Kroezenhof verder gegaan. Er zijn afspraken gemaakt over de activiteiten welke we als plantenwerkgroep zouden kunnen gaan ontwikkelen en er is een lezing geweest van Wolter Winter van Staatbosbeheer over de herinrichting van het Smalbroekerloopje op het Ballooërveld.
We zitten voor 2015 vol plannen. Op de rol staan het in overleg met Staatbosbeheer verder monitoren van de ontwikkelingen op vegetatiegebied bij het herinrichtingstraject op het Ballooërveld (Smalbroekerloopje). We willen dit gebied graag een aantal jaren op een systematische manier volgen. Daarover zijn we in gesprek met Staatsbosbeheer. Er staan een tweetal cursussen op de rol, een korte cursus landschapsecologie (welke gegeven wordt door Uko Vegter van het Drents Landschap) en een uitleg over het werken met een registratieapp voor smartphones (Obsmapp) waarmee waarnemingen in het veld direct in een landelijk database kunnen worden gezet. Er wordt nagedacht over een grassen/russen/zeggen determinatie cursus. Verder zullen we in en om Assen weer verschillende (natuur-) gebieden en bermen gaan inventariseren. Ook zullen we aansluiting gaan zoeken met de werkgroep florakartering Drenthe om mee te gaan met hun excursies, waar we heel veel van kunnen leren.
Ik dank alle leden van de plantenwerkgroep voor hun inzet het afgelopen jaar en hoop op een goede voorzetting van de reeds ontstane samenwerking.

Deel deze pagina