-  IVN-Assen
Sinds 2009 zijn de cursussen, lezingen en excursies die IVN-Assen en/of de KNNV afd. Assen organiseren toegankelijk voor IVN en KNNV leden.

Werkgroep Avifauna Drenthe  (WAD)

-  Vrienden Asserbos
De website van "De Vereniging Vrienden van het Asserbos e.o."

Staatsbosbeheer

Stichting Het Drentse Landschap

-  Werkgroep Florakartering Drenthe 
De "Werkgroep Florakartering Drenthe" (WFD) stelt zich ten doel: het organiseren en stimuleren van floristisch veldonderzoek voor wetenschappelijke doeleinden en ten dienste van natuurbehoud en milieubeheer, speciaal in de provincie Drenthe.

KNNV-Uitgeverij
De nieuwsbrief met interessante informatie en aanbiedingen over natuurboeken

- Natuur en Milieu federatie Drenthe
Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe

Deel deze pagina