Een groep mensen (de "Natuurbeheerwerkgroep") gaat op zaterdag in bos en langs ven aan de slag om de natuur een beetje bij te sturen. De groep wordt geleid door Paul Hitzert. Belangstellenden zijn welkom. Graag melden bij Paul (p.a.hitzert@home.nl ).
Materiaal en richtlijnen worden verleend door SBB (Staatbosbeheer, Boswachter Pauline Arends).

 

Deel deze pagina