Datum: 
maandag 19 maart 2018 20:00
Type activiteit: 
Lezing

Patrijs fotograaf Jeroen Gense

9 9 maart 2018 - lezing door Frans ter Bogt en Herman Simmelink over “ De patrijs van verdwijnen terug naar verschijnen?” 

Op deze avond nemen Frans ter Bogt van de vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek en Herman Simmelink van WBE Aalten ons mee in de wereld van de patrijs. Een soort die we in onze omgeving niet vaak meer tegenkomen. In hun eigen omgeving is met succes een project uitgevoerd om de patrijs weer in het landschap terug te krijgen. Dit project kreeg met steun van Vogelbescherming ook elders navolging. Het boerenland van de Achterhoek behoort van oudsher tot de belangrijkste broedgebieden van patrijzen in Nederland. Maar ook hier ging de patrijs keihard achteruit. Vijf partijen sloegen met het project ‘Samen voor de patrijs in Aalten’ in 2013 met succes de handen in elkaar: de Agrarische natuurvereniging PAN, Vogelbescherming Nederland, Vogelwerkgroep Zuidoost Achterhoek, gemeente Aalten en Wildbeheereenheid Aalten en omstreken. Met medewerking van 19 grondeigenaren zijn akkerranden ingezaaid en winterse stoppelvelden gerealiseerd. Veel boeren kenden de patrijzen nog van vroeger en wilden graag meewerken. Ze vinden het prachtig dat er nu weer patrijzen op hun land zijn. Het enthousiasme en de betrokkenheid van bewoners en boeren is echt fantastisch. Rondom de buurtschappen Barlo en Dale zaten in 2011 nog maar 3 paar patrijzen. “In 2014 bleken er al 25 paar te broeden. En in 2015 zelfs 34! De patrijzen zwermen ook uit naar de omliggende gebieden. Het aantal paren is niet alleen in de hele gemeente Aalten toegenomen, maar ook in de buurgemeenten Winterswijk, Oost-Gelre en Oude IJsselstreek.

De leefwijze van de patrijs en de uitvoering van het project zullen uitvoerig aan bod komen op deze avond. Misschien kan na de presentatie de vraag of ook onze omgeving kansen biedt voor de patrijs positief worden beantwoord.

Aanvang: 20 uur

Plaats: de Klincke, Kerkstraat 16, Steenwijk

 
Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
de Klincke, Kerkstraat 16, Steenwijk
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina