Datum: 
dinsdag 14 januari 2020 19:30
Type activiteit: 
Lezing

Dinsdag 14 januari 2020

Een avond in De Meenthe met daarin een lezing door Lukas Hoven met de titel: 

“100 eeuwen begraven in Drenthe”. In deze archeologisch getinte presentatie zal ook de geologie voortdurend aan de orde komen. Een toelichting op de lezing ontvingen we alvast:

 

De begraafcultuur lijkt op voorhand een wat zwaar onderwerp voor een publiekslezing. Niets is minder waar, als het thema met een open blik wordt benaderd als het onvermijdelijke lot van ieder mens. De cirkel van het leven sluit zich vroeg of laat voor iedereen, waar ook ter wereld, ongeacht politiek - religie - afkomst. De culturele omgang met de dood en de wijze van bijzetting van de doden is voortdurend onderhevig aan veranderingen. De vereniging Historisch Anloo heeft in 2018 het boek ‘100 eeuwen begraven rond Anloo’ uitgebracht. Daarin wordt voor het eerst in Drenthe de funeraire cultuur beschreven vanaf de prehistorie tot heden. Behandeld worden de wijze van bijzetting van de doden door de eeuwen heen, de bijbehorende grafmonumenten en het fenomeen dood binnen de sociaal-culturele gemeenschap. Er is in Drenthe nauwelijks een regio te vinden, die kan wedijveren met het oude kerspel Anloo wat betreft de begraafcultuur. Het landschap rond Anloo is geplaveid met grafmonumenten uit de prehistorie en tientallen monumenten zijn (vooral eerste helft 20e eeuw) opgegraven. Het begraven in en om de middeleeuwse Magnuskerk van Anloo komt aan de orde, even als het ontstaan van de begraafplaatsen van Anloo, Annerveen en Eext. Ook nieuwe vormen van begraven in de natuur komen aan de orde. De lezing volgt de tijdlijn van het boek. In de lezing staat het verhaal van ‘Anloo’ model voor 10.000 jaar begraafcultuur in Drenthe. De presentatie wordt geïllustreerd met prachtige historische en nieuwe foto’s en anekdotes met een ‘glimlach’. Duidelijk wordt, dat begraafplaatsen veel meer zijn dan een ‘ontmoetingsplaats’ met onze voorouders. Het zijn prachtige plekken van verstilling - bezinning - overdenking van je eigen ‘ik’, je familiegeschiedenis; of gewoon even voor het ontvluchten van de hectiek van alle dag, om te luisteren naar de stilte van de natuur of het opdoen van inspiratie voor wat dan ook. De lezing eindigt met een aantal suggesties vanuit de begraafcultuur voor nieuw archeologisch en historisch onderzoek.

 

Lukas Hoven (1945) uit Rolde is amateurarcheoloog, amateurhistoricus en medeauteur van het boek ‘100 eeuwen begraven rond Anloo’ (2018)

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
zaal 3 van Rabotheater De Meente, Stationsplein 1 in Steenwijk.
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina