Datum: 
dinsdag 13 november 2018 19:30
Type activiteit: 
Lezing

Dinsdag 13 november 2018 Werkgroep Geologie 

Vanavond is er een lezing door Evert de Boer met als titel: “Historische en archeologische geschiedenis van Kuinre”.

De lezing gaat over resultaten naar aanleiding van opgravingen die gedaan zijn bij zowel de Kuinderburcht I, de Kuinderburcht II, de Kuinderschans (uit de Tachtigjarige Oorlog) als bij de oude haven van Kuinre. Enkele vondsten hier gedaan, worden meegenomen naar de lezing. Waarschijnlijk komen we bij de lezing ook meer te weten over het voormalige landschap rondom deze voormalige havenplaats aan de Zuiderzee.

(N.B,: Alle avonden van de Geologiewerkgroep worden (tenzij anders vermeld) op de tweede dinsdagavond van de maand gehouden, beginnen om 19.30 uur in Zaal 3 van De Meenthe en eindigen rond 22.00 uur.)

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Zaal 3 van De Meenthe
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina