Datum: 
maandag 16 januari 2017 20:00
Type activiteit: 
Lezing

Maandag 16 januari: Lezing over De Eese door Harry Bouwman

Vorig jaar kon deze lezing door omstandigheden helaas niet doorgaan. Maar het onderwerp ligt zo dicht bij huis, dat we de lezing opnieuw in het programma hebben opgenomen. Deze avond zal Harry Bouwman ons deelgenoot maken van zijn onderzoek naar de cultuurhistorische waarden van het landgoed ‘Heerlijkheid De Eese’. Vanaf het ontstaan in de vroege ijstijden tot op heden heeft het gebied verschillende ontwikkelingen doorgemaakt. In de loop der eeuwen hebben verschillende bewoners hun stempel op het gebied gedrukt en hier dus hun sporen nagelaten. Ook is aan het voorkomen van verschillende plantensoorten af te leiden, dat sommige delen van het landgoed permanent bebost zijn geweest. Al lang geleden zijn delen van het landgoed in cultuur gebracht onder andere ten behoeve van akkerbouw en bosbouw (de naam Eese duidt op ‘Bijeengelegen bouwlanden’). De akkerbouw behoort nu tot het verleden en de bosbouw (houtoogst) staat steeds meer in het licht van natuurbeheer. Het is interessant te vernemen hoe het gebruik van het landgoed door de eeuwen heen heeft geleid tot de structuur van paden en percelen die we er nu (her)kennen.

Harry Bouwman heeft zijn onderzoek ook aan het papier toevertrouwd.

Zijn boekje over dit onderwerp zal op deze avond te koop zijn voor € 7,50.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
De Klincke, Kerkstraat 16, Steenwijk
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina