Datum: 
maandag 20 januari 2020 20:00
Type activiteit: 
Lezing

Maandag 20 januari 20.00u Reptielen in de Kop van Overijssel

Op deze avond verwelkomen we weer Tariq Stark, onderzoeker bij Stichting RAVON (Reptielen-, Amfibieën- en Vissenonderzoek Nederland). Afgelopen voorjaar (maart 2019) heeft Tariq een lezing verzorgd over amfibieën in de omgeving van Steenwijk, hoe deze te herkennen en te inventariseren en/of monitoren voor het NEM meetprogramma amfibieën. Omgeving Steenwijk herbergt diverse leefgebieden die erg interessant zijn voor zowel amfibieën als reptielen. Met een deel van de leden is Tariq in het voorjaar nog op pad geweest in het kader van amfibieën monitoring op de Eese. In deze lezing besteedt Tariq aandacht aan de reptielen in de Kop van Overijssel. Determinatie en monitoring van reptielen voor het NEM meetprogramma reptielen zullen deze avond dan ook centraal staan. Wat reptielen betreft kan de waarnemer in de Kop van Overijssel zijn hart ophalen! Grote populaties ringslangen in zowel het laagveen als op de hogere zandgronden. Adders, gladde slangen en hagedissen kunnen op de heidevelden aangetroffen worden. De hazelworm, een mysterieuze pootloze hagedis laat zich ook op de heide en open bosgebieden zien. Voor het NEM meetprogramma reptielen liggen er diverse leuke routes in de omgeving van Steenwijk. Het monitoren van reptielen is een leuke, ontspannende en ook nog eens nuttige bezigheid voor jong- en oud. Mis deze lezing niet!. 

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
De Klincke: Kerkstraat 16, 8331 JC Steenwijk
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina