Datum: 
vrijdag 6 oktober 2017 10:00
Type activiteit: 
Excursie

Vrijdag 6 oktober  - Cultuurhistorische wandeling op de Bisschopsberg - KNNV

De Bisschopsberg met zijn hoogte van 17 meter is onderdeel van het boogvormige stuwwalcomplex van Steenwijk, waarop ook de Woldberg is gelegen. De stuwwallen zijn ontstaan in de voorlaatste ijstijd. In de ijstijd erná zijn de afzettingen vervolgens plaatselijk bedekt met een soms metersdikke laag dekzand. In de ondergrond komt keileem voor, waarop het grondwater kan stagneren. 

Tijdens deze cultuurhistorische ochtendexcursie wandelen we over de noordflank van de “baarg” en gaan we zien hoe de mens deze natuur eeuwenlang  naar zijn hand heeft weten te zetten. Op de grens van Drenthe en Overijssel zullen we o.a. een  groot kringgraf aanschouwen. Ook bekijken we hoe onze voorouders de schrale dekzandbodems probeerden om te vormen tot iets vruchtbaarder bodems. Maar ploeteren blééf het:
“Het moest zes dagen regenen en de zevende dag moest het stront regenen, anders groeide er niks!”

De excursie start om 10.00 uur  en duurt ongeveer anderhalf uur. Verzamelen  op de Parkeerplaats  aan de  “Amerikaanse Defensieweg”  te Havelterberg. Dit is vanaf de A32 gezien, bij Havelterberg de derde straat links, zonder straatnaambordje.

Meer informatie: Liesbeth Hermans, telefoon 0521-516664.
Opgeven graag via e-mail : liesbeth.hermans@ziggo.nl

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
De excursie start om 10.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Verzamelen op de Parkeerplaats aan de “Amerikaanse Defensieweg” te Havelterberg. Dit is vanaf de A32 gezien, bij Havelterberg de derde straat links, zonder straatnaambordje.
Contactpersoon: 
Liesbeth Hermans, telefoon 0521-516664.
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina