Datum: 
zaterdag 26 oktober 2019 08:00
Type activiteit: 
Excursie - vogels

Zaterdag 26 oktober: Vogels kijken langs de Waddenkust (dagexcursie)

 

Dit is de tijd dat veel vogels terugkeren uit het hoge noorden en verblijf kiezen op de Wadden en langs de Waddenkust. Veel ganzen zien we dan voedsel zoeken op de buitendijkse graslanden en kwelders. Veel steltlopers verblijven kortere of langere tijd op de Wadden om op te vetten en later door te vliegen naar nog zuidelijker streken. Bergeenden, scholeksters en wulpen verblijven nagenoeg het hele jaar op de Wadden. In de herfst verschijnen ook bijzonderheden zoals strandleeuweriken, ijs- en sneeuwgorzen en trekken groepen fraters rond. We hopen op 26 oktober veel van de genoemde soorten en nog veel andere te zien. Neem een verrekijker en zo mogelijk een telescoop mee. Er zal gelegenheid genoeg zijn om rustig rond te speuren. Vergeet ook niet om voldoende warme kleding aan te trekken want het kan er dan al ijzig koud zijn.
We beginnen de speurtocht bij Westhoek ten westen van Sint-Jacobiparochie. We steken de dijk over en lopen dan enkele honderden meters de kwelder op tot aan de rand van het wad, voor zover de waterstand dat toelaat. We rijden dan in oostelijke richting naar de volgende stop in Zwarte Haan. Ook hier lopen we weer enkele honderden meters door de kwelder naar het wad. De derde stop is bij kweldercentrum Noorderleech . In dit vrij toegankelijke informatiecentrum bevinden zich toiletten. We zullen hier een lunchstop houden. 's Middags maken we tussenstops bij het nieuwe gemaal De Heining en bij het “tempeltje” op de dijk bij Marrum. Op deze plaatsen heb je prachtige uitzichten over de buitendijkse graslanden. Als de tijd het toelaat rijden we door naar de pier van Holwerd. Het is dan laag water en hopelijk zien we ook daar veel vogels op het wad.

We vertrekken om 8.00 van de  grote parkeerplaats bij NS-station Steenwijk, overkant spoor, aan de Eesveense kant , ingang Eesveenseweg 3, 8332 JA Steenwijk. We mikken erop uiterlijk om 17.00 uur weer terug te zijn in Steenwijk, dus neem proviand mee voor onderweg. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15. Daarom opgave verplicht bij Theo van de Graaf, bij voorkeur per email: tvandegraaf123@gmail.com. Of anders per telefoon: 0521-587345.Er geldt een meerijdvergoeding van 5 ct/km.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
8.00 van de grote parkeerplaats bij NS-station Steenwijk, overkant spoor, aan de Eesveense kant , ingang Eesveenseweg 3, 8332 JA Steenwijk.
Kosten: 
Er geldt een meerijdvergoeding van 5 ct/km
Contactpersoon: 
Theo van de Graaf, bij voorkeur per email: tvandegraaf123@gmail.com. Of anders per telefoon: 0521-587345.
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina