Datum: 
zaterdag 27 april 2019 06:45
Type activiteit: 
Inventarisatie - vogels

Zaterdag  27 april - Koningsdag: Vogelzangexcursie Woldberg.

Op deze dag houden we onze traditionele vroege vogelzangexcursie. We gaan deze ochtend weer naar de Woldberg, waar deze excursie traditioneel wordt gehouden. Meestal zo eind april zijn de soorten die hier overwinterd hebben ook al bezig met het bezetten van hun broedterritorium. Hierbij denken we aan de verschillende mezensoorten, de roodborst en de winterkoning. Maar ook de al uit Afrika of andere overwinteringsgebieden terug gekeerde soorten, zoals de boompieper, tjiftjaf, fitis en gekraagde roodstaart zetten al hun beste beentje voor en kunnen hun zang laten horen. Aan de hand van die zang is vast te stellen om welke soorten het gaat.  Blijvers als groene specht en zwarte specht kunnen hun luide roep laten horen. Naar één soort zijn we erg nieuwsgierig. Heeft de middelste bonte specht zijn broedgebied al uitgebreid naar onze omgeving?

Het vertrek is om 06.45 op het grote parkeerterrein (P&R) aan de noordzijde van het NS-station Steenwijk (ingang Eesveenseweg 3, 8332 JA Steenwijk) en om 07.00 op de parkeerplaats Woldberg  nabij Tuks Theehuis, Bergweg 71 8334 MC Tuk (via tunneltje onder A32,rechtdoor naar P-plaats in bos). Nadere informatie: Ton Bode, tel. 0521-512074.

 

 
Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
grote parkeerterrein (P&R) aan de noordzijde van het NS-station Steenwijk (ingang Eesveenseweg 3, 8332 JA Steenwijk) en om 07.00 op de parkeerplaats Woldberg nabij Tuks Theehuis, Bergweg 71 8334 MC Tuk (via tunneltje onder A32,rechtdoor naar P-plaats in
Contactpersoon: 
Ton Bode, tel. 0521-512074.
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina