Datum: 
zaterdag 6 juni 2020 08:00
Type activiteit: 
Excursie

Zaterdag 6 juni - Duursche Waarden
We maken een rondwandeling van 5,2 km door de Duursche Waarden. Dit gebied vind je langs de IJssel tussen Olst en Wijhe. Al enkele tientallen jaren geleden is men begonnen om de uiterwaarden langs de grote rivieren een meer natuurlijk uiterlijk te geven, bijvoorbeeld door oude rivierlopen te herstellen en ooibossen zich weer tot ontwikkeling te laten komen. De Duursche Waarden was in 1989 de eerste plek waar men met deze natuurontwikkeling begon. Het resultaat mag er zijn. Het is een prachtig gebied geworden.
We starten bij het plaatsje Fortmond en lopen dan door een ruig gebied naar de verlaten steenfabriek Fortmond aan de oever van de rivier. Hier staat een uitzichttoren vanwaar je een fantastisch uitzicht hebt op de rivier en het tegenover liggende Veessen. De schoorsteen is nog geheel intact en dient als broedgelegenheid voor de slechtvalk. Dikke kans dat ze er weer broeden. Vanaf de fabriek lopen we over een onverhard pad twee kilometer pal langs de rivier. Je kunt pootjebaden als je daar zin in hebt. Op dit stuk zullen we veel echte kruisdistel zien, een plant die veel lijkt op de blauwe zeedistel. Het hele gebied is rijk aan planten. We zullen ondermeer heksenmelk, smalle rolklaver, sikkelklaver, gewone agrimonie, slangenkruid en vele andere soorten aantreffen.
We steken via een zelfbedieningspontje een oude rivierloop over en lopen terug door een weelderig begroeid ooibos, waar we een bezoek brengen aan een vogelkijkhut. Wellicht zien we hier ook sporen van de bever. Tijdens een wandeling over dezelfde route op 17 juni 2019 troffen we heel wat soorten aan: 52 vogels, 7 vlinders, 9 libellen, 7 kevers en 99 soorten kruidachtige planten.

Vertrek: 08.00 uur vanaf het grote parkeerterrein (P&R) aan de noordzijde van het NS-station Steenwijk (ingang Eesveenseweg 3, 8332 JA Steenwijk). We zijn pas in de tweede helft van de middag terug in Steenwijk, dus neem proviand mee voor onderweg. Het aantal deelnemers is beperkt tot 12. Daarom opgave verplicht bij Theo van de Graaf, bij voorkeur per email: tvandegraaf123@gmail.com. Of anders per telefoon: 0521-587345.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
grote parkeerterrein (P&R) aan de noordzijde van het NS-station Steenwijk (ingang Eesveenseweg 3, 8332 JA Steenwijk).
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina