Datum: 
zaterdag 9 september 2017 13:30
Type activiteit: 
Excursie

Zaterdag 9 september  Excursie Mossen in de laagveenverlanding 

In maart dit jaar en in eerdere jaren hebben we aandacht besteed aan de mossen in terreinen waar in de winter riet gesneden wordt. Op zaterdag 9 september gaan we naar trilvenen en veenmosrietlanden. Die behoren wat de mossen en overige plantengroei betreft tot de meest bijzondere elementen van de verlandingsvenen in de Noodwesthoek en aansluitend Friesland. De meeste worden in de zomer gemaaid. We letten onder andere op de volgorde, waarin de mossen in de verlanding optreden en op hun afhankelijkheid van boezemwater en regenwater. Hoewel een deel van de terreinen wellicht al gemaaid is, waardoor we juist de moslaag beter kunnen zien, is er ook van de overige plantengroei nog veel te zien. 

Beste mensen,

Ik heb toegezegd rond deze tijd vast te stellen waar we op 9 september meer precies naar toe gaan en wat dan het tweede verzamelpunt wordt. Ik maak van de gelegenheid gebruik ook enige extra info te geven en te verzoeken (niet verplichten) zich aan te melden. 

We hebben toestemming vandaar een van de meest bijzondere en soortenrijke trilveencomplexen van ons land te bezoeken, dat naar het zich laat aanzien dan gehooid is. Het is mijn bedoeling van de gelegenheid gebruik te maken om ook iets te demonstreren van de opbouw van de kragge en de ondergrond en van de manier waarop mineralen door de wisselwerking tussen neerslag, verdamping en boezemwater verplaatst worden naar en uit de moslaag. En we gaan natuurlijk vooral een paar heel verschillende en mooie mossen zien, die daar algemeen zijn, maar landelijk zeldzaam. Om te zorgen dat iedereen dat kan meekrijgen is het voor mijn voorbereiding fijn als u zich tevoren wilt opgeven (geert@jolicoeur.nl of 0521-521106). Dit is overigens niet verplicht, maar ik weet dan op hoeveel personen ik ongeveer moet rekenen en kan eventueel nog enkele toelichtende figuren toesturen of uitdelen. Als we met erg veel zijn, wil ik proberen een paar helpers in te schakelen. Laarzen sterk aanbevolen!

Wie een loep ter beschikking heeft, kan daar veel plezier van beleven.

We vertrekken om 9:00 uur van de  parkeerplaats aan de Eesveense kant van station Steenwijk. Waar in Weerribben-Wieden we precies naar toe gaan. Het tweede verzamelpunt (9u30) is het parkeerplaatsje aan de Koningin Julianaweg aan de rand van de polder Wetering Oost, vlakbij de samenkomst met Wetering Oost en, aan de boezemkant, Hoogeweg en Heuvenweg. 

Informeer eventueel vooraf bij de excursieleider, Geert van Wirdum (geert@jolicoeur.nl, 0521-521106). Belangstellenden, die zich tijdig bij hem aanmelden, krijgen sowieso vooraf bericht. Opgave is echter niet verplicht. De excursie duurt tot ongeveer 13.30 uur.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
We vertrekken om 9:00 uur van de parkeerplaats aan de Eesveense kant van station Steenwijk. Waar in Weerribben-Wieden we precies naar toe gaan en wat het tweede verzamelpunt (9:30 u) wordt stellen we in verband met de voortgang van het beheer en de terr
Contactpersoon: 
Informeer eventueel vooraf bij de excursieleider, Geert van Wirdum (geert@jolicoeur.nl, 0521-521106
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina