Contactpersoon: Wim Brussee Adres: Gasthuislaan 18 8331  MX  Steenwijk Tel: 0521  516373
E-mail: krebberbrussee@hetnet.nl

De werkgroep geologie houdt zich bezig met bestuderen en bekijken van vondsten van excursies en vakanties, waarbij gedacht moet worden aan mineralen, fossielen en (zwerf)stenen.

Programma seizoen 2019/2020 zie agenda!

De werkgroepavonden van de Geologiewerkgroep vinden plaats in zaal 3 van Rabotheater De Meente, Stationsplein 1 in Steenwijk.

De aanvang van de avonden is 19.30 uur en ze eindigen rond 22.00 uur. De zaal is open om 19.00 uur. De avonden worden verzorgd door werkgroepleden of door gastsprekers.

Er kunnen zich wijzigingen voordoen; zie hiervoor het nieuws en/of de agenda.

De werkgroep houdt in ieder geval één excursie per jaar. Dit kan zijn een bezoek aan geologische wetenswaardigheden: zoals een museum of een geologisch monument. Het kan ook een één- of meerdaagse zoekexcursie in Nederland of in het buitenland zijn. Tijdens deze excursies worden vaak geologische wandelingen gemaakt. 

Door de werkgroep geologie is een tentoonstelling ingericht met fossielen van zoogdieren uit het Pleistoceen in het Tuk’s Theehuis op de Woldberg bij Tuk. Het Pleistoceen; globaal de periode 2 miljoen - 12.500 jaar geleden en eindigend in het Weichselien. De fossiele delen, van oa mammoet, wolharige mammoet, wolharige neushoorn, steppewisent, reuzenhert, grottenleeuw en reuzenhert, zijn allemaal in de omgeving van Steenwijk gevonden.

wolharige neushoorn: opperarmbeen

Jonge mammoet: onderkaak met kiesvolwassen mammoet: linker scheenbeen

 

 

Excursieverslag 9 april 2016 naar de Veluwe

Onder leiding van Bauke Terpstra uit Emst gingen, met prachtig weer, 11 leden van de Geologiewerkgroep naar de Veluwe.  Allereerst werd naar een van de grootste stuwwallen bij Uddel (de Amersfoortse berg) gegaan. Vanaf deze wal keken we uit over het dal van de Staverdense Beek en zagen in de verte de stuwwal bij Drie.

Hiervandaan reden we naar het Uddelermeer, wat met een diepte van 17 meter de grootste pingoruïne van Nederland is. Hier gaf Bauke ons uitleg over de hiernaast gelegen Hunenschans.

De Hunenschans is de naam van wat nu nog resteert van een verdedigingswerk uit ca. 900 na Chr. De burcht is vermoedelijk aangelegd omdat in de omgeving vanaf de 7e eeuw ijzer werd geproduceerd.

Vervolgens werd een blik geworpen op de hier niet ver vandaan stromende Staverdense Beek (die in het verdere verloop overgaat in de Hierdense Beek).

Er werd gestopt bij Ouwendorp (vlakbij Garderen). Hier is een zogenaamd 'doodijsgat', dat ontstond omdat een brok ijs bleef liggen nadat de grens tot waar een actieve gletsjer reikte, teruggetrokken was.

Van Garderen werd over de Asselse Heide naar Radio Kootwijk gereden. Hier liepen we over de zandverstuivingen. Er werd gezocht naar (onder andere) zogenoemde windkanters.

Op enkele plaatsen is op de (steeds verder begroeide) zandverstuivingen nog mooi de dynamiek van het stuifzand te zien.

Tenslotte wandelden we weer terug over de zandverstuivingen naar Gebouw A, waar in het ernaast gelegen café 'De Garage' de dag werd afgesloten.

 

Excursieverslag 7 november 2015 naar Montferland

Op deze zaterdag gingen 10 leden van de werkgroep geologie op pad naar enkele bezienswaardigheden in Montferland.Nadat excursieleider Jan Drent zich in Doetinchem bij de groep gevoegd had, gingen we naar het voormalige fabriekscomplex van DRU in Ulft. Vandaag de dag is het industriepark omgevormd tot een cultureel centrum met daarin onder andere een ijzermuseum. Hierin en over de rest van het voormalige fabrieksterrein werden we rondgeleid.

Het tweede onderdeel van de dag was een bezichtiging van de torenmolen van Zeddam, een van de oudste gemetselde molens van West-Europa. 

 

Hierna gingen we naar de naast de torenmolen gelegen rosmolen. Hierin is een deel van de stenenverzameling van dr. Hoogland, een vroegere dierenarts in Zeddam, permanent tentoongesteld. 

 Het volgende onderdeel van de dag brachten we een bezoek aan het Museum ''Oer'' van de gebroeders Jaap en Jan Böhmer in Ulft (www.expo-oer.nl). 

 

Hier is een enorme collectie aan stenen, fossielen, vuurstenen voorwerpen en andere attributen uit diverse episoden, te zien. 

Aan het slot van de dag gingen we naar de hoogste motteheuvel van Nederland (67 meter) waarop hotel 'Montferland' gelegen is. Een motte is een aarden heuvel die kunstmatig is aangelegd, in dit geval op een van de hoogste plekken van Montferland. In de Middeleeuwen stond hier een houten kasteel op. Bovenop de motte genoten we van het herfstuitzicht. We besloten deze dag hier passend met een kopje thee en een stuk taart.

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina