Nieuwe leden van de NoordWestHoek kunnen kiezen uit 3 opties:

Optie 1

- Lidmaatschap KNNV

- incl. ons verenigingsblad "De Koppel" (4x per jaar)

- incl. het ledenblad van de KNNV "Natura" (4x per jaar). Natura is hèt tijdschrift over veldbiologie in Nederland. 

- doe je gratis mee met activiteiten (of tegen een laag ledentarief)

- kun je mee met de hotel- en kampeernatuurvakanties

- deel je jouw kennis met anderen

- krijg je 10% korting op alle natuurboeken van de KNNV Uitgeverij.

 Totale Kosten: € 34,50

KNNV huisgenootleden: € 19,50 

Optie 2 Donateur van de afdeling

KNNV/Noordwesthoek leden: € 17,00 - incl. het verenigingsblad "De Koppel" (4x per jaar)

Optie 3

KNNV/Noordwesthoek-jeugdleden (tussen 15 en 25 jaar): € 15,00 - incl. het verenigingsblad "De Koppel" (4x per jaar)

 

Gele Trilzwam

Sinds 2011 heeft de KNNV, afdeling De Noordwesthoek, de ANBI-status. Met een donatie (schenking, gift) of legaat steunt u het werk van de afdeling op extra wijze. Anderzijds kan, onder voorwaarden, een donatie of legaat als aftrekpost worden opgevoerd bij de belastingaangifte. Zie voor de regelgeving hieromtrent: belastingdienst/giften. Voor meer over het inhoudelijke werk van De Noordwesthoek of informatie aangaande de ANBI-status kunt contact opnemen met één van de bestuursleden.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid donateur te worden. U ondersteunt daarmee eveneens de activiteiten van De Noordwesthoek, kunt lezingen bezoeken, meegaan op excursie en ontvangt 4x per jaar het verenigingsblad De Noordwesthoek.

Het donateurschap bedraagt minimaal € 15,00 en valt onder de ANBI-regeling.

Het lidmaatschapsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, vóór 1 november, voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar.

Aanmeldingen, adreswijzigingen, opzeggingen, etc. kunt u zowel schriftelijk als per e-mail doorgeven aan de ledenadministratie.

Ledenadministratie: 

Tel. : 

E-mail:ledenadministratie@noordwesthoek.knnv.nl

U vindt hieronder de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, ANBI gegevens en een machtigingsformulier voor automatische incasso

KNNV de Noordwesthoek zal persoonlijke gegevens van leden en anderen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen conform de richtlijnen zoals opgesteld door KNNV landelijk voor meer info https://www.knnv.nl/privacy-verklaring

Deel deze pagina