Wat is en doet De Noordwesthoek ?

De vereniging maakt deel uit van de KNNV; de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Dit is een landelijke vereniging, telt 52 afdelingen en ongeveer 8500 leden. De vereniging draagt de naam De Noordwesthoek, heeft het Overijsselse Steenwijk als vestigingsplaats en Noordwest-Overijssel (De Noordwesthoek) als basisgebied.

 De activiteiten van de afdeling zijn gericht op natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming.

Natuurbeleving; het genieten van hetgeen rondom aanwezig is. Een speurend oog dat ziet dat de natuur geen star verschijnsel is maar altijd weer vernieuwend. Natuurstudie; door bezig te zijn met flora, fauna of op een ander terrein van de natuur. Natuurbescherming; door adequaat te reageren op de actualiteit, bijvoorbeeld wanneer natuur in de verdrukking dreigt te geraken, of door deel te nemen aan activiteiten in het veld gericht op behoud en bescherming.

Door het geven van lezingen, het houden van excursies, door middel van werkgroepen dan wel het organiseren van cursussen wordt getracht hier aan vorm te geven.

 Eén van de belangrijkste natuurgebieden binnen het basisgebied is het nationale park De Wieden, eigendom van Natuurmonumenten. In delen ervan worden jaarlijks vogel- , planten- en vlinderinventarisaties uitgevoerd. Sinds 2009 maakt dit gebied samen met De Weerribben deel uit het nationale park Weerribben-Wieden, ruim 10.500 hectare omvattend en één van de mooiste moerasgebieden in West-Europa.

Daarnaast bevinden zich in en om Noordwest-Overijssel kleinere natuurgebieden, zoals de Woldberg (Overijssel), de Rottige Meente (Friesland), De Eese (Overijssel/Drenthe/Friesland) en het Drents-Friese Wold (Drenthe/Friesland) alsmede Havelterzand (Drenthe) en Bisschopsberg (Drenthe); zij worden regelmatig bezocht tijdens excursies.

De huidige afdeling vindt haar oorsprong in 1953 toen, na een oproep in een Steenwijkse krant om geld te doneren voor de wintervoedering van vogels, de vereniging voor natuur- en vogelbescherming De Noordwesthoek werd opgericht. In feite een streekvereniging, later omgedoopt tot natuurvereniging De Noordwesthoek. In1973 werd aansluiting gezocht bij de landelijke vereniging KNNV hetgeen feitelijk leidde tot één vereniging met twee typen leden: Noordwesthoek-leden en KNNV-leden. Mede door de totstandkoming van een nieuw Burgerlijk Wetboek en vanuit juridisch oogpunt is in 2009 De Noordwesthoek een officiële afdeling van de KNNVgeworden met notarieel bekrachtigde statuten en een huishoudelijk reglement.

In 1901 werd door oa Heimans, Heinsius, Heukels en Thijsse, natuurbeschermers van het eerste uur, opgericht de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Bij het 50-jarig bestaan in 1951 werd het predicaat Koninklijk aan de vereniging toegekend wegens haar inspanningen op het gebied van de veldbiologie (vroeger 'natuurlijke historie' genoemd). De ondertitel 'vereniging voor veldbiologie' is een toevoeging van recentere datum en dekt de begrippen natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming.

of bezoek een bijeenkomst van één van de werkgroepen ! Schroom niet, kom naar een lezing, ga mee met een excursie

Kijk voor het actuele programma in de agenda lezingen en excursies.

postadres:postbus 171, 8330 AD Steenwijk

Deel deze pagina