zaterdag 23 maart 2019

 

Op 18 maart 2019 werd door Tariq Stark van de stichting RAVON een lezing voor onze vereniging gehouden over amfibieën. De soorten die in onze omgeving voorkomen passeerden de revue, waarbij interessante informatie over de ontwikkeling van ei tot volwassen dier werd verstrekt. Ook de verspreiding in deze regio kwam aan bod. En de bedreigingen, zoals schimmels bij salamanders en virussen bij kikkers werden besproken.

In de lezing werd ook aandacht gevraagd voor een poelenproject dat de komende tijd wordt uitgevoerd in de streek tussen Oldemarkt en De Woldberg/De Eese en op het hoge land van Vollenhove. In dit project wordt een 20-tal poelen hersteld en een 20-tal poelen nieuw aangelegd. Deze werkzaamheden richten zich op het herstel, het in stand houden en het verder uitbreiden van populaties  van de kamsalamander, de knoflookpad en de rugstreeppad. Maar uiteraard zullen ook andere soorten van deze werkzaamheden kunnen profiteren.

Als u een poel heeft, die onderhoud nodig heeft of als u de mogelijkheid heeft om een nieuwe poel aan te leggen, dan kunt u via alto.fleer@tiscali.nl contact opnemen met de veldcoördinator Ton Fleer. Dan kan worden nagegaan of uw wensen passen binnen het project. Dit project wordt uitgevoerd door Landschap Overijssel en is mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Overijssel. Het plan wordt uitgevoerd samen met vrijwilligers van onder andere de Kopse Agrarische Natuurvereniging (KAN), die onderdeel is van het (agrarisch) Collectief Noordwest-Overijssel. De deelnemers aan dit project sluiten met dit collectief een contract.

Op 8 april 2019 om 19.30u is er een startbijeenkomst over het poelenproject in MFC Dalzicht in Oldemarkt. Vrijwilligers die mee willen doen aan de monitoring (inventarisatie over langere tijd), kunnen zich aanmelden bij Ton Fleer.

Deel deze pagina