donderdag 8 oktober 2015

 Cursus ‘’Algemene Introductie Geologie’’ in najaar 2015

De Geologiewerkgroep organiseert aanstaande herfst een geologiecursus in De Meenthe. Verdeeld over een zestal avonden zullen hoofdzaken van de geologie worden behandeld door geoloog Maaike van Tooren uit Grouw. Mevrouw Van Tooren is docent Geologie aan de TU Delft en beheert een mineralenmuseum.

Deze cursus voorziet niet alleen in een behoefte bij de leden van de geologiewerkgroep, maar kan ook interessant zijn voor andere leden van de KNNV en inwoners uit onze streek. Er zijn kosten aan deze cursus verbonden. Deze bedragen, voor zes avonden tezamen, 65 euro voor KNNV-leden. Niet-leden betalen 75 euro. De datums waarop de avonden gehouden worden, zijn 8 en 22 oktober, 5 en 19 november en 3 en 10 december. Deze datums vallen alle op donderdagen. De cursus vindt plaats in zaal 3 van De Meenthe. Op het moment van schrijven is voor deze cursus nog plaats voor acht personen.

Bent u geïnteresseerd in geologie en landschapsvormen en wilt u zich opgeven voor deze cursus of er wat meer over te weten komen, stuur een e-mail naar Leo Heijboer dinieleo@kpnplanet.nl

Hier volgt een overzicht van de inhoud van de cursus:

Avond 1: Systeem Aarde

Ontstaan zonnestelsel

Opbouw aarde, korst en mantel

Hoe weten we dit?

Avond 2: De geologische klok. Ontwikkeling van de atmosfeer en van het leven (heel globaal)

Ouderdomsbepalingen: relatief en absoluut

De geologische tijdschaal

Avond 3: Platentektoniek

De ontwikkeling van het concept platentektoniek

Processen die samenhangen met platentektoniek

Avond 4: Vulkanisme

Samenstelling lava, gasgehalte, viscositeit

Explosieve erupties – niet-explosieve erupties

Vulkanen met een krater – spleeterupties

Waar vinden we vulkanen

Neveneffecten en postvulkanische verschijnselen

Avond 5: Landschapsvormende processen

Orogenesen en tektoniek

Verwering, erosie, transport, sedimentatie

IJstijden

Avond 6: Mineralen en gesteenten

Deel deze pagina