maandag 1 februari 2016

Cursussen Weidevogelbescherming

Vereniging Weidevogelbescherming Staphorsterveld e.o. organiseert in samenwerking met Landschap Overijssel cursussen Weidevogelbescherming.

De cursusavonden worden gehouden in de Veldschuur, aan de Wijkweg 2 in Rouveen. De basiscursus theorie is op de maandagavonden 22 en 29 februari, de cursus dataverwerking op maandagavond 14 maart, aanvang 20.00 uur. De basiscursus praktijk is begin april.

In het steeds intensiever bewerkte agrarisch landschap hebben broedende weidevogels, zoals wulp en grutto, bescherming nodig om hun kuikens vliegvlug te krijgen. Vrijwilligers zoeken en beschermen in overleg met boeren nesten en kuikens. Eén van de gebieden waar dat gebeurt is het Staphorsterveld en omliggende gebieden. De vrijwilligers die dat werk al een flink aantal jaren met veel inzet in het gebied verrichten, hebben zich met ingang van dit jaar georganiseerd in de Vereniging Weidevogelbescherming Staphorsterveld e.o.

Voor iedereen die belangstelling heeft voor weidevogels en hun bescherming organiseert de Vereniging Weidevogelbescherming Staphorsterveld e.o. in samenwerking met Landschap Overijssel een tweetal cursussen, namelijk een basiscursus weidevogelbescherming en een cursus dataverwerking.

De basiscursus bestaat uit twee avonden theorie en een praktijkochtend in het Staphorsterveld, midden tussen de roepende, zingende en baltsende wulpen, grutto's, kieviten en andere (weide)vogels.
De doelstelling van de basiscursus is het kennisniveau met betrekking tot weidevogels te verhogen en het werven van nieuwe vrijwilligers die zich in willen zetten om weidevogels te beschermen.

De cursus dataverwerking bestaat uit één avond. In deze cursus wordt geleerd hoe de nesten, broedresultaten en gedragswaarnemingen het best kunnen worden vastgelegd. Tegenwoordig wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale dataverwerking. Via een website of via een mobiele telefoon of tablet kunnen de gegevens thuis of zelfs in het veld worden ingevoerd en bijgehouden. Deze cursus is bedoeld voor actief in het veld werkende vrijwilligers.

De cursussen zijn gratis; een vrijwillige bijdrage voor het werk van de Vereniging Weidevogelbescherming Staphorsterveld e.o. wordt natuurlijk op prijs gesteld.

De cursussen worden gegeven door dhr. Jan Nagel. Belangstellenden wordt gevraagd zich van te voren op te geven vanwege de beperkte hoeveelheid beschikbare plaatsen.
Opgave is mogelijk via:

e-mailadres: info@wvbstaphorsterveld.com

of via secretariaat Vereniging Weidevogelbescherming Staphorsterveld e.o., het Ambt 16, 8061 AM Hasselt,

onder vermelding van N.A.W. gegevens, e-mailadres en het gewenste cursusdeel. 

Deel deze pagina