dinsdag 21 januari 2020


LANDGOED HEERLIJKHEID 'DE EESE'

In de Kop van Overijssel ligt Heerlijkheid De Eese, Dit prachtige landgoed
heeft een oppervlakte van circa 800 hectare en ligt op een stuwwal uit de
voorlaatste IJstijd. Ook kent het een rijke cultuurhistorie, beginnend bij de
Neanderthalers. De naam ‘Eze’ komt al voor in de 13e eeuw. Harry Bouwman,
die zich vanaf 2007 bezighoudt met cultuurhistorisch onderzoek op het
landgoed, gaat in zijn VUSO- lezing op 21 januari uitgebreid in op de vele
interessante aspecten van dit prachtige gebied.

Dinsdag 21 januari (vanaf 19.30 uur)

Bibliotheek Steenwijk / Meppelerweg 47 a in Steenwijk / € 8.50

Deel deze pagina