dinsdag 27 december 2016

Wandeltip: Lendepoolder - 6 km


Dit is een mooie route, er is veel natuur te zien, water- en moerasvogels en in het voorjaar veel soorten zangvogels. In het zomerhalfjaar kom je er vele tientallen soorten planten tegen. Helaas is er ook een minpunt. Het lawaai van de snelweg is een altijd aanwezig storend element; op de ene plek wat meer, op de andere wat minder en op sommige plaatsen is het verkeer nog nauwelijks hoorbaar. Dit is mede afhankelijk van de windrichting. Voor wie zich niets van het lawaai aantrekt is het een aangename wandeling.

Startpunt:
Neem op de A32 afslag 7, Steenwijk-Noord. Aan het einde van de afrit richting Steenwijk. Op de rontonde de eerste afslag, richting De Blesse en nu richting De Blesse blijven volgen. Ruim 1 km na De Blesse de eerste weg naar rechts, de Domeinenweg, een doodlopende weg.
Wie vanuit Wolvega komt neemt de provinciale weg richting De Blesse. Na het passeren van de Linde neem je de eerste weg linksaf, de Domeinenweg.
Volg de Domeinenweg tot je onder het viaduct door bent. Direct na het viaduct is er parkeergelegenheid. Dit is ons startpunt.

Routebeschrijving
:
a. We steken via de fietsbrug de Linde over en gaan linksaf (1). We volgen het fietspad in de richting van Wolvega. Na 500m komen we bij een afslag naar links. Onze route gaat rechtdoor, maar als we even naar links afslaan krijgen we een goed uitzicht op de plassen (2). Lopend op dit zijpad zien we recht vooruit tegen de spoorlijn aan een oeverzwaluwwand. We keren terug naar het hoofdpad en lopen door naar de uitzichtheuvel die ons een mooi overzicht geeft over het hele gebied.

b. We vervolgen onze weg over het fietspad. Na 1 km  voorbij de uitzichtheuvel gaan we bij informatiebord "De Vlinderslag" rechtsaf. Langs dit pad zijn veel rimpelrozen (3) aangeplant. We volgen het schelpenpaadje om de recreatieplas (4) heen en komen uit op een grote parkeerplaats bij een hotel. We lopen voor het hotel langs tot we uitkomen bij een rotonde. Enkele meters voor de rotonde gaan we rechtsaf, een  ventweg. We lopen onder het viaduct door, steken de op/afrit van de snelweg over en gaan dan meteen rechtsaf, een weg van betonplaten.

c. Na 100m linksaf, wandelroute 58. We volgen het pad links van de sloot. Na een kleine kilometer komen we uit bij een heuvel met een prachtig uitzicht. Op 50m na het passeren van de uitzichtheuvel gaan we rechtsaf, wandelroute 56. Aan het einde van het pad op de T-splitsing linksaf, wandelroute 57.

 

d. We gaan een klaphekje door. In dit gebied lopen 's zomers Schotse hooglanders in het kader van natuurlijk beheer van het terrein. We passeren een kijkscherm dat uitzicht geeft over een grote zandwinplas. Verderop komen we langs een bank (5) met mooi uitzicht over een volgende plas. Hier zijn vaak futen, aalscholvers, reigers, eenden en ganzen te zien.

e. Nadat we een tweede klaphekje gepasseerd zijn blijven we het graspad volgen, maar nu in de richting van de snelweg. Links langs het pad staan enkele enorme populieren. Let hier in het voorjaar op blauwborst en nachtegaal en op de vele andere zangvogels die dan aanwezig zijn. We passeren een bakstenen elektriciteitshuisje. Er gaat een paadje naartoe. Links van dat paadje staat een oude vlier. Aan de achterkant van die vlier groeit op ooghoogte judasoor (6) tegen de stam. We passeren opnieuw een kijkscherm dat uitzicht biedt op dezelfde plas die we al vanaf de bank konden bekijken. Hier steken we de Linde over en zijn weer op ons uitgangspunt.

 

https://www.knnv.nl/de-noordwesthoek/gallery/wandeltip-lendepoolder-6-km

Deel deze pagina