Samenvatting  
Onderzoek en streefbeelden  met overzicht rapporten per biotoop
Gedachten over natuurstudie  
Onderzoek en beheeradviezen  
Studie flora  
   
Streefbeelden  
Streefbeelden Ruimtelijke ordening  
Streefbeelden Bomen Bos & Struweel  
Streefbeelden Droge ruigte  
Streefbeelden Graslanden  
Streefbeelden Natte ruigte  
Streefbeelden Plasdrasse ruigte  
Streefbeelden Recreatiebos  
Streefbeelden Water en Oever  
Streefbeelden Zoogdieren  
Streefbeelden Muurflora  

2021

Naam kort Biotoop Naam lang
Begraafplaats Naaldwijk Begraafplaats Pleidooi voor behoud van de natuurwaarden op het katholieke kerkhof van Naaldwijk
Begraafplaats Naaldwijk kort Begraafplaats Samenvatting Pleidooi [...]

2020

Naam kort Biotoop Naam lang
A4 Grasland Inventarisatie A4 tussen Delft en Schieda
Commandeurpolder Grasland Vegetatie weidevogelkerngebied Commandeurpolder
Poelzone 2020 Grasland en oever Poelzone 2020
Mossen Naaldwijk Begraafplaats Mossen op de begraafplaats Dijkweg

2019

Naam kort Biotoop Naam lang
Abtwoudse Bos Ruigte Ruigte Abtswoudse Bos 2019
Delft 2019 Muurflora Muurvarens 2019; Delft centrum en TU-wijk
Poelzone 2019 Grasland en oever Poelzone 2019
Abtswoudse Bos Vlinders Nachtvlinders Abtswoudse Bos Vlindermonitor 2019
Woudse Bos Vlinders Nachtvlinders Woudse Bos Vlindermonitor 2019
Abtswoudse Bos Vlinders Dagvlinders Abtswoudse Bos Vlindermonitor 2019

2018

Naam kort Biotoop Naam lang
Tiny forest Bos Tiny forest; levert het wat op?
Strijp Reijnerwatering Water Strijp Reijnerwatering 2018
Vissen Water Vissen in de poldersloten
Poelzone 2018 Grasland en oever Poelzone 2018
Westland Kale grond Onkruid in kassen Westland
Abtswoudse Bos Vlinders Vlinders Abtswoudse Bos Vlindermonitor 2018
Woudse Bos Vlinders Nachtvlinders Woudse Bos 2018 Vlindermonitor

2017

Naam kort Biotoop Naam lang
Eendenkooi stinze Bos Eendenkooi Schipluiden 2017 stinze
Tramkade en Gaagpad Grasland Tramkade en Gaagpad
Ecologie recreatieterreinen Recreatieterreinen Ecologie recreatieterreinen
Woudse berging 2017 Grasland Weidevogelinv. Woudse Waterberging 2017 (Weidevogelpact)
Strijp Reijnerwatering Water Strijp Reijnerwatering
Poelzone 2017 Gransland en oever Poelzone
Akkerdijkse Bos Muizen Melarium muizen Monitoringsonderzoek
Abtswoudse Bos Vlinders Vlinders Abtwoudse Bos 2017
Woudse Bos Vlinders Nachtvlinder Woudse Bos 2017 Vlindermonitor
Bieslandse Bos Vlinders Vlinders Bieslandse Bos 2017

2016

Naam kort Biotoop Naam lang
Natuurcorridor Oever en water Noordelijke natuurcorridor Midden-Delfland
Talud A4 2016 Vlinders Dag en Nachtvlinders Talud A4 2016
Ackerdijkse Bos Vlinders Vlinders Ackerdijkse Bos 2016
Abtswoudse Bos Vlinders Dag- en nachtvlinders Abtswoudse bos 2016
Melarium Grasland Melarium 2016
Eendenkooi 2015 - 16 Bos Eendenkooi Schipluiden 2015 - 16
Provinciale Weg Grasland Provinciale Weg 2016
Woudse berging 2016 Grasland Weidevogelinv. Woudse Waterberging 2016 (Weidevogelpact)

2015

Naam kort Biotoop Naam lang
Haagse Beek Grasland Bermen rond de Haagse Beek
Abtwoudse Bos 2015a Vlinders Dagvlinders Abtswoudse Bos 2015 vindermonitor-vlinderbiotoop
Abtwwoudse Bos 2015b Vlinders Verslag dagvlinders Abtswoudse Bos vlinderroute 2015
Abtwwoudse Bos 2015c Vlinders Inventarisatie nachtvlinders Abtswoudse Bos
Talud A4 2015 Vlinders Dagvlinders talud A4 2015 Vlindermonitor
Woudse Bos 2015 Vlinders Nacht en microvlinders Woudse Bos 2015 Vlindermonitor
Nulmeting 2015 Grasland Nulmeting weidevogels groot Midden-Delfland (Weidevogelpact)
Bijen Tuinen Tuinen voor bijen; Tuinen als leefgebied voor bijen
Abtwoudse Bos ruigte Ruigte Abtswoudse Bos ruigte

2014

Naam kort Biotoop Naam lang
Westland 2014 Grasland Bermen in het Westland
Zwethzone 2014 Grasland Zwethzone; nieuw recreatiegebied in het Westland
Delft 2014 Muurflora Muurflora Delft centrum en TU-noord
Rotterdamseweg 223 2014 Weiland, oever en water Rotterdamseweg 223
Zeven Gaten 2014 Grasland Zeven Gaten

2013

Naam kort Biotoop Naam lang
Broekpolder 2013 Zoogdieren Boommarter in de Broekpolder
Zuidrand 2013 Alle biotopen Zuidrand 2013
Ypenburg 2013 Zoogdieren Zoogdieren in Ypenburg
Rijswijk 2013 Vlinders Inventarisatie nachtvlinders Pasgeldlocatie
Abtswoudse Bos 2013a Vlinders Dagvlinders Abtswoudse Bos 2013 Vlindermonitor
Abtswoudse Bos 2013b Vlinders Inventarisatie nachtvlinders Abtswoudse Bos 2013
Woudse Bos 2013 Vlinders Dagvlinders Woudse Bos 2013 Vlindermonitor
Talud A4 Vlinders Dagvlinders Talud A4 2013 Vlindermonitor

2012

Naam kort Biotoop Naam lang
Vlindermonitor 2012 Vlinders Vlindermonitor Midden-Delfland 2012
Hyacintenbos 2012 Bos Natura 2000 Duinbossen
Van Leydenhof 2012 Bos Natura 2000 Duinbossen
Staelduinse Bosch 2012 Bos Natura 2000 Duinbossen
Zuidbuurt Vlaardingen 2012 Grasland Graslanden Zuidbuurt Vlaardingen
Bleiswijkse Zoom 2012 Bos Kap in de Bleiswijkse Zoom
Abtswoudse Bos 2012a Vlinders Inventarisatie nachtvlinders Abtswoudse Bos
Abtswoudse Bos 2012b Vlinders Dagvlinders Abtswoudse Bos 2012 Vlingermonitor
Woudse Bos 2012a Vlinders Nacht en microvlinder Woudse Bos 2012 Vlindermonitor
Woudse Bos 2012b Vlinders Dagvlinders Woudse Bos Vlindermonitor
Talud A4 2012a Vlinders Nacht en microvlinders talud A4 2012 Vlindermonitor
Talud A4 2012b Vlinders Dagvlinders talud A4 2012 Vlindermonitor
AWZI 2012 Vlinders Inventarisatie Dagvlinders AWZI 2012
Bieslandse Bovenpolder 2012 Water en oever Waterkwaliteit Bieslandse Bovenpolder 2012
Zuidrand 2012 Vogels Broedvogels Zuidrand Midden-Delfland 2012

2011

Naam kort Biotoop Naam lang
Zuidrand 2011a (Inleiding) Zuidrand: waar boer en recreant elkaar ontmoeten
Zuidrand 2011b (Bodem en geologie) Zuidrand Bijlage 1: bodem en geologie
Zuidrand 2011c Droge en natte ruigte Zuidrand Bijlage 2: droge en natte ruigte
Zuidrand 2011d Poelen Zuidrand Bijlage 3: poelen
Zuidrand 2011e Graslanden Zuidrand Bijlage 4: bloemrijke graslanden
Zuidrand 2011f Graslanden Zuidrand Quick Scan 2011
Abtswoudse Bos 2011a Vlinders Nacht en microvlinders Abtswoudse Bos 2011 vlindermonitor
Abtswoudse Bos 2011b Vlinders Dagvlinders vlinderbiotoop Abtswoudse Bos 2011 vlindermonitor
Abtswoudse Bos 2011c Droge ruigte Zuidrand Bijlage 2: droge en natte ruigte
Woudse Bos 2011a Vlinders Nacht en microvlinder Woudse Bos 2011 vlindermonitor
Woudse Bos 2011b Vlinders Dagvlinders Woudse Bos 2011 vlindermonitor
AWZI 2011 Vlinders Dagvlinders AWZI 2011 vlindermonitor
Bleiswijkse Zoom Bos Natuurtoets Bleiswijkse Zoom 2011
Midden-Delfland Geriefhoutbosjes Verslag Geriefhoutbosjes en Rietput
Delfland 2011 Gierzwaluwen Gierzwaluwen in Delfland 1990 - 2011

2010

Naam kort Biotoop Naam lang
Abtswoudse bos 2010a Vlinders Nachtvlinders Abtswoudse Bos 2010
Abtswoudse bos 2010b Vlinders Dagvlinders vlinderbiotoop Abtswoudse Bos 2010
Abtswoudse Bos 2010c Bos, struweel en ruigte Natuurtoets vlinderbiotoop Abtswoudse Bos 2010
Woudse Bos 2010a Vlinders Nachtvlinders Woudse Bos 2010
Woudse Bos 2010b Vlinders Dagvlinders Woudse Bos 2010
Talud A4 2010a Vlinders Nachtvlinderverslag talud A4 2010
Talud A4 2010b Vlinders Dagvlinders Talud A4 2010
AWZI 2010 Vlinders Dagvlinders, overdag vliegende nachtvlinders en microvlinders AWZI-terrein 2010
Ypenburg 2010 Water en oever Verslag Ypenbrug 2010
Delfland 2010 Water Kreeftenonderzoek 2010
Zuidrand 2010a Water Vissenonderzoek Zuidrand 2010
Zuidrand 2010b Water Kroosmos in Delfland
Delft 2010 Muurflora Onderhoud bedreigt muurflora binnensteden

2009

Naam kort Biotoop Naam lang
Zuidrand 2009 Graslanden Graslanden en hun beheer; deel 1
Balij 2009 Graslanden Graslanden en hun beheer; deel 2
Delftse Hout & Hertenkamp Stinzeflora Stinzeflora
Abtswoudse Bos 2009a Vlinders Nachtvlinders vlinderbiotoop Abtswoudse Bos 2009
Abtswoudse Bos 2009b Vlinders Dagvlinders vlinderbiotoop Abtswoudse Bos 2009
Woudse Bos 2009a Vlinders Nachtvlinders Woudse Bos 2009
Woudse Bos 2009b Vlinders Dagvlinders Woudse Bos 2009
Talud A4 2009a Vlinders Nachtvlinderverslag Talud A4 2009
Talud A4 2009b Vlinders Dagvlinders Talud A4 2009
AWZI 2009 Vlinders Dagvlinders, overdag vliegende nachtvlinders en microvlinders AWZI-terrein 2009
Delft 2009a Muurflora Muurvarens in Delft 2009
Delft 2009b Muurflora Muurflora in Delft 2009: binnenstad en TU-wijk
Delft 2009c Flora en fauna Monitor natuurwaarden Delft 2009
Pijnacker 2009 Poelen Poelen Noordweg Pijnacker
Hertenkamp 2009 Graslanden Graslanden en hun beheer; deel 2
Polder van Biesland 2009 Graslanden Graslanden en hun beheer; deel 2

2008

Naam kort Biotoop Naam lang
Delftse Hout & Hertenkamp 2008 Bos Inventarisatie Delftse Hout en Hertenkamp 2008
Abtswoudse Bos 2008 Vlinders Nachtvlinders vlinderbiotoop Abtswoudse Bos 2008
Woudse Bos 2008a Vlinders Nachtvlinders Woudse Bos en Talud A4 2008
Woudse Bos 2008b Vlinders Dagvlinders Woudse Bos en Talud A4 2008
Talud A4 2008a Vlinders Nachtvlinders Woudse Bos en Talud A4 2008
Talud A4 2008b Vlinders Dagvlinders Woudse Bos en Talud A4 2008
Delft 2008 Flora en fauna Monitor natuurwaarden Delft 2008

2007 en eerder

Naam kort Biotoop Naam lang
Delfland 2007 Water en oever Project Hoogheemraadschap 2007
Schipluiden 2007 Eendenkooi Varenexcursie Eendenkooi Schipluiden
Delft 2007a Fauna Fauna Delft 2007
Delft 2007b Flora en fauna Flora en fauna Delft 2007
Delft 2006a Flora en fauna Flora en fauna Delft 2006
Delft 2006b Fauna Fauna Delft 2006
Delft 2006c Flora en fauna Monitor natuurwaarden Delft 2006
Bieslandse Bos 2006 Bos en struweel Inventarisatie Bieslandse Bos 2006
Polder Noord-Kethel 2005 Weiland, oever en water Inventarisatie Polder Noord-Kethel 2005
Delft 2005 Flora en fauna Natuurwaarden Delft 2005
Abtswoudse Bos 2004 Bos, struweel en ruigte Abtswoudse Bos, vlinderbiotoop
Delft 2004a Muurflora Muurflora inventarisatie centrum Delft 2004
Delft 2004b Flora en fauna Monitor natuurwaarden Delft 2004
Delft 2002-3 Flora en fauna Monitor natuurwaarden Delft 2002-3
Delfland 2002 Alle biotopen Wat de planten in de regio Delft ons vertellen
Polder Noord-Kethel 2002 Weiland, oever en water Inventarisatie Polder Noord-Kethel 2002
Delft 2002a Bos Wallertuin 2001/02
Delft 2002b Flora Floristische Natuurmonitor in Delft Verslag 2002
Delfland 2001 Alle biotopen Ecologische amplitude in de Regio Delft
Delft 2000 Muurflora Varens in Delft
Delft 1998 Berm, bosplantsoen en oever Natuur in de tijd; van soortenlijst tot beheertype
Delft 1996 Alle biotopen Speurtocht naar bloemen
Delft 1996 Bos Wallertuin 1995/96
Delft 1992 - 93 Hoogstamboomgaard Fruittuinen en Rubberstichting Oostsingel '92-'93
Delft 1991 Muurflora Muurflora in Delft

Deel deze pagina