Biologica

Hermelijn.png

De biologische deelcollecties van De MuseumFabriek zijn hieronder weergeven.

Voor meer informatie zie: https://www.demuseumfabriek.nl/content/1365/nl/collectie-natuur

Zoogdieren

De collectie omvat diverse in- en uitheemse geprepareerde dieren, balgen en huiden. De collectie van Dr. C. Eykman is een historische collectie die voor een deel uit zoogdieren bestaat. 

Omvang: 756 ex. , waarvan 138 soorten

Vogels

De collectie bestaat uit geprepareerde vogels en omvat verder een verzameling vogeleieren, schedels en nesten. Ook uit de collectie Eykman zijn veel vogels aanwezig.
Omvang: 3.614 ex., waarvan 303 soorten
Waaronder: Eieren:2226 ex., waarvan 222 soorten (incl. Van Pelt-Lechner, 804 ex., Eykman 300 ex.).

Insecten

De insectencollectie (ruim 21.000 ex.) bestaat onder andere uit een uitgebreide verzameling vlinders, kevers, bijen, hommels, wespen, vliegen, wantsen, cicaden en libellen. Veel materiaal is afkomstig uit de Twentse regio. Een belangrijk collectie onderdeel is de collectie Staphylinidae (Coleoptera) van Dhr. Boelens.

Vliesvleugeligen, Wespen e.d. (Hymenoptera), Palearctisch:2.532 ex.
Kevers (Coleoptera): 8.485 ex.
    -Palearctisch: 7.600 ex.
    -Tropisch: 885 ex.
Vliegen (Diptera), Palearctisch: 1.700 ex.
Libellen, Waterjuffers e.d.(Odonata), Palearctisch: 77 ex.
Vlinders (Lepidoptera): 6.657 ex.
    -Palearctisch: 3.766 ex.
    -Tropisch: 2.891 ex.
Snavelinsecten (Hemiptera), divers geografisch: 1.043 ex.
    -Cicaden: 238 ex.

Mollusken

(Schelpen e.d.): 
De collectie mollusken in De MuseumFabriek bestaat voornamelijk uit Europees (Palearctisch) materiaal verzameld binnen de regio’s benadrukt in de CLEMAM en CLECOM lijsten. Het gaat hier om zoetwater-, land- en mariene mollusken. Deze collectie omvat zowel Palearctisch als tropisch materiaal met een totaal van ongeveer 14.373 monsters. Verder is recentelijk het meeste tropische materiaal afgestoten en is voornamelijk de historische collectie van Y. Keijzer (1824-1896) bewaard gebleven. Ook bevat de collectie Keijzer een bijbehorende antiquarische bibliotheek met vele zeldzame malacologische titels. 

Gastropoda marien Palearctisch: 3.188 monsters
Bivalvia marien Palearctisch: 2.706 monsters
Cephalopoda Palearctisch: 25 monsters
Polyplacophora Palearctisch: 44 monsters
Gastropoda land Palearctisch: 4.562 monsters
Gastropoda zoetwater Palearctisch:1.168 monsters
Bivalvia zoetwater Palearctisch: 180 monsters
Tropische mollusken collectie Keijzer: Gastropoden en bivalven zijn nog niet uitgesplitst: 2500 monsters (schatting)

Botanie 

(diversen maar waaronder): 
De collectie bestaat uit gedroogde inheemse en uitheemse planten, paddenstoelen, zwammen, mossen en algen. Ook omvat de collectie een verzameling van plantaardige producten en koloniale waren. Verder omvat de collectie het Herbarium van Blijdenstein (1900-1909 verzameld),wat bestaat uit 40 mappen met ruim 800 soorten gedroogde planten en bijbehorende documentatie van dhr. Blijdenstein. Verder zijn er nog herbaria aanwezig uit begin 1900 van onder andere Kappert, Bouma en Menko waarbij de laatste voornamelijk planten uit de Alpen bevat. Ook de Xylotheek van F.A. Von Schlümbach heeft De Museumfabriek in permanente bruikleen bestaande uit een houtverzameling in boekvorm in 146 delen. Elk boek heeft betrekking op een andere houtsoort en bevat onderdelen van de desbetreffende boom of struik. De Xylotheek werd gemaakt in opdracht van Koning Lodewijk Napoleon (1810-1813) en geschonken aan de hogeschool van Harderwijk.

In totaal omvat de botanische collectie 2.854 ex.

Vaatplanten: 2.159 ex.
Bladmineerders: sporen hiervan in bladeren: 199 ex.
Mossen: 350 ex.

Xylotheek

146 ex.

Overige Collecties

De overige deelcollecties van De MuseumFabriek bestaan voornamelijk uit diverse kleine collecties zoals Koralen, Sponzen, Echinodermata, Crustacea, Miljoenpoten, Duizendpoten, Vissen, Reptielen en Amfibieën. Dit materiaal bestaat uit enkele tot enkele tientallen exemplaren per deelcollectie.

 

 

 

Deel deze pagina