Boren

De werkgroep "Geologie en landschap" is een initiatief van de KNNV afdeling Epe-Heerde. Ze hoopt door nieuwe activiteiten en aanvullende informatie verder vorm te geven aan het reeds bestaande programma van de KNNV.
Er is een integrale benadering van de volgende onderwerpen:
-  Algemene Geologie
-  Streek gebonden Geologie
-  Gesteente kennis
-  LandschapHunebed
-  Bodem
-  Archeologie en
-  Cultuur Historie 
De werkgroep wil dit bereiken door het ontwikkelen van kennis in de algemene- en plaatselijke geologie en andere onderwerpen door middel van studie, korte cursussen, determinatie-avonden, lezingen, wandelingen, veldwerk en/of museumbezoek enz. Tjada Amsterdam is de coördinator.

Activiteiten afgelopen jaar

 IJzer vormde voor de geologiewerkgroep een prominent thema in 2018. We beleefden een geslaagd, tweede ijzerwinningsexperiment. Door middel van de workshopvorm stelden we de deelname ook open voor niet-KNNV’ers. Daardoor kende het project deelnemers uit het hele land.
Het project, onder leiding van de Apeldoornse archeoloog Janneke Zuiderwyk, trok tevens de aandacht van onderzoekers van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en van de Universiteit Leiden. Zij hebben de materialen, (afval)producten en bodem uitgebreid bemonsterd. Onder de code ‘Epe18’ liggen de monsters voorlopig in het depot voor later onderzoek. De gemeente Epe droeg gezien de experimentele aard en het wetenschappelijk belang van het project financieel bij. Redacteur Harm Werners van het KNNV-magazine Natura was op de stookdag aanwezig en heeft voor het blad een artikel over de ijzerwinning uit klappersteen geschreven.

Beknopt overzicht activiteiten 2019:

De werkgroep ondernam dit jaar uiteenlopende activiteiten. In het begin van het jaar kreeg het bodemonderzoek op een terrein in het Vemderbroek een vervolg. Komende winterperiode worden de resultaten weergegeven in een rapportage.  

Namens de werkgroep gaven Bauke Terpstra en/of Tjada Amsterdam vier maal een lezing/presentatie over de vondst van klappersteen en de daaruit voortvloeiende ijzerwinningsprojecten.

De werkgroep ondernam diverse excursies,  leverde een bijdrage in het programma van de 1000-soortendag en deed weer mee aan de Nationale Archeologiedagen, met o.a. een bodemvondstenspreekuur en lemen kralen maken.  

Twee nieuwe afdelingsleden sloten zich aan bij de werkgroep G&L, waardoor deze ‘op papier’  veertien leden telt.  Er kwamen acht nieuwsbrieven uit voor de werkgroepleden. De nieuwsbrieven worden tevens uitgewisseld met de geologiewerkgroep KNNV Noordwesthoek.

 

Beknopt overzicht activiteiten met, dan wel namens de werkgroep:

•  8 jan     lezing klappersteen/ijzerwinning voor geologiewerkgroep KNNV Noordwesthoek, Steenwijk

• 31 jan    powerpointpresentatie tijdens werkgroepenavond afdeling

• 21 feb    avondbijeenkomst met diversiteit aan onderwerpen

• 25 feb    vervolg bodemonderzoek Vemderbroek

• 16 mrt    lezing pingoruïnes  in Drenthe, door Anja Verbers, plus excursie Uddelermeer;  in   samenwerking met werkgroep sprengen en beken KNNV Apeldoorn

• 14 apr    deelname familiedag ijzerwinning bij Coda, Apeldoorn

• 15 mei    excursie Friesland: Afsluitdijk,  veldkeienbestrating Hindeloopen, kliffen Gaasterland

• 17 mei    presentatie tijdens symposium ijzerwinning, Coda, Apeldoorn

• 17 jun     avondexcursie landschap Twello en riviertje De Fliert, olv Evert Kluin 

• 21 sep    excursie  Kop van Overijssel: stuwwal, laagveengebied De Wieden, bezoekerscentrum, watertoren, gesteentetuin, wandeling

 •  5 okt     fietstocht landschap rondom Zuuk  ikv 1000 soortendag

• 12 okt     deelname Nationale Archeologiedagen bij Villa Jacoba, Heerde    

• 29 okt     lezing klappersteen/ijzerwinning voor historische vereniging  Ampt Epe

•  9 nov     excursie Elburg/Flevoland: aarde-kunstwerk,  edelstenencollectie, bestrating veldkeien, zwerfstenen Ludgeruskerk Doornspijk  

• 12 dec     avondbijeenkomst met divers programma    

• 18 dec     lezing klappersteen/ijzerwinning voor Stichting Renkums Beekdal, Renkum

 

Fotos

Deel deze pagina