Insectenhotel

De insectenwerkgroep heeft als interessegebied insecten, vlinders en libellen. De werkgroep komt regelmatig bij elkaar om waarnemingen te doen. Ook worden bijeenkomsten georganiseerd. Gerard Plat is de coördinator die u graag meer vertelt over de werkgroep.

Activiteiten afgelopen jaar

Fotos

In 2020 zijn er, om bekende redenen, maar weinig gezamenlijke activiteiten geweest.


Telling eitjes sleedoornpage.
18 eitjes zijn er maar geteld. Dit is een behoorlijke achteruitgang vergeleken met voorgaande jaren. Een van de redenen is de sleedoornstruiken overwoekerd worden door andere struiken en onvoldoende worden vrijgesteld. Ook wordt er niet aan verjonging gedaan. Bovendien is er tijdens de vliegtijd van de soort, waarschijnlijk te weinig nectar aanbod geweest voor de vrouwtjes, die dit nodig hebben voor het leggen van eitjes. Dit is ook terug te zien in de landelijke trends van de Vlinderstichting. Een beter beheer van de singels waar sleedoorns staan en een beter aanbod van nectarplanten is gewenst om de populatie te laten overleven.


Led-emmer project.
Voor een proef met de led-emmer hebben zich 4 personen aan gemeld. Wij zijn begonnen om de emmer ongeveer elke week naar de volgende persoon te verkassen. Op de dagen dat het weer geschikt was werd de emmer ‘s avonds opgesteld en de volgende morgen werden de vondsten gedetermineerd en genoteerd. Er zijn 31 soorten geteld en ongeveer 180 exemplaren. En heel veel bijvangsten. Een mooi resultaat. Komend jaar gaan we officiële telpunten maken en de gegevens invoeren in het project van de Vlinderstichting.


Dagvlindermonitoring Klaarbeek.
soort 2020
citroenvlinder 3
dagpauwoog 1
groot koolwitje 1
hooibeestje 1
Icarusblauwtje 3
klein geaderd witje 5
klein koolwitje 16
oranjetipje 1

Deze route is nieuw. De verwachting waren hoger geschat omdat bij eerdere inventarisaties er een mooie schrale begroeiing was met veel bloeiende planten. Er werd echter dit jaar waarschijnlijk een ander maaischema toegepast waardoor de stroken vaak tot op het zand waren afgemaaid.
De gezamenlijke excursie konden geen van allen door gaan evenals de werkgroep avonden.
Er werd veel digitaal uitgewisseld van waarnemingen in onze omgeving en in de eigen tuin.
De libellenmonitoringsroutes werden individueel uitgevoerd.

ins

Deel deze pagina